gtu_logo

Belgeler

             

 

GİDEN ÖĞRENCİLER

1.Başvurular e-devlet üzerinden çevrimiçi yapılacaktır:  https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

 

 

Öğrenim hareketliği için : https://learning-agreement.eu(OLA üzerinden)
Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (2021)

   Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması (2022)

 

Yabancı dil sınavında başarılı olup Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin misafir olacakları üniversitede almak istedikleri dersleri gösteren anlaşma formu.

 

3. Ders Saydırma Dilekçesi  (lisans  - lisansüstü

 

Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin, ilgili tarihlerde resmi olarak yurt dışında öğrenciliklerini sürdürebilmeleri için, yurt dışına çıkış yapmadan önce bu dilekçeyi  doldurup imzalayarak ilgili bölüme teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4. Öğrenim ve Staj Öğrenci Hibe Sözleşmesi (2021)

    Öğrenim ve Staj Öğrenci Hibe Sözleşmesi (2022)

 

Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim/staj yapmak üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin, program kapsamında sunulan hibenin ilk %80'lik kısmını alabilmeleri için, yurt dışına çıkış yapmadan önce bu sözleşmeyi  imzalaması gerekmektedir. Gidiş içi hazır olan öğrenci tüm belgelerini mail ile ofise gönderdikten sonra sözleşme Erasmus Ofisine tarafından hazırlanır. Öğrenci imza için ofise çağırılır. 

 

5. Staj Saydırma /Bildirme Dilekçesi

Lisans öğrencileri Staj Saydırma Dilekçelerini bölüm başkanlıklarına, lisansüstü öğrencileri ise Enstitüleri istiyorsa anabilim dalı başkanlıklarına  hitaben yazmalı ve teslim etmeliler. Dilekçenin ekinde staj öğrenim anlaşması yer almalıdır. Yapılacak olan staj zorunlu veya isteğe bağlı/gönüllü olabilir. Her ikisinde de bu belgenin ilgili bölüm başkanlığına teslimi zorunludur. Bu belge zorunlu staj işlemleri arasında değildir. Zorunlu staj işlemleri, ilgili bölümün Staj Komisyonu ile ayrıca yürütülür.

Yeni mezun stajı durumunda bu işleme ve belgeye gerek yoktur.

 

 

 6. Katılım Sertifikası (Öğrenim Hareketliliği için)

     Katılım Sertifikası (Staj Hareketliliği için)

  7. Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA131) - 2021 Sözleşme Dönemi  
  8. Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı (KA131) - 2022 Sözleşme Dönemi 
  9. Onay Dilekçesi
  10. Vazgeçme Dilekçesi

PERSONEL

 

1. Personel Başvuru Formu  Başvurular https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8pBmBqaoiUiFLhJDcdy9b0bskhNwVyFFuWDoBs0ibxxUQUVFUlc5QzI4QkZTMkdXMktHOEpNUUc3Uy4u adresinden çevrimiçi yapılacak olup personel başvuru formu başvuru sırasında ayrıca eklenecektir. 

2. Ders Verme Hareketliliği Anlaşması (2021)

   Ders Verma Hareketliliği Anlaşması (2022)

 

3. Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması (2021)

   Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması (2022)

 

4. Örnek Görevlendirme Dilekçesi

 

5. Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hibe Sözleşmesi

GELEN ÖĞRENCİLER

1. Başvurular Çevrimiçi yapılacaktır: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8pBmBqaoiUiFLhJDcdy9b0bskhNwVyFFuWDoBs0ibxxUMjlZSFJYVVIwVVU3RjlOVjY2QUpYQTk4Mi4u

 

Erasmus programı kapsamında GTÜ'de misafir olmak isteyen yabancı öğrencilerin başvuru için doldurmaları gereken form.

 GENEL BELGELER

 1- Not Dönüşüm Çizelgesi

(Dönen öğrencilerin notlarının ülkelere göre çevrim tablosu)