Belgeler

             

 

GİDEN ÖĞRENCİLER

1.Başvurular Çevrimiçi yapılacaktır: https://gtu.sharepoint.com/sites/GTErasmusBavuru

Yabancı dil sınavında başarılı olup Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin dosyalarında bulunması gereken başvuru formu.  

 

2.a Öğrenim Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması
2.b Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması

 

Yabancı dil sınavında başarılı olup Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin misafir olacakları üniversitede almak istedikleri dersleri gösteren anlaşma formu.

 

3. Ders Saydırma Dilekçesi  (lisans  - yüksek lisans

 

Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin, ilgili tarihlerde resmi olarak yurt dışında öğrenciliklerini sürdürebilmeleri için, yurt dışına çıkış yapmadan önce bu dilekçeyi  doldurup imzalayarak ilgili Dekanlık/Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

 

4. Öğrenim ve Staj Öğrenci Hibe Sözleşmesi

 

Erasmus değişim programı kapsamında Avrupa'da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin, program kapsamında sunulan hibenin ilk %80'lik kısmını alabilmeleri için, yurt dışına çıkış yapmadan önce bu sözleşmeyi doldurup imzalayarak Erasmus Ofisine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

5. Staj Saydırma Dilekçesi

 Lisans öğrencileri Staj Saydırma Dilekçelerini bölüm başkanlıklarına, lisansüstü öğrencileri anabilim dalı başkanlıklarına  hitaben yazmalı ve teslim etmeliler. Dilekçenin ekinde staj öğrenim anlaşması yer almalıdır.

 

 6. Katılım Sertifikası

   

PERSONEL


1. Personel Başvuru Formu
2. Ders Verme Hareketliliği Anlaşması
 

3. Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşması

 

 4. Örnek Görevlendirme Dilekçesi

 

 5. Personel Ders Verme/Eğitim Alma Hibe Sözleşmesi

GELEN ÖĞRENCİLER

1. GTU Student Application Form


Erasmus programı kapsamında GTÜ'de misafir olmak isteyen yabancı öğrencilerin başvuru için doldurmaları gereken form.

 GENEL BELGELER

 1- Not Dönüşüm Çizelgesi

(Dönen öğrencilerin notlarının ülkelere göre çevrim tablosu)