gtu_logo

Leavitt Yol Cebirleri ve İlgili Konular Yaz Okulu (2023)

Leavitt Yol Cebirleri ve İlgili Konular Yaz Okulu

 

Leavitt Yol Cebirleri ve İlgili Konular Yaz Okulu 5-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi işbirliğiyle Mersin de gerçekleştirildi.

 

Yaz okulu başta  TUBİTAK 2237A programı olmak üzere Bilişim Vadisi,  Türk Matematik Derneği ve London Mathematical Society tarafından  desteklendi. Ev sahipliğini Mersin Üniversitesi Matematik Bölümü başkanı  Hamza Menken ve ekibi yaptı.

 

Bu yaz okulunun amacı, ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin etkilediği 11 ildeki (bu illerde ikamet eden veya bu illerdeki üniversitelerde eğitim görmekte olan) Matematik lisans tercihen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine özgür bir matematik ortamında düşünmeleri, etkileşimde bulunmaları ve yeniden matematik yapmaları için bir fırsat sunabilmektir. Soyut cebirin en temel konularından biri olan halkalar ve modüller kuramındaki yeni gelişmeler son yıllarda aktif bir araştırma alanı olan Leavitt yol cebirleri örneğiyle verildi. Katılımcıların bu alandaki güncel araştırmalar ve sonuçlar hakkında bilgi edinmeleri sağlanarak, bu ve benzeri konularda araştırma yapmak isteyenler için gerekli altyapı hazırlanmaya çalışıldı. Dersler Türkiye'de Leavitt yol cebiri konusunda ilk çalışmaları yapan ve halen aktif olarak bu konuda araştırma yapmaya devam eden uzmanlar tarafından verildi. Her gün 6 saat olmak üzere yaz okulunda 4 gün içinde  toplamda 24 saat ders yapıldı.

 

Ders Dizileri:

1. Temel Tanım ve Kavramlar

             Ayten KOÇ,  Gebze Teknik Üniversitesi

   Murad ÖZAYDIN, Oklahoma Üniversitesi

2. Galois Bağlantıları

     Ayten KOÇ, Gebze Teknik Üniversitesi

 3. İdealler

      Songül ESİN, İstanbul Kültür Üniversitesi

 4. Socle, Jacobson Radikal ve Merkez Kavramları

       Vural CAM, Selçuk Üniversitesi

5.  Artinian ve Noetherian Halkalar

      Ayşe Tuğba GÜROĞLU, Celal Bayar Üniversitesi

6. Ok Temsilleri ve Modül Kategorileri

     Murad ÖZAYDIN, Oklahoma Üniversitesi

                Ayten KOÇ, Gebze Teknik Üniversitesi

Derslerin yanısıra 3 poster sunumu yapılarak yaz okulunun içeriği zenginleştirildi. Bu posterler yaz okulu boyunca sergilendi ve katılımcılardan sorular alınıp cevaplandı. Posterlerin kapsamından derslerde de bahsedildi ve bazı ayrıntılar için posterlere atıflar yapıldı. Posterler TUBITAK 1001 122F414 proje kapsamında yapıldı.

 

Poster Sunumları:

1.  Classification of Finite Dimensional Representations of Leavitt Path Algebras

      Ayten KOÇ, Yürütücü

      Murad ÖZAYDIN, Yurtdışı Araştırmacısı 

2. Galois Bağlantıları ve Leavitt Yol Cebirlerine Uygulaması

     Ayten KOÇ

     Esmanur ÖZKUL, Lisans Bursiyeri 

3. Ok Temsilleri ve Leavitt Yol Cebirlerinin Modülleri

      Büşra Deniz İÇİN, BİÇABA Lisans Bursiyeri

      Ayten KOÇ

Ders dizi ve Poster  özetlerinin yayınlandığı yaz okulu kitapçığı ve detaylar için etkinlik web sayfası için tıklayınız.

Yaz okuluna başta Kahramanmaraş, Elazığ, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Malatya, Mardin olmak üzere değişik şehirlerden ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mersin Üniversitesi gibi kurumların Matematik Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı. 29 Matematik Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi +2 yardımcı personel (matematik lisans öğrencileri) + 5 ders veren hoca olmak üzere toplam 36 kişi katılmıştır. Yaz okulunda 18 lisans, 8 yüksek lisans ve 5 doktora öğrencisi vardı.

 

Yazokuluna biri İstanbul Medeniyet Üniversitesi diğeri Adıyaman Üniversitesi Matematik Bölümü Lisans Öğrencisi olan 2 BİÇABA bursiyeri de katıldı.

 

9 Temmuz 2023 Pazar günü, katılımcıların, eğitmenlerin ve yerel organizasyon üyelerinin çoğunun katıldığı günübirlik bir Tarsus gezisi düzenlendi.

 

Bu etkinlik deprem bölgesindeki öğrencilerin akademik gelişmelerine katkıda bulunma hareketinin bir başlangıcı olacağına inanıyoruz.