Mimarlık

Dr. Öğr. Üyesi Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
Mimarlık

Saniye KARAMAN ÖZTAŞ
Telefon
(262) 605 16 09
E-Posta
saniyekaramangtu.edu.tr
Ofis
N Blok, 18
Çalışma alanları
Yapı Malzemeleri, Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri, Yasam Döngüsü Değerlendirmesi.

Journal Articles / Uluslararası Makaleler
(Uluslararası hakemli ve alan endeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanan makaleler)

1.Oztas Karaman S,2018, The Experiences with Environmental Product Declaration in Turkish Building Material Sector, Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi, 14, pp. 203-223. doi: 10.17365/TMD.2018.2.1, ISSN:2148- 8142, online ISSN: 2148- 4880.(indexed by Avery Index).

2.Oztas Karaman S,Tanacan L, 2018, Yaşam Döngüsü Envanter Analizinin Türkiye için Önemi, Yapı, 434: 42-46, ISSN:1300-3437. (indexed by DAAI -Design and Applied Art Index).

3.Oztas Karaman S, Tanacan L, 2014, Development of Local Weighting Factors in the Context of LCIA, International Journal of Advanced Materials Research, Green Technologies and Sustainable Develoment in Construction (ISSN: 1022- 6680, ISBN- 978-3-03835-082-8), Volume:935, pp.293-296. (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.935.293). (Indexed by: ISI (ISTP, CPCI, Web of Science), SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar, google.com, Institution of Electrical Engineers (IEE).

4.Oztas Karaman S, Ipekci Aydın C, 2013, Evaluation of the Embodied Energy for Building Materials in Turkey, International Journal of Advanced Materials Research, Green Building Technologies and Materials II (ISSN:1022-6680, ISBN-13:978-3-03785-687-1), Volume:689 , pp.273-277, (doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.689.273). (Indexed by: ISI (ISTP, CPCI, Web of Science), SCOPUS and Ei Compendex (CPX), Cambridge Scientific Abstracts (CSA), Chemical Abstracts (CA), Google and Google Scholar google.com, Institution of Electrical Engineers (IEE).

Journal Articles / Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Oztas Karaman S., Tanacan L., 2017, Türk Yapı Malzemesi Sektörü için Geliştirilen Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirme Modelinin Sınanması, Tübav Bilim Dergisi, Cilt:10, Sayı:2, pp. 65- 76.

International Proceedings / Uluslararası Bildiriler

1. Doğan. A, Oztas Karaman S., Sağlık Yapılarında Sürdürülebilir Tasarım Kriterlerinin Belirlenmesi, 7th International Symposium on Academic Studies in Science, Engineering and Architecture Sciences, Kasım 15-17, 2019, Ankara.

2. Mayuk G.S,Oztas Karaman S.,Borders between Theory and Practice for Sustainability in Turkey interms of Building Materials, CAUMME, Contemporary Architecture and Urbanism in the Mediterranean and the Middle East, Borders in Architecture, Kasım 22-23, 2018, Bahçeşehir Üniversitesi,İstanbul.

3.Ozturk, S.,Oztas Karaman S., Analysis of Energy Efficiency Potentials of Turkey's Cement Industry, International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Kasım 14-16, 2018, Antalya.

4.Eroğlu S.,Oztas Karaman S., Sürdürülebilirlik- Enerji Etkin Tasarım Bağlamında Uzungöl Yerel Mimarisinin İrdelenmesi, Uluslararası Tasarım ve Mimarlık Sempozyumu, Yayın No: 3685906,Aralık 1-2, 2017, İstanbul.

5.Oztas Karaman S., Tanacan L.,The Importance of Local Factors for Inventory Analysis, International Structural Engineering Society (ISEC-09), Resilient Structures and Sustainable Construction, July 2017, Valencia/ İspanya, published by ISEC Press, ISBN: 978-0-9960437-4-8, doi:10.14455/ISEC.res.2017.212, indexed by Scopus.

6.Oztas Karaman S., The Limitations of LCA Methodology Towards Sustainable Construction Materials, 3rd International Sustainable Building Symposium (ISBS 2017), 2017, Mart 15-17, Dubai.

7. Oztas Karaman S., Tanacan L., Verification of Life Cycle Impact Assessment Model developed for Turkish Building Materials Sector, The 2nd International International Sustainable Building Symposium, 2015, 28- 30 Mayıs, Ankara.

8. Oztas Karaman S., Ipekci Aydın C., An innovation for Structural System Education in Architecture, Central Bohemia Universty (CBU) International Conference 2015, Innovations in Science and Education, Mart 25- 27, 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti.

9. Oztas Karaman S., Tanacan L., The Local Parameters in Life Cycle Sustainability Assessment of the Building Materials, International Civil Engineering and Architecture Symposium for Academicians (ICESA), Mayıs 17-20, 2014, Antalya.

10. Oztas Karaman S., Tanacan L, Towards Sustainable Building Materials; A Life Cycle Impact Assessment Method for the Turkish Construction Sector, BuildWell 2014, Mart 19- 22, 2014, Kalifornia, Amerika.

11. Oztas Karaman S., Tanacan L., Development of Local Weighting Factors in the Context of LCIA, GBTM 2013, The 3rd International Conference on Green Building Technologies and Materials, Aralık 21- 22, 2013, University Technology of Malaysia, Kuala Lumpur, Malezya.

12. Oztas Karaman S., Oguz Z., Tanacan L., A Comparative Analysis of Life Cycle Impact Assessment Methods for Building Materials, Sustainable Building Conference 2013 (SB13), Eylül 25- 28, 2013, Graz University of Technology, Avusturya.

13. Oztas Karaman S., Ipekci Aydın C., Evaluation of the Embodied Energy for Building Materials in Turkey, GBTM 2012, The 2nd International Conference on Green Building Technologies and Materials, Aralık 27-28, 2012, Wuhan Institute of Technology, Wuhan, Çin.

National Proceedings / Ulusal Bildiriler

1- Oztas Karaman S., Tanacan L., Yapı Malzemelerinin Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinde Nicel Yaklaşımlar, Türkiye, Sürdürülebilir Enerji Etkin Yapılar Sempozyumu ve Sergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 7-8 Ocak, 2014.

2- Karaman S. , Esin T., Sağlık Yapılarında Kullanılan Yapı Malzemelerinin İnsan Sağlığı ve Konforu Üzerindeki Etkileri, 5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi,pp 169- 179, İTÜ, İstanbul , Kasım 2010.

3- Esin T., Karaman S., Sağlık Ocaklarında Konfor Koşullarının Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Yapı Fiziği Kongresi, pp 31- 36,YTÜ, İstanbul, Mart 2010.

Books and Chapters / Kitaplar ve Kitap Bölümleri

1. Oztas Karaman S., 2018,The Limitations of LCA Methodology Towards Sustainable Construction Materials,Springer International Publishing AG, Part of Springer Nature 2018, Lecture Notes in Civil Engineering 6, ISBN: 978-3-319-63708-02, ISSN: 2366-2557, DOI 10.1007/978-3-319-63709-9_8, pp. 102-113, Mart.

2- Ozyılmaz Kucukyagcı P., Ünal F.C.,Oztas Karaman S.,2017; Ecology- Planning and Design, The Barrier Free Design Facilities for Wheelchair Users in Gebze Technical University Campus,Kliment Ohridski University Press, Sofia. (ISBN: 978-954-07-4270-0)

3-Oztas Karaman S., Kayıhan S. K., 2015, Ecological Approaches towards Building Materials in Architecture, Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Chapter 51 St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 723- 735. (ISBN: 978 954 07 3999 1)

4-Kayıhan S. K.,Oztas Karaman S.,Ipekci Aydın C,2015, Reflections of Environment Ecology and Sustainability Concepts of Architecture and Design from the Start of 21st Century till Today; Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century, Chapter 31 St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp. 437- 455. (ISBN:978 954 07 3999 1)

Other Publications / Diğer Yayınlar

Oztas Karaman S.,Türk Yapı Malzemesi Sektörü İçin Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirmesine Yönelik Bir Model Önerisi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yapı Bilimleri Programı, Aralık, 2015.

Karaman, S., Sağlık Yapılarında Konfor Koşullarının Sağlanması Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Yapı Bilgisi ABD, 2009.

Scientific Research Projects / Bilimsel Araştırma Projeleri

Türk Yapı Malzemesi Sektörüne Yönelik Envanter Veritabanının Geliştirilmesi İçin Bir Yöntem Önerisi, GTU,Bilimsel Araştırma Projeleri, GTU105, 2017- 2019.

Yapı Malzemesi Sektörü İçin Bir Yaşam Döngüsü Etki Değerlendirme Modelinin Oluşturulması, İstanbul Teknik Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri, 2011 - 2013.

Atıflar / Citations

1. The Limitations of LCA methodology towards sustainable construction materials, 3rd International Sustainable Building Symposium (Oztas Karaman S., 2017)

Has been cited in:

A LCA on a Building Project in Sweden with focus on the level of details in the inventory data, Master's Thesis in Structural Engineering and Building Technology, Department of Architecture and Civil Engineering, Chalmers University of Technology, 2019.

2.Development of Local Weighting Factors in the Context of LCIA, International Journal of Advanced Materials Research, Green Technologies and Sustainable Development in Construction, Volume:935, pp.293-296. (Oztas Karaman S, Tanacan L., 2014).

Has been cited in:

2.a. New Internet search volume- based weighting method for integrating various environmental impacts, Changyoon Ji, Taehoon Hong, Environmental Impact Assessment Review, 56: 128- 138, January, 2016. DOI: 10.1016/j.eiar.2015.09.008.(Impact Factor: 2.40).

2.b. An integrated environmental and health performance quantification model for pre-occupancy phase of buildings in China, Environmental Impact Assessment Review, Vol 63, 1-11, March, 2017, DOI. 10.1016/j.eiar.2016.11.0003. (Impact factor: 2.92)

3.Evaluation of the Embodied Energy for Building Materials in Turkey, International Journal of Advanced Materials Research,Volume:689 , pp.273-277. (Oztas Karaman S, Ipekci Aydın C., 2013).

