Dr. Öğr. Üyesi Hadi KHANBABAZADEH
İnşaat Mühendisliği

Hadi KHANBABAZADEH
Telefon
(262) 00000
E-Posta
hk.babazadehgtu.edu.tr
Ofis
, Civil engineering division\ Room No:Z35
Çalışma alanları
Zemin Dinamiği, Zemin-Yapı Etkileşimi, Geoteknik deprem Mühendisliği, Boru-Fay Etkileşimi ,Yerel Etkiler, FLAC3D, PLAXIS

Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. KHANBABAZADEH H, IYISAN R,ÖZASLAN B; 2D Seismic Response of Shallow Sandy Basins Subjected to Obliquely Incident Waves; Soil Dynamics and Earthquake Engineering; 2022,Vol 153: 107080. doi.org/10.1016/j.soildyn.2021.107080

2. ÖZASLAN B, IYISAN R, HASAL EM, KHANBABAZADEH H, Hiroaki YAMANAKA; Assessment of the Design Spectrum with Aggravation Factors by 2D Nonlinear Numerical Analyses: A Case Study in Gemlik Basin, Turkey; Bulletin of Earthquake Engineering; 2021 (Accepted-under publication)

3. AKBAŞ M, ÖZASLAN B,KHANBABAZADEH.H,İYİSAN R. "Numerical study using stiffness parameters on the nonlinear behavior of RCA pavements under heavy traffic loads" ,Transportation Geotechnics, 2021,Vol 9: 100582. https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2021.100582

4. AKBAŞ M, ÖZASLAN B,KHANBABAZADEH.H,İYİSAN R. “Esnek Yol Kaplama Tabakalarında Kullanılan Geri Dönüştürülmüş Beton Agregalarının Ağır Trafik Yükleri Altında Doğrusal Olmayan Davranışının Deneysel ve Sayısal İncelenmesi”, Dergi park; BEU Journal of Science, 10 (1), 217-234, 2021,Doi.org/10.17798/bitlisfen.832609

5 .B.Özaslan, M.Haşal;H. Khanbabazadeh, M. Akbaş, Recep Iyisan,Dynamic Response Analysis of Trapezoidal Basins by Numerical Models;2020 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 960 042048 (2020).Doi:10.1088/1757-899X/960/4/042048.

6.H. Khanbabazadeh;A. Zulfikar, A.Yesilyurt, Basin edge effect on industrial structures damage pattern at clayey basins, Geom. and Eng. Vol: 23 (No:6) 2020. 575-585

7.H. Khanbabazadeh, M.E. Hasal, R. Iyisan, "2D seismic response of the Duzce Basin, TURKEY", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, doi.org/10.1016/j.soildyn.2019.105754.

8.H. Khanbabazadeh, R. Iyisan,A. Ansal, C. Zulfikar “Nonlinear dynamic behavior of the basins with 2D bedrock”. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2018, DOI: 10.1016/j.soildyn.2018.01.011.

9. H. Khanbabazadeh, R. Iyisan, A. Ansal, M. E. Hasal, “2D Nonlinear Seismic Response of the Dinar Basin, Turkey”.Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 2016, DOI:10.1016/j.soildyn.2016.07.021

10. Khanbabazadeh H, Iyisan R, “A numerical study on the 2D behavior of the single and layered clayey basins”. Bulletin of the earthquake engineering, 2014, Vol(12), Issue 4, 1515-1536

11. Khanbabazadeh H, Iyisan R, “A numerical study on the 2D behavior of the clayey basins”. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, DOI:10.1016/j.soildyn.2014.06.029

12. Iyisan R, Khanbabazadeh H, “A numerical study on the basin edge effect on soil amplification”. Bulletin of the earthquake engineering, 2013, Vol (11) 1305-1323

13.Khanbabazadeh H, Janalizadeh A. “Investigation of the site effect on strong ground motions by elastoplastic constitutive model”. EJGE, 2006, volume 11, bundle A

Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

1. Tekin E; KHANBABAZADEH H, Behavior of the buried steel pipeline in clay soil crossing strike-slip faulturkey; 6ICEES, 13-15 October 2021, Kocaeli, Turkey

2. H. Khanbabazadeh R. Iyisan, M.E. Hasal and C. Zulfikar, "Basin edge effect at Turkish basins: the case study of Dinar and Duzce basins", 7th ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering M. Papadrakakis, M. Fragiadakis (eds.) Crete, Greece, 24–26 June 2019( COMPDYN 2019).

3. Hasal M E, Iyisan R,;Khanbabazadeh H, Bayin A, Cevikbilen G,  Kepceoglu O, “A Preliminary Seismic Microzonation Study Based on Microtremor Measurements”. International Conference on Earthquake Engineering, 29-31 May 2013 – Skopje, Macedonia.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1. Khanbabazadeh H, Moghimi S,Dehghanian K; Soft Soil Effect on the Formation of Impulsive Signals in Earthquake Ground Motions; 9th Turkish Conference on Earthquake Engineering,1-3 June 2020, ITU, Istanbul, Turkey

2. H. Khanbabazadeh R. Iyisan, M. E. Hasal, “The effect of the bedrock slope on the two dimensional behavior of the clayey basins”. 8th Nat. Conf. on Earthquake Eng., 11May-14 May 2015,Istanbul, Turkey.(In Turkish)

3. Poorpak H, Khanbabazadeh H, Janalizadeh A. “Parametric investigation of the site effect on strong
ground motions”. Proceeding of 2nd National Congress of Civil Eng, Iran science andTechnology University, pp 27-36, 2005.(in Persian)

  • Doktora: Istanbul Technical University, Civil Engineering Faculty, Soil mechanics and Foudation Engineeringö Turkey. 2014.
    "Effect of the Bedrock Slope on Soil Amplification"
  • Yüksek lisans: Mazandaran University, Technical and Engineering Faculty, Soil mechanics and Foudation Engineering, Iran. 2005
    "Investigation of the site effect on strong ground motions by elastoplastic constitutive model"
  • Lisans: Urmia University, Civil Engineering Faculty, (West Azerbaycan)Iran, 2002
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum