gtu_logo

Yürütme Kurulu

 

ENGELSİZ GTÜ BİRİMİ YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ
BAŞKAN
Prof. Dr. Mahmut DURMUŞ

 Yürütme Kurulu Başkanı

ÜYELER
Prof. Dr. Meral ELÇİ-İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Prof. Dr. Meltem YEŞİLMEN AKBAŞ-Temel Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

 Üye

Araş. Gör. Dr. Neslihan BAŞARAN-Mühendislik Fakültesi Öğretim Elamanı

 Üye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar TAT-İşletme Fakültesi Öğretim Elemanı

 Üye

Araş. Gör. Gülay MURAT EMİNOĞLU-İşletme Fakültesi Öğretim Elemanı

 Üye

Ali Rıza AYDEMİR-Öğrenci İşleri Daire Başkanı V.

 Üye

Alparslan DURUKAN-Yapı İşleri Daire Başkanı

 Üye

Bülent ÇETİN-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı

 Üye

Songül KOYUN-Temel Bilimler Fakültesi-Memur  Üye