Endüstriyel Uygulamalar Dersi Fakülte Planlama Kurulu (EUFPK)

 

Endüstriyel Uygulamalar Dersi Fakülte Planlama Kurulu (EUFPK): 

Endüstriyel Uygulamalar Dersinin sürecini ve işleyişini planlayan kurulu

Endüstriyel Uygulamalar Dersi Fakülte Planlama Kurulu Zorunlu Üyeleri
Görev Kuruldaki Görevi
Dekan Başkan
Dekan Yardımcısı Başkan Yardımcısı
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Biyomühendislik Bölümü Bölüm Başkanı
Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Endüstri Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Harita Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
İnşaat Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Kimya Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı

Dersin Kodu ve Adı

Bölümü

Dersin Bölüm Koordinatörü

Kuruldaki Görevi

Bölüm Başkanlığı Görevlendirme Yazısı

Görev Süresi

 

MÜH498 / ENG498 Endüstriyel Uygulamalar/ Industrial Applications

 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Prof. Dr. Erdem ATAR

ÜYE

17/11/2020-E.22216

04.01.2021 -2 Yıl

Harita Mühendisliği

Prof. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

ÜYE

25/11/2020-E.22608

04.01.2021 -2 Yıl

Kimya Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Hasan ŞILDIR

ÜYE

26/11/2020- E.22648

04.01.20201 -2 Yıl

İnşaat Mühendisliği

Doç. Dr. Ferit ÇAKIR

ÜYE

10/12/2020- E.23384

04.01.2021 -2 Yıl

Makine Mühendisliği

Doç. Dr. Gamze GEDİZ İLİŞ

ÜYE

27/11/2020- E.22710

04.01.2021 -2 Yıl

Endüstri Mühendisliği

Prof. Dr. Ayhan DEMİRİZ

ÜYE

30/11/2020- E.22806

04.01.2021 -2 Yıl

Çevre Mühendisliği

Doç. Dr. Serdar KARA

ÜYE

30/11/2020- E.22800

04.01.2021 -2 Yıl

Elektronik Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Atilla UYGUR

ÜYE

22/11/2020- E.22383

04.01.2021 -2 Yıl

Biyomühendislik

Doç. Dr. Barış BİNAY

 

ÜYE

15.08.2022 tarih ve 2022/33 sayılı FYK kararı

15.08.2022 -3 Yıl

Bilgisayar Mühendisliği

Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK

ÜYE

04/12/2020- E.23115

04.01.2021 -2 Yıl

Görevleri:

Endüstriyel Uygulamalar Dersi Fakülte Planlama Kurulu (EUFPK);

Dersin işleyişi ile ilgili sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesini, hukuki veya idari düzenlemelere yönelik görüş ve önerilerin Rektörlüğe sunulmasını ve dersin uygulamasında etkinliğin artırılması için gerektiğinde işyeri temsilcilerinin katılacağı danışma amaçlı toplantılar düzenlenmesini yürütür. Dersin işleyişine katılım sağlayacak işyerleri ile yapılacak işbirliği protokol hazırlanarak Rektörlüğe sunulur.
Bölüm Koordinatörü: EUFPK dersin işleyişi ile ilgili aldığı kararları ve çalışma programını uygular. Dersin uygulamasının en başarılı şekilde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve eşgüdümü sağlar. Derse katılacak işyerlerinin belirlenmesi ve süreci Bölüm Koordinatörü tarafından yürütülür. Bu bağlamda öğrencilerin talepleri değerlendirmeye alınır. Uygun gördüğü takdirde işyerini, Endüstriyel Uygulamalar Dersi işyeri listesine ekler. İlgili işyerinin Üniversite ile Endüstriyel Uygulamalar Dersi Protokolü imzalaması halinde öğrenciler bu işyerinde uygulamaya katılabilmesini sağlar. Görev süresi iki yıldır, tekrar atanabilir.
Kuruluş Kararı: 04/01/2021 Tarih ve 2021/01-02 Sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 tarih ve 2022/33 sayılı oturum sayılı FYK kararı. (Biyomühendislik Bölümü için)

 

 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum