Prof. Dr. Süleyman KARSLİ
Makine Mühendisliği

Süleyman KARSLİ
Telefon
(262) 6052783
E-Posta
skarsligtu.edu.tr
Ofis
H2 Blok, Z08
Çalışma alanları
Enerji Verimliliği, Mühendislik Sistemlerinde Enerji ve Ekserji Analizi, İki Fazlı Akışlar, Yenilenebilir Enerji, Alternatif Enerji Kaynakları, Isı Pompaları ve Soğutma Makinaları

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. S. Karsli, H. Saraç, Production of solid biomass and investigation of optimum thermal properties, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, v40 2018 Issue 4 pp. 406-412
2. U.Cakir, K. Comakli, O. Comakli, S. Karslı, “An experimental exergetic comparison of four different heat pump systems working at same conditions: As air to air, air to water, water to water and water to air” Energy 58 (2013) pp. 210-219.
3. Gokhan Omeroglu Omer Comakli, Sendogan Karagoz Suleyman Karsli “Comparıson Of The Effects Of Dıfferent Types Of Tube Inserts On Two-Phase Flow Instabılıtıes” J EnhHeatTransf.v16.i4.20 (2013) pages 179-190.
4. Sendogan Karagoz, Suleyman Karsli, Mehmet Yilmaz, Omer Comakli, “Density-Wave Flow Oscillations in a Water Boiling Horizontal Tube with Inserts”, J EnhHeatTransf.v16.i4.20(2009) pages 331-350.
5. K. Bilen, O. Ozyurt, K. Bakırcı, S. Karslı, S. Erdoğan, M. Yılmaz, O. Çomaklı, “Energy Production, consumption, and environmental pollution for sustainable development: A case study in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12 (2008) 1529–1561.
6. Karsli, S. “Performance analysis of new-design solar air collectors for drying applications”, Renewable Energy, 32(10), 1645-1660, (2007).
7. Karsli, S., Yilmaz, M., Çomakli, O., "The effect of internal surface modification on flow instabilities in forced convection boiling in a horizontal tube", International Journa! of Heat and Fluid Flow, 23, 776-791 (2002).
8. Çomaklı Ö., Karslı S., Yılmaz M., "Experimental investigation of two phase flow instabilities in a horizontal in-tube boiling system", Energy Conversion and Management, 43, 249-268 (2002).

9. Yılmaz M., Çomaklı Ö., Karslı S., "The effect of inlet subcooling on two-phase flow instabilities in a horizontal pipe system with augmented surfaces", International Journal of Energy Research, 26, 113-131 (2002).

10. Çomaklı, O, Yilmaz, M., Ozyurt, O, Karsli, S. “Two-phase flow thermal instabilities in a horizontal in-tube boiling system with enhanced surfaces”, Experimental Heat Transfer, 17, 199-226, (2004).

11. Ozyurt, O, Çomaklı, O, Yilmaz, M., Karsli, S. “Heat pump use in milk pasteurization: an energy analysis” , Int. J. Energy Res., 28, 833–846, (2004).

12. Yilmaz M., Sara, O.N., Karsli S., “Performance evaluation criteria for heat exchangers based on second law analysis", Exergy, Int, J. 1, 278-294 (2001).

