gtu_logo

2023 Yılı Tez Savunma Sınavları

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Biyomühendislik Anabilim Dalı

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

Fizik Anabilim Dalı

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Kimya Anabilim Dalı

Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı

Matematik Anabilim Dalı

Mimarlık Anabilim Dalı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

İşletme Anabilim Dalı

Strateji Bilimi Anabilim Dalı

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı