gtu_logo

Hizmetler

 
Sınıf içi organizasyonu:
 

 • Sınıfların yerleri değiştirilebilir, engelli bireylerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenleme (sandalyeler, vb..) yapılabilir
 • Öğrencinin binaların giriş katlarına yerleştirilmesine dikkat edilmektedir.

Ders saati organizasyonu: 

 • Öğrencinin öğretim görevlisini görebileceği ve takip edebileceği bir yerde oturması uygundur.
 • Öğrenci ihtiyaçları doğrultusunda öğretim görevlisinden yardım talep edebilir. Bu konuda kendisine, eğer mümkünse yardımcı olunmaya çalışılmalıdır.
 • Öğrencinin probleminden dolayı motivasyon düşüklüğü olabilir. Öğrenciye sık sık geribildirim verilip dersleri takip etmesi için desteklenmesi motivasyonunu yükseltecektir
 • Öğrencinin yetersizliği nedeniyle;Engelliler komisyonu,Bölümler ve Rektörlük aracılığı ile engellilere uygun öğrenme yöntemlerinin sağlanması
 • Ders temel/zorunlu dersmi/değiştirilebilir mi?Değişikliği mümkün değil ise dersin yapısındaki değişiklik ve uygulamalar planlanmalı. 
 • Öğrencinin motivasyonunun yüksek tutulması için destek verilmelidir.

Sınav organizasyonu:    

 • Sınavları(öğrencinin isteği dikkate alınarak) ayrı alması ya da ek süre verilmesi sağlabilir (süre*1.5 ya da süre*2)
 • Hesap makinesi, bilgisayar kullanabilmeli 
 • Destek elemanı (gönüllü üniversite öğrencileri olabilir) ya da sözlü sınav uygulanabilir 
 • Sınavlarda imlâ kuralları göz ardı edilebilir ve öğrencinin sürekli yaptığı, bilgi eksikliğinden kaynaklanmayan hatalar ayrı değerlendirilebilir 
 • Az görenler için büyük punto dokümanlar hazırlanabilir 
 • Tekerlekli sandalye ile sınava giriş sağlanmalı  

 Ulaşım: 

 • Kampus içi / kampuslar arası akademik ve akademik olmayan etkinliklere ulaşım hizmetleri
 • Yapı işleri aracılığı ile gerekli düzenlemelerin sağlanması 

 Spor: Havuz ve spor salonu gibi alanların fiziksel koşullarının uygun hale getirilmesi

 Park yeri: Öncelikli park yeri

 Erken kayıt: 

 • Üniversite WEB sayfasında engelli öğrenciler için erken kayıt günü. Diğer öğrencilerden bir gün önce olabilir.
 • Burs sağlanması konusunda öncelik

Sağlık:  Aile Sağlık Merkezi aracılığı ile sağlık hizmetlerinin sağlanması 

NOT: Eğitim hakları gereği engelli öğrencinin ihtiyacı olan ders materyalleri, araç gereç ve metodların (farklı formatlarda örneğin kabartma baskı, audio teyp kullanımı, bilgisayar, işaret dili bilen tercüman, CD vs) temin edilmesi gerekmektedir.