gtu_logo

Erasmus İçerme ve Çeşitlilik Stratejisi

Erasmus+ İçerme ve Çeşitlilik Vizyonu

Erasmus+ programı, her bir faaliyetinde adil fırsatlar, eşit erişim, içerme, çeşitlilik ve hakça davranış ilkesini benimsemeyi amaçlar. İçerme ve çeşitlilik vizyonu, çeşitli zorluklarla karşılaşan katılımcıları proje süreçlerine dahil ederek eşit erişim sağlama amacını taşır.

Erasmus+ Programında İçerme ve Çeşitlilik Desteği

Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi bireylerin programa aktif katılımını destekler. Potansiyel katılımcılar arasında, ek finansal destek olmaksızın fiziksel, zihinsel veya sağlık sorunları nedeniyle projeye veya hareketlilik faaliyetine katılamayan özel ihtiyaç sahibi bireyler bulunabilir.

Erişilebilirlik ve Özel İhtiyaçlar

Erasmus+ hareketlilik sürecinde, özel ihtiyaçlara yönelik destekler arasında erişilebilir konaklama, seyahat desteği, tıbbi yardım, gerekli ekipman, uygun öğrenim materyalleri ve refakatçi bulunabilir.

Ek Destek Hibe

Fiziksel, zihinsel veya sağlık alanında özel ihtiyaçları olan katılımcılar için Erasmus+ özel ihtiyaç destek hibesi aracılığıyla ek mali destek sağlanabilir. Bu ek destek hibesi, standart eğitim, staj veya personel hibelerinden daha yüksek olabilir ve belirli zorlukları telafi etmek amacını taşır. Söz konusu ek hibe, gerçek maliyetlere dayalı bir destek sağlar.

İlave Hibe Desteği

Hak ettikleri hibenin yanı sıra, dezavantajlı katılımcılara İlave Hibe Desteği sunulabilir. Bu hibe için başvuran katılımcının ekonomik ve sosyal açıdan kısıtlı olduğu ve belirli alt kategorilere uyduğu tanımlanmıştır:

  1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
  2. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
  3. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
  4. Şehit/Gazi çocukları
  5. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)
  6. Engelliler*
  7. Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler^

*20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %70 engel oranına sahip engelliler ^https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2022.pdf

Not: Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar maddi yardım kapsamında değerlendirilmez.

Eğer yukarıdaki şartların sizin durumunuza uyduğunu ve bu sebepten dolayı Erasmus+ programı ile yurtdışında eğitim almanızın engellendiğini düşünüyorsanız, lütfen bizimle erasmus@gtu.edu.tr üzerinden iletişime geçin.

İçerme Sorumlusu: Şef. Meltem Başkan: erasmus@gtu.edu.tr