gtu_logo

Tez Savunmandan Sonra Yapılması Gerekenler

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

 • 1 Adet FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu: Tez savunma sınavında başarılı bulunan veya düzeltme verilen raporun 1 sureti sınavı izleyen 3 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmelidir. Rapor Anabilim Dalı Başkanlığınca EBYS üzerinden Enstitüye iletilmelidir.

 • Düzeltme kararı verilen rapor için öğrenci düzeltmeleri yaptıktan sonra Danışmanına ve jüri üyelerine tezini teslim eder ve tez savunmasını 3 ay içerisinde aynı jüri ile tekrar savunur. Tez Savunma sınavından sonra Müşterek Jüri Raporunu Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

 • Öğrenci, tez savunma sınavını izleyen 1 ay içinde ciltli tez ve evrakların teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Talep halinde tez teslim için Enstitüden 1 ay daha ek süre talebinde bulunabilir.

 

ENSTİTÜ, TEZ YAZIM UYGUNLUĞUNU ONAYLADIKTAN SONRA ENSTİTÜYE TEZ TESLİM İŞLEMİ İÇİN;

 • 1 Adet FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu: Tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tez ilgili Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisine onaylatıldıktan sonra, son kontrol için tezini Word veya PDF formatında Tez Yazım Uygunluk Raporu ile Müşterek Jüri Raporunun kopyasıyla birlikte Enstitü görevlisine (adnan.kartal@gtu.edu.tr) gönderilir. Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisi için tıklayınız.                               

 •  *Tez konu başlığının tez kapağındaki başlıkla aynı olmasına dikkat ediniz.

 • 1 Adet  FR-0175-Lisansüstü İlişik Kesme Formu: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına mezuniyet için   online ilişik kesme işleminin başlatılmasını talep eden  e-mail (ogrenci@gtu.edu.tr) atılmalıdır.  Tüm birimlerden onayın takip edilerek  ilgili sayfanın çıktısı eklenmelidir. (Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün onayı, tüm evrakların tamamlanıp Yönetim Kurulunda mezun kararından sonra yapılır).

 • 2 Adet FR-0118 YL Jüri Onay Formu: Jüri üyelerinin ıslak imzası ile 1 sureti Enstitüye teslim edilmeli.  Jüri Onay Sayfasına öğretim üyelerinin unvanlarının yazılması (Örn: Dr. Öğr. Üyesi ..../ Doç. Dr..../ Prof. Dr....)  İngilizce Tezlerde (Örn: Assist. Prof. Dr. ..../ Assoc. Prof. Dr. ..../ Prof. Dr....)                                                               

 • diğer 1 suret Ciltli Tezlerin içine yerleştirilecek olup, sayfanın altında bulunan Enstitü Onay kısmının boş bırakılması gerekmektedir. Jüri Onay Sayfasında Anabilim Dalları ve Program İsimlerinin kontrolü için tıklayınız.

 • FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu: Tez Savunma Jürisinde görevli öğretim üyesi isterse düzenlenir.

 • 1 Adet Tez Veri Girişi Formu: E-devlet şifresi ile YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne giriş yaparak formun çıktısı alınarak öğrenci imzası ile teslim edilir (Form doldurulurken "Bilim Dalı" boş bırakılmalıdır).

 • 1 Adet Ciltli Tez

 • 2 Adet CD* (PDF)

CD: Dış kapaklarına tez kapağının küçültülmüş hali ve CD’nin üzerine de YÖK referans nosu yazılmalıdır.

CD içeriğinde; Sıkıştırılmamış, şifresiz ve tek bir PDF dosyası tezin son hali olarak kaydedilmelidir.

Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek referans numarasını içeren  (referansno.RAR) CD' ye kaydedilmelidir.

 

 • 1 Adet Katalog Tablosu Katalog oluşturulması için ilgili örnek word tablosunun doldurularak çıktısı ve  lee@gtu.edu.tr ve adnan.kartal@gtu.edu.tr e-mail adreslerine gönderilmesi  gerekmektedir.

 • * Tez numarasını boş bırakmalısınız. Tez numarası YÖK onayından sonra Enstitü tarafından girilecektir.

 

DOKTORA TEZ SAVUNMA SINAVINDAN SONRA

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

 

 • 1 Adet FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu: Tez savunma sınavında başarılı bulunan veya düzeltme verilen raporun 1 sureti sınavı izleyen 3 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmelidir. Rapor Anabilim Dalı Başkanlığınca EBYS üzerinden Enstitüye iletilmelidir. 

 • Düzeltme kararı verilen rapor için öğrenci düzeltmeleri yaptıktan sonra Danışmanına ve jüri üyelerine tezini teslim eder ve tez savunmasını 6 ay içerisinde aynı jüri ile tekrar savunur. Tez Savunma sınavından sonra Müşterek Jüri Raporunu Anabilim Dalı Başkanlığına teslim eder.

 • Öğrenci, tez savunma sınavını izleyen 1 ay içinde tez teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Talep halinde tez teslim için Enstitüden 1 ay daha ek süre talebinde bulunabilir.

 

ENSTİTÜ, TEZ YAZIM UYGUNLUĞUNU ONAYLADIKTAN SONRA ENSTİTÜYE TEZ TESLİM İŞLEMİ İÇİN;

 • 1 Adet FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu: Tez yazım kılavuzuna göre hazırlanan tez ilgili Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisine onaylatıldıktan sonra, son kontrol için Word veya PDF formatında Tez Yazım Uygunluk Raporu ve Müşterek Jüri Raporunun bir kopyasıyla birlikte Enstitü görevlisine (adnan.kartal@gtu.edu.tr) gönderilir. Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisi için tıklayınız.     

 • *Tez konu başlığının tez kapağındaki başlıkla aynı olmasına dikkat ediniz.

 • 1 Adet FR-0175-Lisansüstü İlişik Kesme Formu: Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına mezuniyet için   online ilişik kesme işleminin başlatılmasını talep eden  e-mail (ogrenci@gtu.edu.tr) atılmalıdır.  Tüm birimlerden onayın takip edilerek  ilgili sayfanın çıktısı eklenmelidir. (Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün onayı, tüm evrakların tamamlanıp Yönetim Kurulunda mezun kararından sonra yapılır).

 • 2 Adet FR-0102 DR Jüri Onay Formu: Jüri üyelerinin ıslak imzası ile 1 sureti Enstitüye teslim edilmeli.   Jüri Onay Sayfasına öğretim üyelerinin unvanlarının yazılması (Örn: Dr. Öğr. Üyesi ..../ Doç. Dr..../ Prof. Dr....)  İngilizce Tezlerde (Örn: Assist. Prof. Dr. ..../ Assoc. Prof. Dr. ..../ Prof. Dr....)                                                             

 •  diğer 1 suret Ciltli Tezlerin içine yerleştirilecek olup, sayfanın altında bulunan Enstitü Onay kısmının boş bırakılması gerekmektedir. Jüri Onay Sayfasında Anabilim Dalları ve Program İsimlerinin kontrolü için tıklayınız.

 • FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu: Tez Savunma Jürisinde görevli öğretim üyesi isterse düzenlenir.

 • 1 Adet Tez Veri Girişi Formu: E-devlet şifresi ile YÖK Ulusal Tez Merkezi’ne giriş yaparak formun çıktısı alınarak öğrenci imzası ile teslim edilir (Form doldurulurken "Bilim Dalı" boş bırakılmalıdır).

 • 1 Adet Ciltli Tez

 • 2 Adet CD*

*CD: Dış kapaklarına tez kapağının küçültülmüş hali ve CD’nin üzerine de YÖK referans nosu yazılmalıdır.

CD içeriğinde; Sıkıştırılmamış, şifresiz ve tek bir PDF dosyası tezin son hali olarak kaydedilmelidir.

Tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları kullanılmış ise bu dosyalar sıkıştırma programı kullanılarak referans numarasıyla tek bir dosya haline getirilerek referans numarasını içeren  (referansno.RAR) CD' ye kaydedilmelidir.

 

 • 1 Adet Katalog Tablosu Katalog oluşturulması için ilgili örnek word tablosunun doldurularak çıktısı ve  lee@gtu.edu.tr ve adnan.kartal@gtu.edu.tr e-mail adreslerine gönderilmesi  gerekmektedir.

 • * Tez numarasını boş bırakmalısınız. Tez numarası YÖK onayından sonra Enstitü tarafından girilecektir.