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Şahin, B., Manay, E., Geliş, K., Karsli, S., Numerical investigation of turbulent forced convective heat transfer from perforated pin-fins, Proc. Of the Intl. Conf. On Advanced In Civil, Structural And Mechanical Engineering-CSM 2014, 1st to 2nd June 2014, Londoni United Kingdom.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. S. Karsli, Enerji Sektöründe Kaya Gazının Rolü, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, 5(3): 17-24.
2. S. Karsli, Son Gelişmeler Işığında Türkiye’de Kaya Gazı, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015, 5(3): 25-31.
3. Sadık ERDOĞAN, Mehmet YILMAZ, Şendoğan KARAGÖZ, Süleyman KARSLİ, Sürekli Hal Bina Enerji Analiz Yöntemleri, 19-32, Tesisat Mühendisliği, Sayı 128, Mart/Nisan 2012.
4. Güllüce, H., Karsli, S., “ Teras Çatıların Termal Özellikleri ve Isıl Yalıtımın Önemi”, Yalıtım Dergisi, Temmuz 2009, 56-62.
5. Ö. Çomaklı, Ş. Karagöz, M. Yılmaz ve S. Karslı, Yatay Bir Borudaki Kaynamalı İki Fazlı Akış Kararsızlıkları ve Akışkan Tipinin Etkileri, Teknoloji, Cilt 11 (1), 15-24, 2008.
6. K. Çomaklı, S. Karslı, M. Yılmaz ve Ö. Çomaklı, Termal Sistemlerde Ekserji Verimi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2007 (2) 25-34.
7. Yılmaz, M., Kaya, M., Karsli, S., Bakırcı, K., “ Vorteks Tüplerin Uygulama Alanları”, Soğutma Dünyası, 38, 52-66 (2007).
8. Yılmaz, M., Çomaklı, Ö., Kaya, M., Karslı, S., “VORTEKS TÜPLERİ: 2 Enerji Ayrışma Mekanizması ve Performans Karakteristikleri”, Mühendis ve Makina, 47 (554), 42-51 (2006).
9. Yılmaz, M., Çomaklı, Ö., Kaya, M., Karslı, S., “VORTEKS TÜPLERİ : 1 Teknolojik Gelişim”, Mühendis ve Makina, 47 (553), 46-54 (2006).
10. Çomaklı, K., Karslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. Termal sistemlerin ekserjetik analizi, Termodinamik, 137, 94-102 (2004).
11. Karsli, S., Özyurt, Ö., “Soğutma Teknolojisi için Alternatif Soğutkanlar”, Tesisat Mühendisliği, 69, 30-40 (2002).
12. Karsli, S., Güllüce, H., Saraç, H., Karagöz, Ş. “Doğalgazlı yapılarda enerji performansının sağlanmasında yalıtım ve otomatik kontrolün önemi”, Yalıtım, 61, 70-78 (2006).
13. Karslı S., Yılmaz M. ve Çomaklı Ö., "Isı transferi iyileştirmesinin iki fazlı akış katmanlaştırmasına etkisi", Termodinamik, 102, 68-78 (2001).

