FBE İlk Defa Açılan Dersler

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitüsü lisansüstü programlarında 2017-2018 Bahar döneminde açılan dersler, öğretim üyeleri ve ders yeri/saati bilgilerine aşağıdaki web bağlantısından erişebilirsiniz;

http://abl.gtu.edu.tr/ogrweb/donem_dersleri/programlar_172-3.html

İlk defa açılmış olan enstitümüz lisansüstü programları yeni dersleri aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Öğrenci ve danışmanları, ilgili web bağlantısından derslere erişip bilgi edinebilirler.

MİMARLIK ANABİLİM DALI

Tezli Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

MİM 625

Mimarlık ve Göstergebilim Tartışmaları

3

3+0+0

7,5

ARCH 625

Discussion on Architecture and Semiotics

 

MİMARLIK ANABİLİM DALI

II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

MİT 625

Mimarlık ve Göstergebilim Tartışmaları

3

3+0+0

7,5

ARCT 625

Discussion on Architecture and Semiotics

 

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

ELM 518

Radyo Dalgalarının Yayılımı

3

3+0+0

7,5

ELEC 518

Propagation of Radio Waves

ELM 724

Güç Sistemlerinde Arıza Analizi ve Topraklama Sistemi Tasarımı

3

3+0+0

7,5

ELEC 724

Power Systems Fault Analysis and Earthing System Design

ELM 625

Güç Elektroniği Çeviricileri ve Uygulamaları

3

3+0+0

7,5

ELEC 625

Power Electronic Converters and Applications

 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

ÇMB 546

Mühendislikte Entegre Yönetim Sistemleri

3

3+0+0

7,5

ENVE 546

Integrated Management Systems in Engineering

ÇMB 547

Hava Kirliliği Meteorolojisi ve Atmosferik Dağılım

3

3+0+0

7,5

ENVE 547

Air Pollution Meteorolgy and Atmospheric Dispersion

ÇMB 628

İleri Oksidasyon Prosesleri

3

3+0+0

7,5

ENVE 628

Advanced Oxidation Processes

ÇMB 645

Çevre Mühendisliğinde Termodinamik Uygulamalar

3

3+0+0

7,5

ENVE 645

Thermodynamic Applications in Environmental Engineering

 

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

MBM 537

Süperalaşımlar:Özellikleri &Yüksek Sıcaklık Uygulamaları

3

3+0+0

7,5

MSE 537

Superalloys: Properties&High Temperature Applications

MBM 625

Algılayıcıların ve Eyleyicilerin İlkeleri ve Malzemeleri

3

3+0+0

7,5

MSE 625

Principles and Materials of Sensors and Actuators

 

MATEMATİK ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

MAT 548

Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Analizi

3

3+0+0

7,5

MATH 548

Numerical Analysis of Partial Differential Equations

MAT 685

Geometrik Mekanik

3

3+0+0

7,5

MATH  685

Geometric Mechanics

 

BİYOMÜHENDİSLİK ANABİLİM DALI

Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi Yüksek Lisans /Doktora Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

BSB 613

İleri Sistem Biyolojisi

3

3+0+0

7,5

BSB 613

Advanced Systems Biology

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

MBG 582

İnsan Mikrobiyotası

3

3+0+0

7,5

MBG 582

Human Microbioata

MBG 670

Biyolojik İyileştirme

3

3+0+0

7,5

MBG 670

Bioremediation

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

BİL 531

Bilgisayar Mimarisinde İleri Konular

3

3+0+0

7,5

CSE 531

Advanced Topics in Computer Architecture

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Bilişim Sistemleri II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

BİT 522

Makine Öğrenmesine Giriş

3

3+0+0

7,5

ICS 522

Introduction to Machine Learning

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI

Kimyasal, Biyolojik Radyolojik Nükleer Savunma (KBRN) Yüksek Lisans Programı

Ders Kodu

Dersin Adı

GTÜ Kredisi

T+U+L

AKTS Kredisi

KBRN 514

Biyolojik İzleme ve Biyoremediasyon

3

3+0+0

7,5

CBRN 514

Biosurvaillence and Bioremediation

KBRN 517

Biyolojik Ajanlara Karşı İmmünoglobilinler

3

3+0+0

7,5

CBRN 517

Immunoglobulins Against Biological Agents

KBRN 518

Kimyasal ve Biyolojik Kirliliğin Temizlenmesinde Biyoteknolojik Yöntemler

3

3+0+0

7,5

CBRN 518

Biotechnological Methods in Removal of Chemical and Biological Pollution

KBRN 519

Biyolojik Savaş Ajanlarına ve Deteksiyon Teknolojilerine Giriş

3

3+0+0

7,5

CBRN 519

Introduction to Biological Warfare Agents and Detection Technologies

KBRN 522

Patlayıcıların Belirlenmesinde Genetik Değiştirilmiş Mikroorganizmaların Kullanımı

3

3+0+0

7,5

CBRN 522

The Use of Genetically Modified Microorganisms for  the Detection of Explosives

KBRN 524

Bakteri Metabolik Mühendisliği

3

3+0+0

7,5

CBRN 524

Bacteria Metabolic Engineering

KBRN 529

Savunma Alanında Nanoteknoloji

3

3+0+0

7,5

CBRN 529

Nanotechnology in Defense

KBRN 537

Kimyasal Silah Ajanları, Zehirli Endüstriyel Kimyasallar ve Deteksiyon Yöntemleri

3

3+0+0

7,5

CBRN 537

Chemical Warfare Agents, Toxic Industrial Chemicals and Their Detection Methods

KBRN 591

Seminer I

0

0+2+0

7,5

CBRN 591

Seminar I

KBRN 592

Seminer II

0

0+2+0

7,5

CBRN 592

Seminar II

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum