gtu_logo

Görevlendirme İşlemleri


ÖSYM, sınav görevlileri atama işlemlerini Merkezi Atama Sınav Görevlendirme Sistemini kullanarak gerçekleştirmektedir. 20 Mart 2011 tarihinden itibaren uygulamaya konulan söz konusu sistemin uygulama sürecinde edinilen gözlemler, sonraki sınavlara ışık tutmuş ve sınavların atamalarında iyileştirmelere gidilmiştir. Sınav görevlilerinin önerileri doğrultusunda Merkezi Atama Sınav Görevlendirme Sistemi’ndeki iyileştirme çalışmaları devam edecektir.

Merkezimiz tarafından, sınavlarda görevlendirilmek üzere bilgileri elektronik ortama aktarılan görevli sayısı 450.000’dir. Sınavlarda görevlendirmeler sisteme kayıtlı olan bu görevliler arasından iki grupta yapılır.

Tüm görevlendirmelerde görev ihmallerinin söz konusu olması durumunda eğer sınav esnasında tespit edilir ise yedek görevliler kullanarak görevlerin sonlandırılması, sonradan tespit edilmesi durumunda ise tekrar ÖSYM sınavlarında görev verilmemesi yoluna gidilir.

A Grubu Görevlendirmeler
İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen görevlendirmeler:

 1. Bina Yöneticisi
 2. Engelli Salon Görevlisi
 3. Cezaevi Görevlisi
 4. SK Yedek Gözetmeni (1 Görevli)
 5. Bina Hizmetlisi
 6. Kent İçi Sınav Evrakı Kuryesi
 7. SK (yerel) Sınav Evrakı Koruma Görevlisi


ÖSYM tarafından belirlenmiş olan ve İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen bu A Grubu görevlendirmelerin esasları;

Bina Yöneticisi
Yükseköğretim kurumlarına ait binalarda görevlendirilecek Bina Yöneticileri ve Bina Yönetici Yardımcıları, ilgili binanın üst yetkilisi sayılan Dekan ve Dekan Yardımcısı/Yüksekokul Müdürü ve Yüksekokul Müdür Yardımcısı veya Fakülte Sekreteri olmaktadır. İlk ve ortaöğretim binalarında, bu görevlilerin ilgili okulun Müdür ve Müdür Yardımcıları olmaları koşulu aranır. Ancak, sınav görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunu İl Sınav Koordinatörüne beyan eden ve mazereti ilgili koordinatörlük tarafından uygun görülen görevlinin yerine, mevcut görevine vekâlet edebilecek nitelikte olan okul görevlisi, ilgili binanın üst sorumlusunun önerisi/leri doğrultusunda İl Sınav Koordinatörü tarafından görevlendirilir.

Engelli Salon Görevlileri

Bu görevlere İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından engelli adaylara sınavı uygulayabilecek nitelikte biri okuyucu biri işaretleyici olmak üzere en az iki görevli atanır. Okuyabilme yeteneği zayıf olan görevliler bu göreve atanamazlar. Atanan görevlilerin kendilerinin engelli olmamasına İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından özen gösterilir. Görevi sırasında engelli adaylara destek oldukları tespit edilen görevlilere daha sonraki sınavlarda görev verilmez.

Cezaevi Görevlileri: Sınav uygulama esasları ve cezaevi koşulları dikkate alınarak, uygun görevliler arasından İl Sınav Koordinatörlüğü tarafından atanır.

(SK) Yedek Gözetmen: Öncelikli olarak araştırma görevlilerinden atanır. Yeterince görevli bulunmaz ise o zaman Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerden görevlendirme yapılır.

Kent İçi Nakil Kuryeleri
Bu görevlere Sınav Merkezi Yöneticisi tarafından görevin niteliğine uygun görevliler atanır. Sınav evrak taşıma işine nezaret etmeyi engelleyecek veya görevi aksatmaya neden olacak niteliklerde sağlık sorunu olanlara bu görev verilemez. Bazı durumlarda kent içi nakil kuryelerinin evrak indirme ve bindirme işlemlerine de destek vermeleri gerekebilir. Kent içi nakil kuryeleri mümkün olduğunca kendi ikamet adreslerine yakın bölgelerde görevlendirilirler.

 

B Grubu Görevlendirmeler
ÖSYM tarafından Merkezi Atama Sınav Görevlendirme Sistemi ile yapılan görevlendirmeler:

 1. Bina Sınav Sorumlusu (BSS)
 2. Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
 3. Salon Başkanı
 4. Gözetmen
 5. Bina Yedek Gözetmeni
 6. SK Yedek Gözetmeni


Bu gruptaki görevlendirmelerin hepsi talep üzerine gerçekleştirilir. Görevliler http://gis.osym.gov.tr adresi üzerinden yapacakları tercihlere göre görevlendirilirler.

Bina Sınav Sorumluları ve Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı
Bu görevlere atama, ilgili sınav merkezindeki en üst akademik unvandan başlanarak yapılır. Yeterli sayıda akademik unvanlının bulunmadığı sınav merkezlerinde, Milli Eğitim Bakanlığındaki unvanlara göre atama yapılır. Bu görevliler, fiili olarak görev yaptıkları binalarda bina sınav sorumlusu olarak görevlendirilmezler, sadece diğer sınav binalarında bina sınav sorumlusu olarak görev yapabilirler.

Salon Başkanı
Öncelikli olarak Akademisyenlerden ilgili binayı tercih edenler arasından, puan sırasına göre görevlendirme yapılır. Yeterli görevli bulunmaması durumunda ise o zaman Millî Eğitim Bakanlığına bağlı görevliler arasından puan sırasına göre görevlendirme yapılır.

Gözetmen
Görevlendirilen salon başkanının unvanına bakılarak uygun unvanlı aynı binayı tercih eden görevlilerden puan sırasına göre görevlendirme yapılır.

Yedek Gözetmenler
Öncelikli olarak araştırma görevlilerinden atanır. Yeterince görevli bulunmaz ise o zaman Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerden görevlendirme yapılır.

 

C Gurubu Görevlendirmeler

ÖSYM Temsilcileri ve Bölgesel ÖSYM Temsilcileri
Profesörler, Doçentler, ÖSYM ve YÖK çalışanları arasından Merkezimiz tarafından verilen eğitimlere katılan görevlilerden görevlendirilmektedir. ÖSYM Temsilcisi Ankara’dan, Bölgesel ÖSYM Temsilci ise Sınav Merkezine yakın illerden görevlendirilirler. Temsilci görevlendirme işlemi, sınava ait aday atamasının hemen sonrasında sınav merkezleri için tercih işlemlerinin http://smt.osym.gov.tr üzerinden alınması ile başlar. Görevlendirme, puan ve sınav merkezleri için yapılmış olan tercihlere göre yapılır. Bu görevlendirmeler Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin, Bina Sınav Sorumlusu, Bina Yöneticileri ve Yardımcıları görevlendirme işleminden önce yapılmaktadır.

Atamalara Temel Teşkil Eden Ölçütler
1. Unvan
ÖSYM tarafından yapılan görevlendirmelere temel teşkil eden Akademik unvanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı unvanları öncelik sırasına göre görevlendirmeler yapılır.


2. Puan
Başlangıç olarak sisteme kayıtlı her görevliye 10.000 puan verilir ve görevlinin aldığı her görev mevcut pndan düşülür. uanı

3. Görevlilerin Sınav Binaları Tercihi
Adayların sınava girecekleri binalara atamasıyla sınav yapılacak binaların belirlenmesi sonrası, bu binalar için görevlendirmelere esas, havuzdaki tüm görevlilerin yapabileceği “Sınav Binaları Tercihi” işlemi için “Görevli İşlemleri Sistemi (http://gis.osym.gov.tr) (GİS)” kullanılmaktadır. Bu işlemde en az “5” en fazla “20” bina tercihi yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Hizmet Yılı
Görevliye ait hizmet yılıdır ve aynı puana sahip görevliler arasında atama önceliğini belirler. Sınava ait her bir bina tercihi için oluşturulan görevli kümesinde, unvan, puan ve hizmet yılı ölçütleri kullanılarak atama gerçekleştirilir. Yapılacak olan atama, bina içerisindeki en üst unvana sahip görevlinin Bina Sınav Sorumlusu olması esas alınarak yapılır. Aynı unvana sahip görevliler için öncelik hakkı daha yüksek puanlı görevliye aittir. Aynı unvana ve aynı puana sahip görevli için ise hizmet yılı esas alınır. Görevlendirmelerde, önce ÖSYM Temsilcileri ve Bölgesel ÖSYM Temsilciler, sonra Bina Sorumluları daha sonra da Bina Görevlileri atanır.

Sınava Dair Görevlendirme İşlem Adımları

 1. Sınava dair bina ve salonların kesinleşmesinden sonra, A Grubu görevlendirmeler, İl Sınav Koordinatörü tarafından ÖSYM Yönetim İşlemleri Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir.
 2.  B Grubu görevlendirmeler ise görev almak isteyenlerin Sınav Bina tercihlerini, “(http://gis.osym.gov.tr)” (GİS) adresinden yapmalarından sonra, gerçekleştirilir.
 3. Sınav Merkezi Yöneticiliklerinin atama işlemi ve görevlilerden tercih toplama işlemi aynı anda bitirilir ve salon görevlisi olarak atanma işlemi ÖSYM tarafından program aracılığı ile gerçekleştirilir (B Grubu Görevlendirmeler).
 4. A ve B Grubu görevli atamalarının bitiminde, “GİS” ortamı Onay/İptal İşlemleri için açılır. Bu işlem ile görevliler sistemde belirtilen bitiş tarihine kadar kendilerine verilen görevi onaylayabilir ya da iptal edebilirler.
 5. İptaller sonrasında boş kalan görev yerlerine tekrar atama, İl Sınav Koordinatörü tarafından yapılır.
 6. Sınav görevini onaylamasına rağmen, iptal etmek isteyen görevli, geçerli mazeretini İl Sınav Koordinatörü bildirerek bu görevlerini iptal edebilirler.


Bu işlemler çerçevesinde sınavda görev almak isteyen tüm görevlilerin, ÖSYM’nin internet sayfasında açıklanmış olan sınava ait Başvuru Tarihleri ve Sınav Tarihi arasında kalan süreçte GİS sistemini takip etmeleri gerekmektedir


ÖNEMLİ UYARI: ÖSYM bu ilkelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu nedenle ilgililerin en güncel ilkeleri dikkate almaları önerilir.