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Süleyman Karsli, Hüseyin Güllüce, Hanifi Saraç, Kemal Çomaklı, Erzurum’da Biyodizel Enerji Potansiyeli ve Enerji Üretim İmkânlarının Araştırılması, VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, 60-71, 21-22 Ekim 2011, Kayseri.
2. Süleyman Karsli, Hüseyin Güllüce, Hanifi Saraç, Isıtma ve Soğutma Sistemlerinde Enerji Maliyetlerinin Karşılaştırılması, 553-570, İKLİM 2011, 18-20 Kasım Antalya
3. Hüseyin Güllüce, Süleyman Karsli, Hanifi Saraç, Konutlarda Isı Yalıtım Kalınlıklarının Artırılması ve Enerji Tasarrufuna Etkisi, 431-447, İKLİM 2011, 18-20 Kasım Antalya.
4. Hüseyin Güllüce, Süleyman Karsli, Hanifi Saraç, Isı Depolama Maddelerinin Güneş Enerjisinin Depolanmasında Kullanımı, 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27 Haziran 2011, Erzurum.
5. Ö.Faruk Yıldız, Mehmet Yılmaz, Sadık Erdoğan, Süleyman Karsli, Vorteks Tüp Modellerinin Karşılaştırılması, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 585-591, 07-10 Eylül 2011, Zonguldak.
6. H.Saraç, A.Severoğlu,H.Güllüce, S.Karsli, Bitki Kökenli Katı Biyoyakıt Üretimi ve Optimum Isıl Özelliklerinin Araştırılması, 18. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 921-927, 07-10 Eylül 2011, Zonguldak.
7. Aktaş, Y., Özyurt, Ö., Çomaklı, Ö., Karsli, S., “ R134a Soğutucu Akışkanlı Isı Pompası Sisteminin Süt Pastorizasyonunda Kullanımının Deneysel İncelenmesi”, ULIBTK 09, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2009, Sivas.
8. Güllüce, H., Karsli, S., Özyurt, Ö., Kaya, M., “ Soğuk İklim Bölgelerinde Teras Yalıtımındaki Aksaklıklar ve Çözüm Önerileri”, ULIBTK 09, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2009, Sivas.
9. Karsli, S., Güllüce, H., Yılmaz, M., Erdoğan, S., “Düşük Sıcaklıklı Bölgelerde Ticari ve Sanayi İşletmelerinde Doğalgazlı Isıtıcı Radyant Borularının Kullanımı”, ULIBTK 09, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 2009, Sivas.
10. Bayram, Şahin, E. Feyza Dilek, Ömer Özyurt ve Süleyman Karsli, Nano Partikül İçeren akışkanların ısı geçiş uygulamaları, 16. Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Cilt II, 713-719, 30 Mayıs -02 Haziran 2007 Kayseri.
11. S. Karslı, M. Kaya, M. Yılmaz ve Ö. Çomaklı, Erzurum İlinde Jeotermal Kaynaklı Isı Pompalarının Kullanımı, ULIBTK’07, 2007 Kayseri.
12. Çomaklı, Ö., Özyurt, Ö. ve Karslı, S., “Isıtma ve Soğutma Amaçlı Kullanılan Isı Pompasının Performans Analizi”, 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 7-9 Eylül Trabzon, 337-341 (2005).
13. Çomaklı, Ö., Yılmaz, M., Özyurt, Ö. ve Karslı, S., “CFC/HCFC'lere alternatif olabilecek soğutkan/soğutkan karışımları", I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, 883- 890, Erzurum, 2002.
14. Çomaklı, Ö., Bilen, K., Karslı, S., “Buhar Kompresyonlu Isı Pompalarında Nonazeotropik Soğutkan Karışımlarının Kullanılmasıyla Performans Katsayısında Meydana Gelen Değişimin Deneysel Olarak Hesaplanması”, 3. Soğ. ve İklim. Kongresi, Mayıs 1994, Ç.Ü., Adana, 171-182 (1994).
15. Yılmaz, M., Özyurt, Ö., Çomaklı, Ö. ve Karslı, S., “CFC/HCFC soğutkanları ve çevresel etkileri", I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, 600-610, Erzurum, 2002.
16. Yılmaz, M., Kaya, M., Karslı, S. ve Karagöz, Ş., “Sıcak tel anemometresi ile dönmeli akışın incelenmesi", GAP IV. Mühendislik Kongresi, 9-16, Şanlıurfa, 2002.
17. Yılmaz, M., Karslı, S., ve Çomaklı, Ö., "Isı transfer iyileştirmesinin yatay bir borudaki iki fazlı akış basınç düşümü osilasyonlarına etkisi", 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 1-9, Konya, 2001.
18. Çomaklı, Ö., Karslı, S., Yılmaz, M. ve Özyurt, Ö., “Zorlanmış konveksiyonlu kaynamalı yatay bir boru sisteminde iki fazlı akış kararsızlıklarının deneysel olarak incelenmesi", 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, 255-262, Adana, 2000.
19. Çomaklı, Ö., Karslı, S., “Nonazeotropik soğutucu akışkan karışımlarının ısı pompasının performans katsayısına etkisinin deneysel olarak incelenmesi”, IX. Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi, Elazığ, 20-22 (1993).
20. Karslı, S., Çomaklı, Ö., Yılmaz, M. ve Karagöz, Ş., “Klasik soğutma sistemlerinde alternatif soğutkan/soğutkan karışımları kullanıldığında yapılması gerekli dizayn değişiklikleri", I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, 671-679, Erzurum, 2002.
21. Karslı, S., Çomaklı, Ö., Özyurt, Ö., “İki fazlı akış kararsızlıklarının boyut analizi ile incelenmesi”, GAP IV. Mühendislik Kongresi, 17-24, Şanlıurfa, 2002.
22. Karslı, S., Yılmaz, M., ve Çomaklı, Ö., "Zeotropik soğutkan karışımlarının kullanıldığı buhar sıkıştırmalı ısı pompalarında ikinci kanun analizi", Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, 311-320, Kayseri, 2001.
23. Karslı, S., Yılmaz, M., ve Çomaklı, Ö., "Isı transfer iyileştirmesinin yatay bir borudaki iki fazlı akış termal osilasyonlarına etkisi", 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 10- 16, Konya, 2001.

- Güneş Destekli Jeotermal Kaynaklı Hibrit Isı Pompası Sistemlerinin Deneysel İncelenmesi, Hosseini, Ali Nezhad; Yüksek Lisans, 2013.

- Hava Soğutmalı Fotovoltaik Termal (PVT) Sisteminin Termodinamik Analizi, A. Numan ÖZAKIN, Yüksek Lisans, 2016.

-Sıcak Bitümlü Asfalt Tesislerinin Ekserji Analizi ve Isı Transfer Özelliklerinin İyileştirilmesi, S. TURAN, Doktora, 2015.

  • Doktora: "Zorlanmış Konveksiyonlu Kaynamalı Yatay Bir Boru Sisteminde İki Fazlı Akış Kararsızlıklarının Deneysel Olarak İncelenmesi"
    Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Termodinamik A.B.D.
  • Yüksek lisans: "Nonazeotropik Fluorokarbon Karışımlarının Isı Pompalarında Kullanımı"
    Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği Termodinamik A.B.D.
  • Lisans: Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü