Tahakkuk ve Satınalma Hizmetleri

Ercan GÜMÜŞ

Görevi :Bilgisayar İşletmeni
Dahili : 11 62
E-Posta Adresi : egumus@gtu.edu.

Cihan AKDENİZ

Görevi: Memur

Dahili:11 64

E-Posta:cihanakdeniz@gtu.edu.tr

Ertuğrul ORAL

Görevi:Muh.Yet.Mutemedi.

Dahili:16 55 

E-Posta:eoral@gtu.edu.tr

 

İŞ SÜREÇLERİ

 

 • Doğrudan temin iş süreci                                                                      Tıklayınız -  İA-0142
 • Kısmı zamanlı öğrenci çalıştırlması iş süreci                                        Tıklayınız   -İA-0155                       
 • Öğrenci topluluklarının malzeme talep etmesi iş süreci                        Tıklayınız-İA-0297
 • Yolluk harcırah ödenmesi iş süreci                                                        Tıklayınız- İA-0309
 • Otomat İhalesi İş Süreci                                                     Tıklayınız-  İA-0160
 • Posta ve Telgraf Teşkilatı Protokolü İhalesi iş Akışı Süreci       Tıklayınız- İA-0302
 • Aile Sağlığı Merkezi Protokolü İş Akışı Süreci                         Tıklayınız- İA-0136
 • Kocaeli KENT KART Protokolü İş Akışı Süreci                         Tıklayınız-İA-0153
 • Fotokopi Çekim Merkezi ve Kopyalama, Baskı Hizmetleri ve Kırtasiye İhalesi İş Prosedürü Akışı Süreci      Tıklayınız-İA-0154
 • Kreş  İhalesi İş Akışı Süreci                               Tıklayınız-  İA-0156
 • Kantin İhalesi İŞ Akışı  Süreci                            Tıklayınız-  İA-0151
 • Teknik Şartname Hazırlanması İş Akışı Süreci      Tıklayınız- İA-0307
 • Yemekhane İhalesi İş Akışı Süreci                      Tıklayınız-İA-0308
 • SKS Öğrencilerin  Yemekhane Kullanımı ile  İlgili Gelirleri Kayıt Aaltına Alınması İş Akış Süreci    Tıklayınız- İA-0297
 • SKS Sosyal Tesisler  Gelirlerinin Kayıt Altına Alınması İş Akış Süreci              Tıklayınız- İA-0303
 • SKS Personel ve Misafirlerin  Yemekhane Kullanımı ile İlgili  Gelirlerin Kayıt Altına  Alınması  Tıklayınız-İA-0299
 
 

KALİTE YÖNETİM SİTEMİ İŞ AKIŞLARI SEKMESİ  İÇİN TIKLAYINIZ!!!