gtu_logo

Staj Esasları ve Yönergesi

Harita Mühendisliği Bölümü staj uygulama esasları, GTÜ Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesinde öngörülen maddeler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.  YÖ-019 Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitimi Staj Yönergesi incelemek için tıklayınız.
 
Harita Mühendisliği Bölümü lisans öğrencileri, öğrenimleri boyunca zorunlu stajlarını en az 40 iş günü yapmakla yükümlüdür. Mezun olabilmek için bu sürenin tamamlanması zorunludur. Stajlar, her biri en az 20 iş günü olmak üzere iki farklı kurumda yapılır.
 
Harita Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mezun olabilmesi için zorunlu stajlarını tamamlamış olmaları şarttır. Staj işlemleri ve staj dosya değerlendirmeleri Staj Komisyonu tarafınca yürütülür. GTÜ Harita Mühendisliği Staj Esaslarını incelemek için tıklayınız.
 
Öğrenciler, staj yapacakları işyerinin belli olmasının ardından, staj yapacakları işletme yöneticilerine ilgili belgeleri onaylatarak GTÜ Staj Başvuru Formunu online doldurarak başvuru onay sürecini başlatır

>> GTÜ Mühendislik Fakültesi Staj Başvuru Formu Web Linki

Stajla ilgili Mühendislik Fakültesinin hazırladığı genel bilgilendirme için tıklayınız.

Sık Sorulan Sorulara erişmek için  tıklayınız.

GTÜ Harita Mühendisliği Bölümü bilgilendirme sunumu ve videosu için tıklayınız.