Öğretim Üyeleri

Bülent AKBAŞ<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Bülent AKBAŞ
(Bölüm Başkanı)
E-posta: akbasbgtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z:30
Telefon: (262) 605 3308
Deprem Mühendisliği, Performansa Dayalı Tasarım, Yapıların Sismik Değerlendirmesi, Çelik Yapılar,Endüstri Tesisleri,Tanklar,Silolar,Tarihi Yapılar, Yapısal Sağlık İzlemesi İzlemesi, Zemin-Yapı Etk.,
Selçuk TOPRAK
Prof. Dr. Selçuk TOPRAK
E-posta: stoprakgtu.edu.tr
Ofis: , Z27
Telefon: (262) 605 33 04
Akıllı şehirler, Altyapı Sistemleri, Boru Hatları, CBS, Çevre Geotekniği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Geoteknik Mühendisliği, Risk Analizleri, Sıvılaşma, Zemin Laboratuvar ve Arazi Deneyleri,
Onur AKAY
Doç. Dr. Onur AKAY
E-posta: onurakaygtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, 152
Telefon: (262) 605 3327
Yeraltı suyu hidrolojisi ve hidroliği, Yeraltı suyu kaynaklı akarsu kıyı erozyonu, Lif katkılı yarı doygun toprağın hidrolik özellikleri, Yeraltı drenaj sistemleri, Akarsu rehabilitasyonu
Burak AYDOĞAN
Doç. Dr. Burak AYDOĞAN
E-posta: baydogangtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z31
Telefon: (262) 605 33 09
Kıyı ve Liman Mühendisliği, Hidrolik, Dalga Tahmini, Dalga Modellemesi, Hidrodinamik Modelleme, Kıyı-Liman yapılarının Tasarımı, Tabakalı akımlar, kıyı morfolojisi, Yenilenebilir enerji kaynakları.
Ferit Çakır
Doç. Dr. Ferit Çakır
E-posta: cakirfgtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü
Telefon: (262) 605 10 00
Tarihi Yapılar, Yığma Yapılar, Sonlu Elemanlar Analizi, Polimer Kompozitler, Biyomekanik
Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
Doç. Dr. Sevilay DEMİRKESEN ÇAKIR
E-posta: demirkesengtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 25
Telefon: (262) 605 3302
İnşaat Proje Yönetimi, Yapım Yönetimi, Yalın İnşaat, İş Sağlığı ve Güvenliği, Performans Yönetimi, Risk Yönetimi, Poka Yoke Sistemleri
Abdullah Tolga ÖZER
Doç. Dr. Abdullah Tolga ÖZER
E-posta: tolgaozergtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z26
Telefon: (262) 605 33 03
Geotechnical Engineering, Civil Engineering Applications of EPS-Block Geofoam, Slope Stability and Rehabilitation, Earth Dam Design, Geosynthetics, Geotechnical Laboratory and In-situ Soil Testing.
Tayfun Altuğ SÖYLEV
Doç. Dr. Tayfun Altuğ SÖYLEV
E-posta: tasoylevgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z33
Telefon: (262) (262) 605 33 11
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Betonun Dayanıklılığı, Donatı Korozyonu, Lifli Beton, Mineral Katkılar
Abdullah Can ZÜLFİKAR
Doç. Dr. Abdullah Can ZÜLFİKAR
E-posta: aczulfikargtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, No:7
Telefon: (262) 605 3307
Deprem Mühendisliği, Zemin Davranış Analizi, Deprem Tehlike ve Risk Analizi, Akıllı Şehir Deprem Risk Azaltım Sistemleri, Deprem Erken Uyarı-Acil Müdahale Sistemleri, Yapı Sağlığı İzleme Sistemleri,
Ahmet Anıl DİNDAR
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Anıl DİNDAR
E-posta: adindargtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü Z32
Telefon: (262) 605 33 10
Performansa Dayalı Tasarım, Enerji Esaslı Sismik Analiz ve Tasarım, Yapısal Sağlık İzlemesi, GNSS ile Yer Hareketlerinin izlenmesi, Sarsma Tablası ile Tam Dinamik Deneyler, Sensörler
Savaş KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Savaş KARABULUT
E-posta: savaskarabulutgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab. içindeki Bağımsız Oda
Telefon: (262) 902626053358
Mühendislik/Uygulamalı Sismolojisi, Deprem Risk Analizi, Zemin Davranışı Problemlerinin Çözümü, Kuvvetli/Zayıf Hareket Analizi, Mikrotremor, Yeraltısuyu/Maden Aramaları, Hasarsız Yapı İncelemeleri
Hadi KHANBABAZADEH
Dr. Öğr. Üyesi Hadi KHANBABAZADEH
E-posta: hk.babazadehgtu.edu.tr
Ofis: , Civil engineering division\ Room No:Z35
Telefon: (262) 00000
Zemin Dinamiği, Zemin-Yapı Etkileşimi, Geoteknik deprem Mühendisliği, Boru-Fay Etkileşimi ,Yerel Etkiler, FLAC3D, PLAXIS
Ahu KÖMEÇ MUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Ahu KÖMEÇ MUTLU
E-posta: ahumutlugtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z28
Telefon: (262) 605 3306
Sismik Tomografi, Kıtasal Deformasyon, Sismoloji, Deprem Kaynak Mekanizması, Yüzey Dalgası Yayılım ve Hız Analizi, Anizotropi
Ülgen MERT TUĞSAL
Dr. Öğr. Üyesi Ülgen MERT TUĞSAL
E-posta: umtugsalgtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği Bölümü, Z34
Telefon: (262) 0-262-6053312
Betonarme Yapılar; Deprem Mühendisliği; Mühendislik Sismolojisi; Yapı Dinamiği; Yapıların Sismik Değerlendirmesi; Performansa Dayalı Tasarım; Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi
Ceren ÖZER SÖZDİNLER
Dr. Öğr. Üyesi Ceren ÖZER SÖZDİNLER
E-posta: ceren.ozersozdinlergtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat Mühendisliği, 151
Telefon: (262) 605 33 26
Kıyı-Liman Mühendisliği,Tsunami Sayısal Modellemesi,Tsunami Su Baskını Haritaları,Tsunami Erken Uyarı Sistemleri,Denizaltı heyelanları ve Tsunamiler,Tsunami Tehlike Değerlendirmesi ve Hasar Azaltma
Onur ŞEKER
Dr. Öğr. Üyesi Onur ŞEKER
E-posta: osekergtu.edu.tr
Ofis: , İnşaat 141
Telefon: (262) 605 3315
Yapı Mühendisliği, Çelik Yapılar, Yapıların Deprem Davranışı, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Sonlu Eleman Modellemesi, Doğrusal Olmayan Analiz.