Has been cited in:

Embodied carbon of building products during their supply chains: Case study of aluminium window in Australia; Seongwon Seo,Junbeum Kim;Resources,Conservation and Recyling, Vol 105, 160- 166, December, 2015. DOI: 10.1016/ j. jesconrec. 2015.10.024. (Impact Factor: 2.56).

Danışmanlığında Tamamlanan Lisansüstü Tezleri

1. İriş, S., Tuğla ve Gazbeton Yapı Malzemelerinin Sürdürülebilirliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz, Gebze Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Eylül, 2019.

Workshops- Certifications / Atölye Çalışmaları- Eğitimler

1- İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG- AR Merkezi- “ Genç Akademisyenlerin Araştırma Potansiyellerinin Artırılması”, TÜBİTAK Proje Eğitim Etkinliği, 10- 12 Eylül 2012.

2- Life Cycle Assessment and Carbon Footprint, Eğitim Sertifikası, İstanbul, 20- 21 Mart 2012.

3- Oikodomos, Sanal Kampüs Projesi, Belirteçler- Atölye ÇAlışması, La Salle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Barselona, Aralık, 2011.

Memberships / Üyelikler

1. A senior member of the International Association of Engineering Technology (IAET),

2. TMMOB Mimarlar Odası, (2005- ... )

Yüksek Lisans- Doktora Tezi Savunması Jüri Üyeliği

1.Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Selda Emeksiz,Yapı İç Donatım Sisteminin Çevresel Etki ve Geri Kazanım Açısından İrdelenmesi, MSGSU, FBE, İstanbul, 2019. Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ömer Ş. Deniz.

2. Yüksek Lisans Tez Jüri Üyeliği, Berrin Uzun Karaduman, Mimarlık Gastronomi İlişkisi ve Estetik Bağlamda Bir Değerlendirme, Yüksek Lisans Tezi, FBE, Mimarlık Anabilim Dalı, Kocaeli, Şubat, 2017. danışman: Yrd. Doç. Dr.Zeynep Gamze Mert.

3. Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği: Ayşegül Engin, Konut alanlarının ekolojik kriterler açısından değerlendirilmesi ve çevresel etkilerini azaltmaya yönelik bir çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, FBE, Mimarlık Anabilim Dalı, Kocaeli, Aralık 2017. danışman: Prof. Dr. Tülay Tıkansak Karadayı.

4. Yüksek Lisans Tezi Jüri Üyeliği: Halide Bozkurt, Yapısal Atık Yönetimi Bağlamında Yapı Üretiminde Malzeme Seçimi Kriterlerinin Belirlenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gebze Teknik Üniversitesi, FBE, Mimarlık Anabilim Dalı, Kocaeli, Temmuz 2018. danışman: Prof. Dr. Nilay Coşgun.

Kadro Sınav Jüri Üyeliği

1. Kadro Sınavı Jüri Üyeliği: Medeniyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Araştırma Görevlisi Kadrosu Sınavı, Aralık 2017.

2. Kadro Sınavı Jüri Üyeliği: Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Yapı Anabim Dalı, Araştırma Görevlisi Kadrosu, Şubat, 2018.

Other Tasks / Diğer Görevler

1. Hakemlik, Uluslararası Hakemli Tasarım ve Mimarlık Dergisi,2017.

2. MOBBİG 38. TOPLANTISI, 8-9 Mayıs 2014, ODTU, Ankara.

3. Uluslararası kongrede bilim kurulu üyeliği, 3rd International Conference on Green Building Technology and Materials (GBTM 2013), 2013.

4. MOBBİG 35. TOPLANTISI (Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu), 8-9 Kasım 2012, İzmir.

5. 2010- 2011, 2012- 2013, 2013- 2014 , 2015-2016 Ders ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği.

6. 2013-2014, 2015- 2016 Intibak Komisyon Üyeliği.

Professional Practice / Mesleki Uygulamalar

Öztükel Evi, Kuruçeşme- İstanbul - Şantiye, Korint Mimarlık, 2008- 2009.

Kırca Evi tadilatı, Kuruçeşme- İstanbul, Şantiye, Korint Mimarlık, 2007.

Ya- Sa Villaları, Çamlıca- İstanbul, Şantiye, Korint Mimarlık, 2007.

Ceyo Mağazaları Bursa, Denizli, Antalya Projeleri, Ofis, Korint Mimarlık, 2007.

Ankara Dış İşleri Konutu Tadilat Projesi, Ofis, Korint Mimarlık, 2006.

Acarkent Beykoz A 11 Villası, Tadilat Projesi, Ofis, Korint Mimarlık, 2006.

Beypazarı- Güdül Tarihi Evleri, Röleve ve Restorasyon Projesi, TA Mimarlık, 2006.

Konut Projeleri, Yeroğlu Mühendislik, 2005.

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü
  • Lisans: Çukurova Üniversitesi, Müh. Mimarlık Fak., Mimarlık Bölümü