GYTE Danışmanlık Hizmetleri

Bilgisayar Mühendisliği:

Computer Vision uygulamaları problem analizi
Computer Vision uygulamaları yazılım çözümleri
Kullanıcı arabirimleri ve grafik kullanıcı arabirim değerlendirmesi
Yüksek derecede engelli hastalar için iletişim metodları
Personal Digital Assitant ve Mobil cihazlarda kulanıcı arabirim tasarımı
Elektronik Ticaret Uygulamaları
Sanal Gerçeklik Sistemleri
Etkileşim ve Giriş birimleri
Yüksek Performans gerektiren uygulamalar için, problem analizi, yazılım ve donanım çözümleri

Endüstriyel Kontrol ile ilgili projeler için problem analizi, yazılım ve donanım çözümleri

Bilgi iletişim ağları ile ilgili projeler için problem analizi, yazılım ve donanım çözümleri

Biyoloji:

Enzim Moleküler Genetiği, özellikle rekombinant enzim üreten/kullanan sanayi kuruluşlarına danışmanlık
Mikrobiyoloji, Mikroorganizmaların tanımlanması, kontrolu ve geliştirilmesi.
Bitki Genetiği ve Moleküler Biyolojisi, Bitki Biyoteknolojisi, Sitogenetik, Ziraat, Genotoksisite.
Moleküler Hücre Biyolojisi, Kanser, Hücre sinyal ileti, Apoptosis, Protein-protein ilişkileri.

Gıda Mühendisliği

Gıda ambalajlama teknolojileri, gıda muhafaza yöntemleri

Kimya

Organik ve anorganik saf kimyasal maddelerin yapılarının aydınlatılması
Maddelerin saf olup olmadıklarının tayini, özelliklerinin incelenmesi
Bir sanayi ürününde bulunan maddelerin (kalitatif analiz) ve miktarlarının (kantitatif analiz) tayini
Karışım halinde olan maddelerin ayırma ve saflaştırma işlemleri
Kimyasal reaksiyonların yürüyüşü ve kinetik incelenmeleri
Karbonhidratların kalitatif ve kantitatif tayinleri
Enzimoloji
İleri teknolojinin ihtiyaç dyduğu yeni kimyasal maddelerin sentezi

Makine Mühendisliği ve Triboloji

Turbo makinelerde sızdırmazlık
Doğal Gaz Çevirim Santrallerinde bakım ve onarım danışmanlığı
Aşınma problemleri
Hidrostatik ve hidrodinamik yataklama
İstatistik deney tasarımı
Sanayi işlemlerinde Taguchi Teknikleri ile optimizasyon

Tasarım ve İmalat Mühendisliği (CAD/CAM)

Makine Tasarımı ve İmalatı
Kalıpçılık
Sistem (Statik, Dinamik) Analizi
Sonlu Elemanlar Analizi

Çevre Mühendisliği

Çevre yönetim sistemleri , Çevre mevzuatı , Çevre bilinci geliştirme
Arıtma tesisi işletilmesi, Arıtılabilirlik. Atık minimizasyonu , Biyolojik ve fizikokimyasal atıksu arıtımı .
Atık azaltma, atık giderme, atık değerlendirme, Atıkların kimyasal proseslerle giderilmeleri
Endüstriyel atıksuların arıtılması , Kimyasal proseslerde iyileştirme , Eloktrokimyasal arıtım
Ağır metal analizi, AAS için numune hazırlama, çeşitli analiz teknikleri ve sonuçların yorumlanması
Madencilik sektörün ve taş ocakları
GC-MS, AOX, TOC, UV Visible cihazları analiz yöntemleri
Organik kimyasal bazlı endüstriyel atıkların giderimi
Ileri oksidasyon yöntemleri
Tehlikeli Atık Yönetimi
Adsorbsiyon, iyon değiştirme, membran sistemleri
Çevresel etki değerlendirme, ISO 14001, ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri
AAS, TOC, GC-MS cihazları analiz yöntemleri
Coğrafi bilgi sistemleri (GIS)

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Anten tasarımı
Elektromanyetik radyasyon
Radar sistemleri ( ve benzetimleri)
RKA analizleri (nümerik ve deneysel)
Elektrik tesisleri
EMC, CE ye temel olmak üzere Avrupa norm ve standartları (iletilen Bozulmalarla İlgili)
Güç Kalitesi, Harmonikli güç ölçülmesi, Geçici rejim analizi
Güç sistem rölelemesi, Koruma
Elektrikli taşıma sistemleri

Malzeme Bilimleri

İnce ve Kalın Film Kaplamalar
Yüzey Modifikasyonu
Seramik Üretim Süreçleri
Malzemelerin Mikroyapısal Karakterizasyonu
Malzemelerin Mekanik Özellikleri
Malzemelerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri

Şehir Bölge Planlama

Demografik, ekonomik, sosyal çevresel ve benzeri konularda araştırmalar yapılması ve raporların hazırlanması.
Kentsel planlama, kentsel tasarım ve peyzaj projelerinin hazırlanması.
Arazi kullanımı, çevre koruma, konut, hukuk, ulaşım, plan uygulamaları.
Emlak yatırım ve benzeri konularda danışmanlık ve proje yapılması.
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemleri yardımıyla Kent Bilgi Sistemlerinin oluşturulması.
Sanayi bölgelerinin planlanması, ileri teknoloji geliştirme merkezleri, teknopark, teknopol projelerinin hazırlanması ve danışmanlık yapılması.
Şehir içi yol ve kavşak dizaynı ve CBS tabanlı kentsel ulaşım planlaması. 
Yerel yönetim idarecilerine yönelik şehir planlaması ve kentsel problemlerin çözümüne dair seminer programı .

Mimarlık ve Yapı Bilgisi

Çevre Değerlendirme Raporlarında mimarlıkla ilgili konularda gerekli yardım ve bilginin sağlanması
Sanayi yapıları ve bunlarla ilgili diğer yapı projelerinin tasarımları gibi konularda teklif geldiği takdirde mimari destek sağlamak, proje tasarımının yanı sıra danışmanlık hizmeti
Tarihsel ve kültürel değere sahip eski sanayi yapıları ile ilgili restorasyon, revizyon ve yeniden işlevlendirilmeleri konusunda projeler
Yapı malzemesi üretimi, sanayi yapılarının tasarımı gibi sanayinin mimarlıkla ilgili sorunları
Gerekli durumlarda bilirkişilik hizmeti

Fizik - Elektron Spin Rezonans

Magnetizma
Süperiletkenlik
Yarı-iletkenler

İşletme Fakültesi - Psikoteknik Laboratuvarı

Personel Seçimi
 

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum