Müdek Komisyonu

 

KOMİSYONUN ADI: FAKÜLTE MÜDEK AKREDİTASYON KOMİSYONU

UNVAN- ADI-SOYADI

GÖREVİ

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi   İlke ANAÇ

Dekan Yardımcısı

Komisyon Başkanı

21.10.2019-3 YIL

Doç.Dr. Abdullah Tolga ÖZER

Dekan Yardımcısı

09.03.2020-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Enes ORUÇ

Komisyon Üyesi

21.10.2019-3 YIL

Doç.Dr. Cemal Özer YİĞİT

 Komisyon Üyesi

21.10.2019-3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Murat EYVAZ 

 Komisyon Üyesi

21.10.2019-3 YIL

KOMİSYONUN GÖREVİ:

Fakültemiz bölümlerinin MÜDEK Akreditasyon sertifikası alması için MÜDEK Akreditasyon sertifikasına hazırlık, başvuru ve çalışmalarını yönetmek

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 21.10.2019 tarih ve 19/36 Oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı

Komisyonun Kuruluş Karar Tarih ve Sayısı: 09.03.2020 tarih ve 20/12 Oturum sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı