gtu_logo

Sıkça Sorulan Sorular

 

 

Genel Bilgi

Erasmus Programı nedir?
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Bu hedef, Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi uygulamaları Avrupa'nın bütününün istifadesine sunmak olarak özetlenebilir.

Erasmus programı, belirtilen amaçları; üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Erasmus Programı neler kazandırır?

Erasmus Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

Erasmus kapsamında öğrenci değişimi programından nasıl faydalanabiliriz?
Erasmus programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Hırvatistan ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışında ne kadar kalabilirim?

Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus İkili Anlaşması belirler. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

Erasmus staj hareketliliği en az 2 ay(60 takvim günü) en fazla 12 ay olabilir.  2 aydan (60 takvim günü) daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

Erasmus  hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora  öğrencileri Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğinden yararlanabilir.

İki kez Erasmus programından yararlanabiliyor muyuz?

 Daha önceki bir akademik yılda herhangi hareketlilikten faydalanmış bir öğrenci  tekrar Erasmus Programından (Öğrenim veya staj) yararlanabilir. Hibeli ya da hibesiz faydalanılacak her hareketlilik için başvuru ve seçim kriterleri aynıdır. Bir akademik düzeyde toplamda 12 ay Erasmus Hareketliliği yapma imkanı vardır.

Başvuru

Bu programa başvurmak için ne yapmalıyız?

myfreemp3


Programa katılmak için üniversitemizin Erasmus web sayfası olan www.erasmus.gtu.edu.tr adresinden veya GTU ana sayfasındaki Erasmus web sayfamızın  kısayolunu takip ederek yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde belirli yerlere yapıştırılacak olan afişleri ve bölümlerdeki ilan panolarını takip etmeniz gerekir. Başvuru şartları ve tüm yönlendirmeler ilanlarda yer almaktadır. Öğrenci ve personelimizn gtu uzantılı mail adreslerine ilanlar gönderilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar da programdan faydalanabilir mi?
Programa dahil olan ülkeler dışında diğer ülke vatandaşları da Üniversitemiz öğrencisi olmak kaydıyla Programdan yararlanabilirler.

Lisans birinci sınıftayım. Erasmus'tan yararlanabilir miyim?

Hayır. Ama 2.sınıfta faydalanmak üzere güz dönemi transkriptiniz (ilk GNO'nuz) oluştuktan sonra başvuruda bulunabilirsiniz.

Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?
Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda  daha öncelikli bir durumdadır. Belge ve rapor sunulması halinde engelli öğrencilerimizin hangi ayrıcalıklar ile hareketliliğe başvuracakları ilanlarımızda yer almaktadır.

Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

GTÜ’de çift ana dal yapıyorum. 2. dalımla bir değişim programına gidebilir miyim?
Evet, öğrenciler değişime ana dallarından herhangi birisi ile gidebilirler. Öğrenciler değişim programına “yandal” programları dahilinde gidemezler.

Not ortalamamız 2.20’ın altında olursa Erasmus Programına katılamaz mıyız?
Not ortalamasına ilişkin olan standartlar Ulusal Ajans ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş olup istenen not ortalaması başvuru ilanlarında belirtilmektedir. Lisans öğrencileri için başvuru sınırı not ortalaması 2,20 lisansütü için 2,50'dir.

Not ortalamamız sınav sonucuna etkili olacak mı?
Genel not ortalamanızın, Erasmus başvuru süreci not ortalamasına etkisi her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir. 2013 yılından itibaren %50 olarak uygulanmakatadır.

Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?
Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

Mülakat var mıdır?
Erasmus hakkı kazanmak için mülakat yapılıp yapılmama durumu Ulusal Ajansın belirlemiş olduğu kriterlere bağlıdır. Şuan ki uygulamada mülakat yoktur. Genel puan hesaplaması not ortalaması ve dil puanının ortak hesaplanmasıyla elde edilir

Avrupa’da istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidebilir miyim?

Hayır. Bölümünüzün İkili Anlaşması (Bilateral Agreement) bulunması gerekir. Erasmus sayfamızdaki anlaşmalı üniversiteler tablosunda bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz.

Öğrenim Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun  gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.

Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim hareketliliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

KPDS-ÜDS-TOFEL-IELTS gibi bir dil puanımız mevcut ise, yine de Erasmus sınavına girmemiz gerekiyor mu?

Eğer geçerli bir dil puanınız var ise başvuru tarihleri arasında belgeyi başvuru evraklarının arasında sunduğunuz takdirde Erasmus sınavına girme şartınız aranmaz.IELTS sınavı kabul edilmemektedir.

Karşı Üniversite

İkili anlaşma (Bilateral Agreement ) nedir?

İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.

 İkili anlaşmalar (Bilateral Agreement) nasıl yapılır?

Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir. İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. 

Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

 

 Bölümümün/Fakültemin İkili Anlaşması yok. Ne yapabilirim?

Bölümünüzün/fakültenizin Erasmus İkili Anlaşması yok ise başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Erasmus bölüm/fakülte koordinatörünüz ile temasa geçiniz.

Bölümümün/fakültemin İkili Anlaşması yok fakat üniversitenin ikili anlaşması var. Erasmus’tan yararlanabilir miyim?

Hayır. Uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.

 Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

 

Gideceğimiz üniversitedeki dersleri ve akademik takvimi nereden öğrenebiliriz?

Tercih ettiğiniz veya yerleştirildiğiniz üniversitelerin akademik takvimlerini o üniversitelerin web sitelerinden araştırmalarınız sonucu öğrenebilirsiniz. Ayrıca ofisimize bu konuda bildirimler geldikçe Erasmus web sayfamızda haberler ve duyurular kısmında ilan etmekteyiz.

Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?

Evet. Bulunduğunuz üniversitedeki döneminiz boyunca o üniversitenin bir öğrencisi sayıldığınız için bütün imkanlardan sosyal haklardan aynı şekilde yararlanabilirsiniz. Örneğin, laboratuvar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.

Gittiğim ülkede bizi karşılayacaklar mı?


Gittiğiniz ülkede havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanmanız tamamen karşı üniversiteye bağlıdır. Uyguladıkları bir body programı varsa bu uygulamadan yararalanabilirsiniz. Aksi durumda kendi imkanlarınızla uyum süreciniz gerçekleşecektir. 

Barınma

Yurtdışında eğitim görülecek olan üniversitelerde barınacak yeri nasıl bulacağız?
 

myfreemp3

 

Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Üniversitemiz tarafından Erasmus öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası Ofis Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.

 

Ders Seçimi

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nedir?

Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement-LA) gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan LA’nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tane de üniversitemizde bulunması gerekmektedir. Gerekli imzaların eksik olması ve üç adet olmaması durumunda bu belgenin anlaşma vasfı yoktur.

Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?

Ders seçimi yapılırken 1 yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi alınması zorunludur. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Aldığı dersin 2/3’ünden geçen öğrenci başarılı sayılır. 2/3 kredinin altındakiler başarısız sayılır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerden muaf olurlar.

Öğrenim Anlaşmamdaki derslerde değişiklik yapabilir miyim?

Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler İngilizce mi olacak?
Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.

Ülkemde okumadığım dönemi geri döndüğümde tekrar okuyacak mıyım? 
Hayır. Gidilen ülkede alınan krediler ve notlar ülkenizdeki okul tarafından kabul edilecektir. Ancak dönem farkından dolayı eksik krediniz kalırsa, kalan kredinizi tamamlayacaksınız.

Gidilen ülkede dersten kalırsam ne olur? 
Kalmış olduğunuz dersin eşdeğeri kabul edilen dersi ülkenizde tekrar alacaksınız.

Yurt dışına çıkmadan GTÜ’de  kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım?
Erasmus programı dahilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra ders kaydı yapılmaz ders kaydı yapılmayacağından ders seçimi de yapılmaz.

Derslerim nasıl sayılacak?

Öğrenci Öğrenim Anlaşması hazırlanırken almış bulunan derslerin kendi üniversitesinde hangi derslere karşılık geldiğini gösteren ders saydırma dilekçesini bölümüne verir. Bu dilekçe derslerin seçimi ile alakalı olduğundan bölüm koordinatörlerinin yardımı ile doldurulması gerekmektedir. Ardından bölümün onayıyla ilgili fakülte veya enstitüye ulaşan dilekçe yönetim kurulunda görüşülür ve öğrencinin sayılacak dersleri güvence altına alınır. Öğrencinin ders değişikliği yapması durumunda aynı süreç tekrarlanır.

 

Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?
Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karşı üniversiteye mail atılabilir veya karşı üniversite bizzat öğrenci ya da bölüm koordinatörü tarafından aranılabilir.

Pasaport İşlemleri nasıl yapılır

25 yaş altı öğrenciler, harç ücretini ödememek için öncelikle Nüfus Müdürlüğü üzerinden bordo pasaporta başvuru yapmalıdır. Randevu anında öğrenci pasaportu başvurusu olduğunu gişe memurlarına bildiren öğrenciler, harç bedelinden muaf olur. 

Online başvuru yaparken pasaport türleri arasında öğrencilere özel bir seçenek yoktur. Pasaport başvurusu esnasında bordo pasaportu seçmek yeterlidir. Bu noktada sadece 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olan öğrencilerin harç bedelinden muaf tutulacağı unutulmamalıdır. Örneğin 23 yaşında bir öğrenci, gerekli ücretleri ödemeyebilir; ama 17 yaşındaki bir öğrencinin talep edilen ücretleri ödemesi gerekir. Ayrıca aktif öğrenciliğini dondurmuş olanlar da bu haktan faydalanamazlar.

25 yaşından büyük öğrencilerimiz için talep etmesi durumunda pasaport harç muafiyet yazısı hazırlanıp kendisine teslim edilir.Yazının nereye suulacağı ilgili nüfus müdürlüğünden öğrenilmelidir.

Erasmus öğrencilerine 1 yıllık harçsız öğrenci pasaportu (bordo pasaport) verilmektedir.  

Bir çok ülkede vize işlemleri sırasında pasaportunuzun geçerliliğinin hareketlilik bitiş tarihinden itibaren 6 ay daha gerçerli olup olmadığına bakılmaktadır. Vize ve pasaport işlemleriniz sırasında bu kurala da dikkat ediniz.

Yeşil Pasaport 

Yeşil pasaportu olan veya alma hakkı olan öğrencilerin, pasaport harç muafiyet yazısı alması gerekmez. Yeşil pasaport harçsız alınmaktadır.

Yeşil pasaportlu öğrencilerimizin de  hareketlilikleri için vize almaları zorunludur.

Vize

Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir. Bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

Vize İşlemleri

Yurtdışındaki üniversiteden kabul yazısı (Letter of Acceptance) geldikten sonra vize işlemlerine başlanabilir. Vize alma sorumluluğu öğrenciye aittir. Başvuru sırasında, gidilecek ülkenin konsolosluğu/büyükelçiliği tarafından ilan edilen ve istenilen bütün evrakların tamamlanmış olmasına çok dikkat edilmelidir.

Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?
Erasmus Programı dahilinde de bulunulsa vize alımının %100 garantisi bulunmamaktadır. Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

Sigorta

Neden sağlık poliçesi istiyorsunuz?
Sağlık poliçesi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciden zaruri olarak istenilen bir evraktır. Ulsal ajansın yayınlamış olduğu 2019 yılı Erasmus El Kitabında ilgili madde aşağıdaki gibidir.

19. Sigorta Yükümlülükleri Faaliyetlere katılan öğrencilerin ilgili faaliyet türlerine göre zorunlu olan sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumu sigortaların yapıldığını kontrol eder ve yapıldığından emin olur. Hangi sigortaların zorunlu olduğu öğrenci sözleşmesinde belirtilmektedir.

