gtu_logo

Sıkça Sorulan Sorular

LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN SIKÇA SORDUĞU SORULAR

Hazırlık eğitimi ne kadar sürmektedir?

İngilizce Hazırlık dersleri bir akademik yıl sürmektedir. Bu süre zarfında başarısız olmanız halinde tekrar hazırlık eğitimi alamazsınız. 

Derslere devam zorunlu mu?

Evet. Bölümümüzde kur sistemi uygulanmaktadır. Her kur 17 hafta sürmektedir ve her kur için devamsızlık ayrı ayrı alınır. Her kur için toplam %85 devam zorunluluğu vardır. 

Devamsızlıktan kalırsam ne olur?

Herhangi bir kur düzeyinde devamsızlıktan kalmanız durumunda hazırlık eğitiminize devam edemez ve bir yıllık hazırlık eğitimi sırasında yapılan Haziran Yeterlik sınavına katılamazsınız. Ancak yönetmelik (YÖ-0002, Madde 5) gereği sınıfında tekrar edilen ikinci yılın başında ve sonunda düzenlenen yeterlik sınavına katılabilirsiniz ve başarılı olmanız durumunda bölümünüzde eğitime devam edebilirsiniz.

Kur sistemi nedir? Nasıl işler?

Kur sistemi öğrencilerimizin öğrenmelerini sürekli izlemek ve uygun bir öğretim programı ile onları desteklemek için geliştirilmiştir. Dönem başında yapılan seviye sınavına göre her öğrenci kendisine uygun olan kurda bir sınıfa atanır. A Level, B Level ve C Level olarak belirlenen her bir kur düzeyi 17 hafta devam etmektedir. Öğrenci seviye belirleme sınavından sonra uygun olan kurdan başlar ve ders programı ile belirlenen haftalar ilerledikçe bir üst kur ile eğitimine devam eder.

Bir akademik yıl içerisinde Hazırlık Programı kapsamında yapılan yeterlik sınavlarına girmek için belirli bir şart var mıdır?

Evet. Bir yıllık hazırlık eğitimi sonunda yapılacak sınava katılabilmek için iki dönem ortalamanızın toplamının 100 üzerinden 65 ve üzeri olması  gerekmektedir.

Ek olarak, Ocak ayında yapılan sınava katılmak için de güz dönem ortalamanızın 100 üzerinden 65 olması gerekmektedir.

Her iki sınava da katılmak için ayrıca iki dönemin herhangi birinde devamsızlık sınırını aşmamış olmanız gerekmektedir.

Hangi sınavlardan sorumluyum?

Başta her bir dönem (kur) içinde yapılan vizeler ve finaller olmak üzere bölümümüzün ölçme değerlendirme etkinlikleri kapsamında yer vereceği tüm ödev, kısa sınav (quiz), portfolio ve projelerden öğrencilerimiz sorumludur. Üniversitemizin eğitim öğretime ilişkin stratejik hedeflerine uygun olarak ve bölümümüzün hedef öğrenme çıktılarına göre yapılan ve yapılacak olan sınavlarda öğrencilerimizin bilgilendirilmesi kaydı ile değişiklik yapılması mümkündür. 

Yeterlik sınavı (Proficiency Exam) nedir? İçeriği ve zorluğu nasıldır?

Yeterlik Sınavı her akademik yıl için Eylül ve Haziran aylarında olmak üzere iki kez yapılan ve başarılı olmanız durumunda bölümünüzde eğitiminize devam etmeye hak kazandığınız sınavdır. Yapılan sınav İngilizce okuduğunu anlama, dinleme vb. birçok beceriyi ölçmektedir ve kapsamlıdır. Hazırlık eğitiminiz boyunca derslere düzenli katılım sağladığınız ve gerekli ödev ve sorumlulukları yerine getirdiğiniz sürece sınav size zor gelmeyecektir. Hazırlık eğitimi kapsamında verilen İngilizce eğitiminin seviyesine ve kullanılan kaynaklara uygun şekilde hazırlanır ve uygulanır. Sınavın bir örneğine sitemizden ulaşabilirsiniz.

Kaç Yeterlik Sınavına Girme Hakkım Var?

Üniversiteye kayıt yaptırdığınız akademik yılın sonunda Haziran ayında yapılan Lisans İngilizce Yeterlik Sınavından 100 tam puan üzerinden 60 (CC) ve üzeri bir puan alamayıp başarısız olduğunuz takdirde sınıfınızda tekrar edilen ikinci yıl başında, ortasında ve sonunda yapılan yeterlik sınavlarına girme hakkınız vardır (YÖ-0002, Madde 5).

Bir Yıl Boyunca Yapılan Yeterlik Sınavlarına Katılmazsam veya Başarısız Olursam Ne Olur?

Öğrenim yılının sonunda lisans öğretimine başlamaya hak kazanamayan öğrenciler, İngilizce hazırlık öğretimine tekrar devam edemezler. Ancak, bir sonraki öğretim yılında yapılan tüm yeterlik sınavlarına katılabilirler. Bir akademik yıl içerisinde iki sınav yapılmaktadır.  Son sınav haklarında da başarısız olan öğrencilerin GTÜ ile ilişiği kesilir. Ayrıca YÖK tarafından denliği kabul edilen sınavlar olan YDS ve E-YDS (55), YÖKDİL ve E-YÖKDİL (55), TOEFL IBT (66), PEARSON PTE (50) gerekli notu alabilen öğrencilerimiz belgelerini bölümümüze ibraz ederek hazırlık sınıfını tamamlayabilirler. 2024-2025 Akademik Yılı itibariyle YDS, E-YDS, YÖKDİL ve E-YÖKDİL'den gerekli not olan 65 puanı alan öğrencilerimiz hazırlık sınıflarını tamamlayabileceklerdir.

Yeterlik sınavında başarısız oldum. Sınav sonucuma nasıl itiraz edebilirim?

Yapılan sınavlar çoktan seçmeli sorulardan oluşturmakta ve optik okuyucu ile değerlendirilmektedir.  Ancak ilan edilen sonuçlarda maddi hata olduğunu düşünüyor iseniz yapılan sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 iş günü içerisinde bölüm sekreterliğine (yabancidiller@gtu.edu.tr) yazılı dilekçe ile başvuru yapabilir ve sınavınızın yeniden değerlendirilmesini talep edebilirsiniz. Sonuçlar bölüm web sitesi duyurular bölümünde belirtilen tarihlerde duyurulacaktır.

Hazırlık Sınıfında ne tür kaynaklar kullanılmaktadır?

Bölümümüzde birden fazla ders bulunmaktadır. Her ders için uluslararası standartlarda yayın yapan dünyanın önde gelen yayınevlerinin sunduğu kaynaklar ve online eğitim sistemleri ya da öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak hocalarımız tarafından geliştirilen kaynaklar kullanılmaktadır. Her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerimizin edinmesi gereken materyaller onlara duyurulmaktadır.

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN SIKÇA SORDUĞU SORULAR
Hazırlığa her isteyen devam edebilir mi?

Sınavdan muaf olmayan ve yeterlik sınavından başarısız olan öğrencilerimiz, akademik takvimde belirtilen tarihte Yabancı Diller Bölümü'ne ders kaydı yaptırmak zorundadırlar. Hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler ders kayıt formunu doldururken ilgili bölümü işaretleyerek bunu belirtirler. Hazırlık eğitimi almak isteyenlerden sadece Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca belirlenen kontenjanlar dahilinde kabul edilen öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi verilir.


Derslere devam zorunlu mu?
Hayır. Dönem başında GTÜ dışında kendi imkânlarıyla hazırlanmak üzere ders kaydı yaptıranlar derslere katılmazlar ve katılamazlar. Ancak kendileri için belirlenen danışman okutmanları ile irtibat halinde olmaları tavsiye edilir. Bölümümüz bünyesinde eğitim alan öğrenciler için devam zorunluluğu aranmaktadır. 

Burada bulunmayan sorularım var!
Lütfen lisans ve lisansüstü hazırlık eğitimine ilişkin yönergeyi okuyunuz.