gtu_logo

Lisansüstü Programlardaki Yeterlilik Sınavları, Tez İzleme Komitelerinin Toplantıları ve Tez Savunmaları İle İlgili Duyuru

Lisansüstü Programlardaki Tez İzleme Komitelerinin Toplantıları Ve Tez Savunmaları İle İlgili Duyuru.

 

Lisansüstü programlardaki yeterlilik sınavları, tez izleme komitelerinin toplantı ve tez savunmaları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı yazısı uyarınca izlenebilir ve denetlenebilir önlemler alınmak şartıyla dijital ortamda yapılabilecektir. Bu bağlam da Üniversitemizce belirlenen Çevrimiçi Toplantı ve Ders Sunum Araçları (http://www.gtu.edu.tr/uzem) kullanılarak kayıt altına alınması şartıyla yapılması gerekir.

Süreç Akışı

1. Danışman, tez izleme komite toplantısı ve tez savunmalarında görev alan jüri üyeleri ile birlikte Üniversitemizin belirlediği çevrimiçi toplantı araçlarının birisi (Zoom, Teams, BigBlueButton vs.) ile toplantı gün ve saati belirler.

2. Tez izleme komite toplantısı ve tez savunması tüm jüri üyelerinin katılımı ile belirlenen gün ve saatte eşzamanlı olarak gerçekleştirilir.

3. Tez izleme komite toplantısı ve tez savunma sınavı kullanılan program ile kayıt edilir.

4. Jüri Üyeleri toplantı veya sınav sonucu hakkındaki görüşlerini ve Tez Kişisel Raporlarını (FR-0106) e-mail ile Danışmana yazılı olarak gönderir.

5. Danışman Müşterek Jüri Raporunu (FR-0105) jüri üyeleri tarafından gönderilen e-maillerdeki görüşler doğrultusunda doldurur.

6. Danışman Jüri Üyelerinin görüşlerine kendi görüşünü ve eşzamanlı kayıt edilen sınav görüntüsü de ekleyerek Anabilim Dalı Başkanlığına iletir.

7.  Anabilim Dalı Başkanlığı toplantı ve sınav sonucu ile ilgili evrakları EBYS üzerinden Enstitüye gönderir.

Not: Yeterlilik Sınavı ile ilgili süreç kısa zaman içinde duyurulacaktır.