 


Sigorta İşlemleri

Poliçenizi seçmeden önce mutlaka gideceğiniz ülkenin vize başvurusunda talep ettiği sigorta kapsamını öğrenin.

Son yıllarda bazı ülkeler vize vermek için veya bazı okullar kabul belgesi gönderebilmek için muhakkak kendi ülkelerine ait olan bir sigorta şirketinden sigorta isteyebiliyorlar.Gitmek için hazırlandığınız okul veya ülkenin böyle bir uygulaması varsa öğrenmeniz faydanıza olacaktır.

Ebeveyni SGK’lı olan öğrenciler için:

Halihazırda, AB üyesi ülkelerden Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika ile yürütülmekte olan uygulamaya göre;

Ebeveyninden biri SGK’lı olmak kaydıyla, 25 yaşını aşmamış lisans (burada lisansüstü öğrencileri dahil edilmiyor) öğrencilerinin yurtdışına öğrenci olarak gitmeleri durumunda, -devam eden bir rahatsızlıkları için değil de - orada bulundukları sırada acil tedaviler için kullanabilecekleri bir sigorta güvencesini, ebeveyninin bağlı bulunduğu Sosyal Sigorta İl Müdürlüklerinden (yurtdışı hizmetleri biriminden) alacakları belgelerle sağlayabilirler. Öğrencilerin, Erasmus Ofisinden, ERASMUS öğrencisi olarak yurtdışına gideceğini bildirir bir yazıyı İl Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili, SGK Genel Müdürlüğü Yurtdışı Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan  bilgi alınabilir.

Hibe

Erasmus hibesi kaldığım boyunca yeterli olur mu?

myfreemp3

 

Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir.

Hibelerimizi neye göre alacağız?
Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmeye hak kazandıkları üniversitelerden gelen davet mektuplarının üzerinde yazan tarihlere göre yapılır. Bu tarihler, ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişmekte olup ilk ödemenin yani %80’lik peşin ödemenin yapılabilmesi için temel alınır. Nihai ödeme, öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan sonra dönerken alacak oldukları Katılım Sertifikası ve pasaport giriş ve çıkış tarihlerine göre yapılır.

Hibeler aylık mı yatacak?
Öğrencilerimizin hibeleri yurtdışına çıkmadan önce hesaplarına toplam alacak oldukları miktarın en fazla %80’i yatırılarak ödenir. Aylık ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirecek oldukları Katılım Sertifikasına göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine göre yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20’lik ödemede artış yada azalma olabilir.

Hibeler ne zaman yatar?
Hibeler, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz Erasmus hesabına hibelerin aktarılması sonrasında ve öğrencilerimizin evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde tamamlamalarından sonra en kısa süre içerisinde ilgili öğrencinin hesabına yatar. Hibe sözlşemesi imzalamamış öğrencinin hibesi hesabına aktarılmaz.

Geri kalan hibemi (% 20) ne zaman alabilirim?

İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Nihai Rapor, Transkript ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, katılım sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20’lik ödemede artış yada azalma olabilir.

Derslerin hepsinden kalma durumunda hibenin geri ödenmesi gibi bir durum var mı?

Yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri, sınavlarına girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edilen ve durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin %20 si kesinlikle ödenmez. Ayrıca bu öğrencilerden %80’lik ilk taksitin iadesi istenebilir.

Üçüncü ödeme yapılabilir mi?
Erasmus dönemi boyunca öğrencilerimize ilki peşin ve en fazla %80 olmak ve ikincisi dönüşte ve %20 olmak üzere iki ödeme yapılır. Öğrenci uzatma aldıysa bir üçüncü ödeme de yapılabilmektedir.

Aynı üniversiteye gidecek öğrencilerin hibeleri neden farklı?
Aynı üniversiteye gidecek olan öğrencilerin eğer hibelerinde farklılık varsa bu davet mektubu üzerindeki tarihlerin farklılığından kaynaklanmaktadır.

Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma ‘’Hibesiz Erasmus ‘’ değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.

Hibe anlaşmasını neden iki tane yapıyoruz?
Hibe anlaşmasını iki nüsha halinde yapılmasının nedeni LA’da olduğu gibi bu belgenin bir anlaşma olması için imza atan tarafların her birinin elinde bulunması gerektiğindendir. Hibe sözleşmesinin her iki nüshası da imzalandıktan sonra öğrenci bir nüshasını alabilir.

Hibe anlaşmasının üstündeki tarihler neye göre belirlenir?
Hibe anlaşmasının üstündeki tarih davet mektubu üzerinde geçen tarihe göre belirlenir ve buna göre ödeme yapılır.

Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?
Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki masraflarını karşılayacağını taahğt eden bir tutar değil,bir destektir. Diğer bir nokta ise paranın yetip yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur.

Erasmus hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek veriliyor mu?

Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Fakat yeşil seyahat kapsamında ilan edilen şekilde yolculuk yapılır ve belgelenirse ek hibe alınabilmektedir. Erasmus Programında bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir.

Erasmus öğrencisi olursam aldığım burslar (harç kredisi ve öğrenim kredisi dahil) kesilir mi?

Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.  Yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus' tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.

Neden Avro hesabı açtırmak gereklidir?


Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığından Türkiye’deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Hangi bankadan Euro hesabı açtırılacağı ilanlarda belirtilir.

Dönem Uzatma

Bir akademik dönem için Erasmus öğrencisi seçildim. Erasmus hareketlilik süremi uzatabilir miyim?

Evet. Öğrenci 1 akademik dönemi kapsayan bir Erasmus İkili Anlaşması çerçevesinde 1. dönem hibeli olarak Erasmus öğrencisi olduktan sonra, 2. dönem de Erasmus'tan yararlanmak isteyebilir. Bu durumda hem bölümünün hem de yurt dışındaki üniversitedeki bölüm/kurum koordinatörünün onayı gerekmektedir. Üniversitemizin elinde hibe kalmış olması halinde öğrenci 2. dönem uzatma süresince de hibelendirilir. Uzatma için elimizde hibe olmaması halinde öğrenci Erasmus programının tüm yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla hibesiz olarak Erasmus programını uzatabilir.

Güz dönemi için yurtdışına tek dönemlik giden bir öğrenci eğitim dönemini bahar dönemi için uzattığında yapması gerekenler nedir?


Bölüm Koordinatörünün onayını alması halinde LA ve intibak (ders saydırma) işlemlerini yeniden yapmalıdır. Ayrıca karşı üniversiteden uzatma aldığına dair kabul mektubu bulunmalıdır. Bu işlemlerin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması gereklidir. Uzatma yapılan dönem için Erasmus ofisine LA, kabul mektubu ve hibe sözleşmesini iletmelidir.

Evrak Hazırlama

Öğrenim anlaşmasını hazırlamak için yardım alabilir miyim?

Öğrenim anlaşmasını hazırlamak için gereken bilgiler seçilmenizin ardından yapılan toplantılarda verilmektedir. Hazırlamış olduğunuz öğrenim anlaşmasını imzaya sunmadan önce şekilsel kontrolü yapılmak üzere ofisimize mail ile gönderebilirsiniz.

Öğrenim anaşmasında yazılması gereken kodları nereden bulabiliriz?

Öğrenim anlaşmasına yazılması gereken kodlar,öğrenim anlaşması içindeki dip notlar ve dipnotlarda yönlendirilen linklerden bulunabilir.

 

GTU Erasmus ID Code’u nedir?
TR KOCAELI01

Diğer Sorular

Dönüşte yapmam gereken işlemler nedir?

Dönüşte teslim edilmesi gereken evraklar için Erasmus websayfasındaki Giden Öğrenci sayfasını ziyaret ediniz. Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildikten sonra öğrencilerin geri kalan hibeleri yatırılmakta ve değişim Programını bitirişlerine dair işlemler yapılmaktadır.

Yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin tez çalışmaları/uzmanlık alan dersleri nasıl tanınır? 

Partner üniversitede tez çalışması yaparak uzmanlık alan dersi alacak olan yüksek lisans veya doktora öğrencisinin tez konusunun GTU'de mutlaka belirlenmiş ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler tez konusunu resmen belirlemeden uzmanlık alan dersi alamazlar. 

Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüğüm takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?


Öğrencilerin, mücbir yani zorunluluk nedeniyle planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde ise, bütün hibe geri alınır

Erasmus+ programından kaç kez yararlanabilirim?

 

Erasmus programından öğrenci statüsünde herbir öğrenim seviyesinde (lisans - lisans üstü) 12 aya kadar faydalanablirsiniz. 12 ayı geçmemek kaydı ile birden fazla kez yararlanbilirsiniz. (Örnek: 6 ay için Almanya'da bulunan bir erasmus  lisansöğrencisi döndükten sonra eğer tekrar kazanırsa tekrar 6 ay öğrenim hareketliliği ya da staj hareketliliğinde bulunabilir. Yükseklisansa devam ederse 12 ay erasmus yapma hakkı daha doğmuş olur. 

 

 Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Programından yararlandım, Erasmus Staj Programından da yararlanabilir miyim?

myfreemp3

 

Evet, yararlanabilirsiniz. Aynı başvuru döneminde iki hareketlilik türü için başvuru da yapabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta iki hareketlilik türü aynı anda yapılamayacağıdır. Bir hareketlilik türü bitmeden diğeri başlayamaz. 

Staj kabul mektubu nasıl olmalıdır?

(Company Confirmation/Davet Mektubu) Staj konusu, kapsamı, staj tarihleri ve stajın öğrenciye katkıları belirtilmelidir. Ayrıca, kurumun antetli kağıdına yazılmalı, imzalı ve mühürlü olmalı ve imzalayan yetkilinin unvanı mutlaka belirtilmelidir. Stajı kimin, nerede, ne zaman, nasıl yapacağı sorularına cevap verecek şekilde açıkça ifade eden bir mektup olmasına dikkat edilmeli. Kabul mektubunun tarihleri minimum 60 günü kapsamalı ve vize ile ilgili işlemlerde konsolosluğun taleplerini karşılamalıdır. 

Erasmus stajımı zorunlu staja saydırabilir miyim?

Evet saydırabilirsiniz. Fakat staj hareketliliğinizden önce bununla ilgili bildirim ve işlemleri Bölüm Staj Komisyonunuz ile görüşmeniz gerekmektedir.

Erasmus staj hareketliliği hakkında genel bilgi alabilir miyim?

Staj hareketliliği ve staj yeri bulmakla ilgili hazırlanmış web sayfalarımız mevcuttur. Bu sayfaları dikkatle incelerseniz faydanıza olacaktır. Linkler aşağıdadır.

 Staj Süreci bilgileri: https://www.gtu.edu.tr/kategori/2284/0/display.aspx

Staj yeri bulmak hakında: https://www.gtu.edu.tr/kategori/3299/0/display.aspx

Erasmus Programina dahil olan ulkelerden birinin vatandasi olan Universitemiz ogrencilerinin Programdan yararlanabilir mi? 

Erasmus Programina dahil olan ulkelerden birinin vatandasi olan Universitemiz ogrencilerinin Programdan yararlanmasinda bir sakinca yoktur. Bunlarin Erasmus Hareketliligi ile vatandasi oldugu ulke yuksekogretim kurumuna gitmesi mümkündür fakat öğrencinin başvuruda belirlenen puanından 10 puan düşülür.

Programa dahil olan ulkeler disinda diger ulke vatandaslari da (Amerika Asya Afrika ülkeleri vatandaşları) Universitemiz ogrencisi olmak kaydiyla Programdan yararlanabilirler.