gtu_logo

Lisans Ders Planı

  • GTÜ Harita Mühendisliği Lisans Ders Planı; Jeodezi, Fotogrametri, Ölçme Tekniği, Kartoğrafya ve Kamu Ölçmeleri anabilim dallarında güçlü bir temel altlık sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir programdır. 
  •  
  • Lisans Ders Planı, öğrencilerin akademik gelişimlerini sağlamak ve ilerleyen yıllarda daha karmaşık konulara hazırlamak adına disiplinler arası bir yapıya sahiptir. Dört yıl süren bu program, harita mühendisliği alanında bilgi ve beceri kazanmak isteyen öğrencilere yönelik derslerden oluşmaktadır.
  •  
  • Ders ön koşulları, öğrencilerin daha ileri seviyedeki derslere geçiş yapabilmeleri için belirli dersleri başarıyla tamamlamalarını gerektiren bir sistemdir. Bu ön koşullar, öğrencilerin temel bilgi ve becerilere sahip olduklarından emin olmak için uygulanır.

                                                                                                                     

* Lisans Ders Planı ve Ders Ön Koşulları'na ulaşmak için tıklayınız.