gtu_logo

Tez Tesliminde Yapılması Gerekenler

   

YÜKSEK LİSANS PROGRAMI * TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

Öğrenci; YÖK, GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esasları’nda belirtilen mezun olmak için gerekli yükümlülükleri tamamladıktan sonra, ilgili dönemde Akademik Takvimde belirtilen tarihe kadar tez teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Aşağıdaki formları, belirtilen işlem sürecinde ve formdaki açıklamalara dikkat ederek hazırlayarak tez teslim işlemlerini gerçekleştirir. 

   

Tez Savunma Sınavından Önce

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

2 Adet FR-0118 YL Yüksek Lisans Tez Teslim TutanağıDanışman ve Öğrenci İşleri onayından sonra 1 sureti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmelidir. Formun diğer sureti de aşağıda belirtilen ekleriyle birlikte Program Koordinatörü onayından sonra, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Fen Bilimleri Enstitüsü’ne iletilecektir. Program Koordinatörlerine / Program Yürütme Kurullarına buradan ulaşabilirsiniz.

Formun ekleri; 

 

  > 1 Adet FR-0099 YL-DR Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan FormuÖğrenci ve Danışman tarafından imzalandıktan sonra, ekinde Danışman tarafından onaylanmış  Akademik İntihal Engelleme Raporu (Turnitin hakkında web linki) ile birlikte,

1 Adet FR-0100 YL/DR Tez Jüri Öneri Formu:Danışman ve Program Koordinatörün onayı ile, 

> 1 Adet DR-0101 YL-DR Tez Teslim Taahhüt FormuÖğrencinin imzası ile,

> 1 Adet FR-0117 YL Yayın İnceleme Onay FormuDanışman tarafından onaylanmış ve ekinde yayın bilgileri ile (2015-2016 güz yarıyılından itibaren kayıtlı öğrenciler için),

> 1 Adet Yüksek Lisans Tezi: Tez Yazım Formatı’na uygun şekilde hazırlanmış PDF dosyası olarak, 

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Jüri Üyelerinin belirlendiği günden itibaren 1 hafta içinde; 

  > 1 adet FR-0104 YL-DR Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı: Jüri üyelerine onaylatıldıktan, sınav tarih/saat ve yeri belirlendikten sonra Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir. 

 

 Tez Savunma Sınavından Sonra

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

2 Adet FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri RaporuTez savunma sınavından sonra 1 sureti Öğrenciye, diğer sureti ise sınavı izleyen 3 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Enstitüye iletilecektir.

Öğrenci, tez savunma sınavını izleyen 1 ay içinde tez teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Talep halinde Enstitüye tez teslim süresi 1 ay daha uzatılabilir.

Yapılması Gerekenler;  

FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu için Tez Yazım Formatına uygun olarak hazırlanan tez çıktısı, bu form ile İlgili Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisine onaylatıldıktan sonra, son kontrol için Enstitü görevlisine teslim edilir. 

Enstitü, tez yazım uygunluğunu onayladıktan sonra Enstitüye tez teslim işlemi için;

  > 4 Adet FR-0116 YL Jüri Onay FormuJüri üyelerinin imzası ile (1 sureti Enstitüye teslim edilecek, diğer 3 sureti Ciltli Tezlerin içine yerleştirilecektir.),

Tez Savunma Jürisinde görevli öğretim üyesi hazırlamak isterse,YL-DR.08 Tez Kişisel Raporu

> 1 Adet FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu,

> 1 Adet FR-0109 YL-DR İlişik Kesme Formu: Mezuniyet için online ilişik kesme işlemleri için Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçilmesi, tüm birimlerden onayın takip edilerek ilgili sayfanın çıktısı eklenmeli (FBE onayı, tüm evrakların tamamlanıp Yönetim Kurulunda mezun kararından sonra yapılır.)

> 1 Adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Öğrenci e-devlet şifresi ile YÖK Tez Merkezi veri giriş formunun çıktısı öğrenci imzası ile (Form doldurulurken "Bilim Dalı" boş bırakılmalı),

> 3 Adet Ciltli Tez,

> 2 Adet CD, CD’lerin dış kapaklarına tez kapağının küçültülmüş hali yazdırılmalı ve CD’nin üzerine de YÖK referans nosu yazılmalıdır. İçeriğinde;

    Tezin son hali olarak kaydedilmelidir (sıkıştırılmamış ve şifresiz).tek bir PDF dosyası
Eğer tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak sıkıştırılmalı, referans numarasını da içeren referansno.rar dosya isminde CD’ye kaydedilmelidir.
 

> 1 adet CD, CD içeriğinde de “Kapak kısmı (İngilizce ve Türkçe)”, “Özet” ve “Summary” olmak üzere MS Word ortamında yüklenmeli; öğrencinin renkli olarak taranmış vesikalık fotoğrafı aynı CD içerisinde (JPEG formatında) yer almalıdır.

  

DOKTORA PROGRAMI * TEZ TESLİM İŞLEMLERİ

Öğrenci; YÖK, GTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Senato Esasları’nda belirtilen mezun olmak için gerekli yükümlülükleri tamamladıktan sonra, ilgili dönemde Akademik Takvimde belirtilen tarihe kadar tez teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Aşağıdaki formları, belirtilen işlem sürecinde ve formdaki açıklamalara dikkat ederek hazırlayarak tez teslim işlemlerini gerçekleştirir. 

  

Tez Savunma Sınavından Önce

(İş Akışı Şeması İçin Tıklayınız)

Öğrenci, FR-0103 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Formu’nu makale yayını ekiyle birlikte Danışmanı ve tez izleme jürisine onaylattıktan sonra; FR-0102 DR Makale Inceleme Komisyonu Yazısı’na ekleyerek Anabilim Dalı Başkanı, Enstitü Müdürü ve ilgili Rektör Yardımcısı’ndan oluşan Makale İnceleme Komisyonu'na imzalatır.

2 Adet FR-0098 DR Doktora Tez Teslim TutanağıDanışman ve Öğrenci İşleri onayından sonra 1 sureti Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmelidir. Formun diğer sureti de aşağıda belirtilen ekleriyle birlikte Program Koordinatörü onayından sonra, Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Fen Bilimleri Enstitüsü’ne iletilecektir. Program Koordinatörlerine / Program Yürütme Kurullarına buradan ulaşabilirsiniz.

Formun ekleri; 

 

1 Adet FR-0099 YL-DR Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu: Öğrenci ve Danışman tarafından imzalandıktan sonra, ekinde Akademik İntihal Engelleme Raporu (Turnitin hakkında web linki) ile birlikte,

> 1 Adet FR-0100 YL-DR Tez Jüri Öneri Formu: Danışman ve Program Koordinatörün onayı ile,

> 1 Adet FR-0101 YL-DR Tez Teslim Taahhüt FormuÖğrencinin imzası ile,

> 1 Adet FR-0102 DR Makale İnceleme Komisyonu Kararı(Danışman Öğretim Üyesinin EBYS kanalıyla başlatacağı bir yazı olup imzalar tamamlandıktan sonra Danışman Öğretim Üyesinden E-posta yoluyla veya elden temin edilebilir)

> 1 Adet Doktora Tezi: Tez Yazım Formatı’na uygun şekilde hazırlanmış PDF dosyası olarak,

    FR-0103 DR Tez İzleme Komitesi Makale Yayın Onay Formu: Makale yayını ekiyle birlikte Danışmanı ve tez izleme jürisi imzası ile
  1 Adet Doktora Tezi: Tez Yazım Formatı’na uygun şekilde hazırlanmış PDF dosyası olarak

Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Jüri Üyelerinin belirlendiği günden itibaren 1 hafta içinde;

  1 Adet FR-0104 YL-DR Jüri Üyelerine Tez Teslim Tutanağı: Jüri üyelerine onaylatıldıktan, sınav tarih/saat ve yeri belirlendikten sonra Enstitü Müdürlüğüne teslim edilecektir.  
 
 

 Tez Savunma Sınavından Sonra

(İş Akışı Şeması İçin Tıklaynız) 

2 Adet FR-0105 YL-DR Müşterek Jüri Raporu: Tez Jürisinin imzası ile, tez savunma sınavından sonra 1 sureti öğrenciye verilecektir, diğer sureti ise sınavı izleyen 3 gün içinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından EBYS aracılığıyla Enstitüye iletilecektir.

Öğrenci, tez savunma sınavını izleyen 1 ay içinde tez teslim işlemlerini tamamlamalıdır. Talep halinde Enstitüye tez teslim süresi 1 ay daha uzatılabilir.

Tez Savunma Sınavından sonra, sınav görselinin gönderilmesi ve video tez tanıtımının gerçekleştirilmesi gerekir.

Yapılması Gerekenler; 

FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu için Tez Yazım Formatına uygun olarak hazırlanan tez çıktısı, bu form ile İlgili Anabilim Dalı Tez Kontrol Görevlisine onaylatıldıktan sonra, son kontrol için Enstitü görevlisine teslim edilir. 

Enstitü, tez yazım uygunluğunu onayladıktan sonra Enstitüye tez teslim işlemi için;

  > 4 Adet FR-0108 DR Jüri Onay FormuJüri üyelerinin imzası ile (1 sureti Enstitüye teslim edilecek, diğer 3 sureti Ciltli Tezlerin içine yerleştirilecektir.),

FR-0106 YL-DR Tez Kişisel Raporu:Tez Savunma Jürisinde görevli öğretim üyesi hazırlamak isterse, 

> 1 Adet FR-0107 YL-DR Tez Yazım Uygunluk Raporu,

> 1 Adet FR-0109 YL-DR İlişik Kesme Formu: İlgili birimlere onaylatıldıktan sonra,

> 1 Adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Öğrenci e-devlet şifresi ile YÖK Tez Merkezi veri giriş formunun çıktısı öğrenci imzası ile (Form doldurulurken "Bilim Dalı" boş bırakılmalı),

> 3 Adet Ciltli Tez,

> 2 Adet CD, CD’lerin dış kapaklarına tez kapağının küçültülmüş hali yazdırılmalı ve CD’nin üzerine de YÖK referans nosu yazılmalıdır. İçeriğinde;

    Tezin son hali olarak kaydedilmelidir (sıkıştırılmamış ve şifresiz).tek bir PDF dosyası
Eğer tezde resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak sıkıştırılmalı, referans numarasını da içeren referansno.rar dosya isminde CD’ye kaydedilmelidir
 

> 1 adet CD, CD içeriğinde de “Kapak kısmı (İngilizce ve Türkçe)”, “Özet” ve “Summary” olmak üzere MS Word ortamında yüklenmeli; öğrencinin renkli olarak taranmış vesikalık fotoğrafı aynı CD içerisinde (JPEG formatında) yer almalıdır.

 

 

  

 
 
 

Tez Savunma Sınavından sonra, sınav görselinin gönderilmesi ve video tez tanıtımının gerçekleştirilmesi gerekir