Öğretim Yardımcıları

Nurullah AÇIKGÖZ
Arş. Gör. Nurullah AÇIKGÖZ
E-posta: nacikgozgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı
Telefon: (262) 605 32 80
Deprem Mühendisliği
Deprem Risk Analizi
Yapı Dinamiği
Muhammet ASAN
Arş. Gör. Muhammet ASAN
E-posta: asanmgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 1A-37
Telefon: (262) 605 32 80
Yapı Malzemeleri, Beton Teknolojisi, Tahribatsız Muayene ve Görüntüleme Yöntemleri
Fırat BEZİR
Arş. Gör. Fırat BEZİR
E-posta: fbezirgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) 605 3280
Endüstriyel Atmosferik Depolama Tankları, Açık Deniz Yapılarının Sismik Performansı, Sonlu Eleman Analizi, Sismik Tehlike & Risk, Betonarme Yapılarda Kırılganlık, Çelik Yapılarda Pasif Sönümleme Sis.
Oğuz DAL
Arş. Gör. Oğuz DAL
E-posta: odalgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) 605 32 80
Zemin-yapı etkileşimi, zemin kazık-etkileşimi, zemin dinamiği, geoteknik deprem mühendisliği, katı atık sahalarında şev stabilitesi
Tahsin GÖRMÜŞ
Arş. Gör. Tahsin GÖRMÜŞ
E-posta: tgormusgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) 605 32 80
Kıyı Mühendisliği, Dalga Gücü, Dalga Mekaniği, Kıyı ve Açık Deniz Mühendisliğinde Sayısal Modelleme, Ekstrem Değer Analizi, Uzamsal Analiz, Kıyı Alanları Yönetim ve Planlaması
Zenne MERDAN TUTAR
Arş. Gör. Zenne MERDAN TUTAR
E-posta: zmtutargtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 116
Telefon: (262) 3280
Deprem Mühendisliği, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Sismik Tehlike, Sismik Risk, Jeoloji
Yasin PEKYÜREK
Arş. Gör. Yasin PEKYÜREK
E-posta: yasinpekyurekgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı
Telefon: (262) 605 32 80
Emel SADIKOĞLU
Arş. Gör. Emel SADIKOĞLU
E-posta: esadikoglugtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) 605 32 80
Yapım yönetimi, Yalın inşaat, Çevik inşaat
Sezgin SARAK
Arş. Gör. Sezgin SARAK
E-posta: sezginsarakgtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) 0
Geoteknik Mühendisliği, Geoteknik Deprem Mühendisliği, Açık Deniz Rüzgar Türbin Temelleri İçin Zemin-Kazık Etkileşimi, Dayanma Yapıları, Geoteknik Laboratuvar ve Saha Deneyleri
Ömer Asım ŞİŞMAN
Arş. Gör. Ömer Asım ŞİŞMAN
E-posta: o.sismangtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) 605 32 80
Çelik Yapılar; Ahşap Yapılar;
Performansa Dayalı Tasarım;
Yapıların Sismik Değerlendirilmesi;
Betonarme Yapıların Lifli Polimer Kompozitler ile Güçlendirilmesi
Hüsamettin TAYŞİ
Arş. Gör. Hüsamettin TAYŞİ
E-posta: h.taysigtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, 112
Telefon: (262) 605 32 80
Hidrolik, Hidroloji, Hidrolojik Modelleme, İklim Değişikliği, Taşkınlar
Ali İkbal TUTAR
Arş. Gör. Ali İkbal TUTAR
E-posta: alitutargtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) 605 32 80
Recep VARAN
Arş. Gör. Recep VARAN
E-posta: rvarangtu.edu.tr
Ofis: Z Blok, Deprem ve Yapı Müh. Lab.
Telefon: (262) 605 32 80

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum