Öğretim Üyeleri

Elif Özlem AYDIN (ORAL)<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Elif Özlem AYDIN (ORAL)
(Bölüm Başkanı)
E-posta: ozlemoralgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 1
Telefon: (262) 605 16 42
Tek Yapı Koruma, Sit Koruma, Endüstri Mirası, Yeniden İşlevlendirme
Ayla AYYILDIZ POTUR
Prof. Dr. Ayla AYYILDIZ POTUR
E-posta: aylaayyildizpoturgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 0
Telefon: (262) 605 16 33
Mimari Tasarım, Mimarlıkta Psikoloji, Mimarlık Eğitimi, Yaratıcılık, Toplumsal Cinsiyet ve Mekan, Çocuk ve Mekan, Mimarlıkta Psikometrik Araştırmalar
Nilay COŞGUN
Prof. Dr. Nilay COŞGUN
E-posta: nilaycosgungtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 000
Telefon: (262) 605 16 01
Yapısal Atık Yonetimi,
Yapı Üretimi,
Yapı ve Yapım Kalitesi,
Toplu Konut
Yasin FAHJAN
Prof. Dr. Yasin FAHJAN
E-posta: fahjangtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı, 108 (Lab:141)
Telefon: (262) 605 2661 (ofis) / 2791 (lab)
Tarihi Yapıların Yapısal Analizleri ve Güçlendirme Yöntemleri, Deprem Tehlike ve Risk Analizi, Deprem Erken Uyarı ve Ön Hasar Tahmin Sistemleri, Kuvvetli Yer Hareketi, Hesaplamalı yapısal analizleri
Tülay TIKANSAK KARADAYI
Prof. Dr. Tülay TIKANSAK KARADAYI
E-posta: tesingtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 201
Telefon: (262) 605 16 06
Sürdürülebilirlik
Yapı Biyolojisi
Yapı Ekolojisi
Yapı Malzemesi
Levent ARIDAĞ
Doç. Dr. Levent ARIDAĞ
E-posta: leventaridaggtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 16
Telefon: (262) +90 (262) 6051625
Mimari Tasarım
Performansa Dayalı Mimari Tasarım
Eko-Tasarım
Mimari Tasarım Kuram ve Yöntemleri
Mimarlık Eğitimi
Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN
Doç. Dr. Kutlu SEVİNÇ KAYIHAN
E-posta: sevincgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-20
Telefon: (262) 605 16 47
Mimari tasarım
Mimarlık Teorisi
Mimari Tasarım Metodları
Mimarlık Eleştirisi
Sürdürülebilir(ekolojik) mimari tasarım
Eğitim binalarının mimari tasarımı
Cahide AYDIN İPEKÇİ
Yrd. Doç. Dr. Cahide AYDIN İPEKÇİ
E-posta: caipekcigtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-24
Telefon: (262) 605 16 15
Mimarlıkta Malzeme Teknolojileri
Yapı Malzemelerinin Geri Dönüşüm Potansiyelleri
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri
Alçı
Fitnat CİMŞİT KOŞ
Yrd. Doç. Dr. Fitnat CİMŞİT KOŞ
E-posta: fcimsitkosgtu.edu.tr
Ofis: , 0
Telefon: (262) 0
Mimari Tasarımda Performatif İlişkiler, Göstergebilim ve Mimarlık, Mimari Tasarımda Çağdaş Bağlamsal Yaklaşımlar ve İnsan-Çevre ilişkileri, Mimarlık Eğitiminde Alternatif Süreçler
Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
Yrd. Doç. Dr. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK
E-posta: sgmayukgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-18
Telefon: (262) 605 16 09
Yapı Elemanları,
Mimari Detaylandırma,
Yapısal Hasarlar (Su ve Isı Sorunları),
Mimarlıkta Değerlendirme,
Yapı Malzemeleri,
Bulanık Mantık Yaklaşımı
Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
E-posta: saniyekaramangtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 18
Telefon: (262) 605 16 09
Yapı Fiziği,
Yapı Malzemeleri,
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri,
Yasam Döngüsü Değerlendirmesi
Seda KULA SAY
Yrd. Doç. Dr. Seda KULA SAY
E-posta: s.kulasaygtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-25
Telefon: (262) 605 16 26
Mimarlık Tarihi, Erken Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Geç Osmanlı Dönemi Mimarlığı, Beaux Arts Okulu ve Eklektizm, 19.Yüzyılda Osmanlı Liman Kentlerinin Gelişimi, Sanayi-i Nefise Mektebi
Ferhat PAKDAMAR
Yrd. Doç. Dr. Ferhat PAKDAMAR
E-posta: pakdamargtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-17
Telefon: (262) 605 16 14
Betonarme Yapılar, Yapı Statiği, Deprem Mühendisliği, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Köprüler, Yığma ve Tarihi Yapıların Deprem Davranışı, Performans Analizi, Tehlike Analizi, Bulanık Mantık.

Öğretim Görevlileri

Can Boyacıoğlu
Dr. Can Boyacıoğlu
E-posta: cboyacioglugtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-09
Telefon: (262) 605 15 89
Mimarlık ve Ontoloji
Antroposen
Postmodern Kuram
Sedef Özçelik Güney
Dr. Sedef Özçelik Güney
E-posta: sozcelikgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-26
Telefon: (262) 0262 605 16 36
İnşaat Sektöründe Kadın Profesyoneller, Kadın Mimarlar, İnşaat Sektöründe Meslek Eğitimi ve Toplu Sözleşmeler, İnşaat Sektöründe Mavi Yakalı Çalışanlar Konutun sosyal yönü, Kent ve Konut Söylem
İbrahim TÜRKERİ
Dr. İbrahim TÜRKERİ
E-posta: iturkerigtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-09
Telefon: (262) 605 15 89
Mimari Tasarım,
Kamu Yapıları Tasarımı
Tapınma Mekanları
Kentsel Tasarım,
Kıyı Alanları Tasarımı Ve Planlaması

Öğretim Yardımcıları

Fatma İlknur KARA
Dr. Fatma İlknur KARA
E-posta: figokcegtu.edu.tr
Ofis: H2 Blok, 141
Telefon: (262) 605 2791
Betonarme Yapılar, Çelik Yapıların Sismik Davranışı, Plastik Mafsal Hipotezi, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Doğrusal Olmayan Analizler
Şeyda ARSLAN
Arş. Gör. Şeyda ARSLAN
E-posta: seydaarslangtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 111
Telefon: (262) 0
Kültürel Mirasın Korunması, Belgelenmesi
Cem BALCAN
Arş. Gör. Cem BALCAN
E-posta: cembalcangtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 111
Telefon: (262) -
Koruma ve Restorasyon
Bilge CAN
Arş. Gör. Bilge CAN
E-posta: canbilgegtu.edu.tr
Ofis: , M Blok 107/2
Telefon: (262) 0
Ayşe CANSU
Arş. Gör. Ayşe CANSU
E-posta: acansugtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-08
Telefon: (262) 605 16 28
Şebnem ÇAKALOĞULLARI
Arş. Gör. Şebnem ÇAKALOĞULLARI
E-posta: scakalogullarigtu.edu.tr
Ofis: K Blok, 103
Telefon: (262) 605 1581
Ütopyalar, Mimari Ütopyalar
Radikal Mimarlık 1960-1970
Temel tasarım ve temsil
Sanat - Mimarlık
Ayşegül ENGİN
Arş. Gör. Ayşegül ENGİN
E-posta: aengingtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-10
Telefon: (262) 605 16 39
Ekolojik Yapı Tasarımı
Ekolojik Yapı Malzemeleri
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi
Sümeyra EROĞLU
Arş. Gör. Sümeyra EROĞLU
E-posta: seroglugtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-10
Telefon: (262) 605 16 39
N. Özge ESENER
Arş. Gör. N. Özge ESENER
E-posta: ozgeesenergtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 108
Telefon: (262) 605 16 28
Bina Cephelerinde Hasarlar ve Bozulmalar,
Yüksek Yapılar,
Tünel Kalıp Teknolojileri
Zahide Sena GÜNEŞ
Arş. Gör. Zahide Sena GÜNEŞ
E-posta: zsgunesgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-06
Telefon: (262) (262) 605 16 12
Kırsal Mimarlık Mirası, Koruma Restorasyon
Esra OKUR COŞKUNÇAY
Arş. Gör. Esra OKUR COŞKUNÇAY
E-posta: eokurgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 106
Telefon: (262) 605 1612
Mimarlık Tarihi
Kent Tarihi
Galata Surları ve 19.yy.yıkım süreci
Zonguldak Kentinin Gelişim süreci
Selin ÖZTÜRK
Arş. Gör. Selin ÖZTÜRK
E-posta: selinozturkgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-10
Telefon: (262) 605 16 39
Yapı Elemanları,
Yapı Elemanlarında Bozulma,
Yapı Hasarları
Nurşah SERTER
Arş. Gör. Nurşah SERTER
E-posta: nsertergtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 120
Telefon: (262) 605 16 23
Yapı ve Yapım Teknolojileri
Yapı Elemanları Tasarımı
Sandviç Paneller (Üretim ve Montajı)
Funda SOLMAZ ŞAKAR
Arş. Gör. Funda SOLMAZ ŞAKAR
E-posta: solmazfundagtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 106
Telefon: (262) 605 16 12
Kültürel Mirasın Korunması,
Tarihi Yapılar ve Çevreler,
Kültürel Peyzaj Alanları,
Vernaküler Mimari,
Geleneksel Yapım Teknikleri
Funda TAN
Arş. Gör. Funda TAN
E-posta: ftangtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 105
Telefon: (262) (262) 605 1581
mimari ifadeler, temsil, simülasyon, mimarlıkta tip, titoloji, yapı bilgi modelleme ve yapı bilgi modellemenin mimari tasarıma etkisi
Fazilet TUĞRUL OKBAZ
Arş. Gör. Fazilet TUĞRUL OKBAZ
E-posta: ftugrulgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 107
Telefon: (262) 605 1623
Yapı Bilgisi
Yapım Teknolojileri
Taşıyıcı Sistemler
Yüksek Yapılarda Biçim-Taşıyıcı Sistem İlişkileri
Faruk Can ÜNAL
Arş. Gör. Faruk Can ÜNAL
E-posta: fcunalgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 102
Telefon: (262) 605 16 45
Mimari Tasarımda Bilişim, Algoritmik/Parametrik Tasarım, İnteraktif/Etkileşimli Tasarım, CAD/CAM Uygulamaları, Mimarlıkta Bilgisayar Programlama, Tasarımda Multimedya, Mimarlık ve Teknoloji
Ali YEŞİLYURT
Arş. Gör. Ali YEŞİLYURT
E-posta: aliyesilyurtgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 109
Telefon: (262) 605 16 38
Elif YÜKSEL
Arş. Gör. Elif YÜKSEL
E-posta: e.yukselgtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 1-08
Telefon: (262) 605 16 28
Enerji Etkin Yapı Tasarımı
Sürdürülebilir Yapı Kabuğu Sistemleri
Bitkilendirilmiş Cephe Sistemleri
Afet Sonrası Sürdürülebilir Yapım
Afet Sonrası Geçici Eğitim Yapıları
Canse YÜZER
Arş. Gör. Canse YÜZER
E-posta: canseyuzergtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 107/2
Telefon: (262) -
Mimarlık Tarihi

GTÜ Dışı Öğretim Elemanları

 • Prof. Dr. Semih Eryıldız
 • Prof. Dr. Yurdanur Dülgeroğlu
 • Prof. Dr. Gülçin Pulat
 • Yrd. Doç. Dr. Gülay Kepsutlu
 • Yrd. Doç. Dr. Ebru Acar Taralp
 • Yüksek Mimar Evren Öztürk
 • Yüksek Mimar Canan Orbay
 • Yüksek Mimar Tarhan Arıkan
 • Yüksek Mimar Ali Hızıroğlu
 • Yüksek Mimar Emin Can Aygölü
 • Yüksek Mimar Göksenin Ekiyorum
 • Yüksek Mimar Ceren Kerpiç Öztürk
 • Yüksek Mimar İpek Baycan Glaister
 • Mimar Güray Oskay
 • Mimar Hilal Erbakan
 • Mimar Süleyman Aktaş
 • Mimar Murat Yılmaz
 • Mimar Gönül Uysal
 • Esra Öztürk