İş Akışları

 

İA-0001 Şikayet Yönetimi İş Akışı 

İA-0002 II. Tez Danışmanı Önerisi

İA-0003 Danışman Değişikliği

İA-0004 Doktora Başvurusu

İA-0005 Doktora Yeterlik Başvuru ve Sınavı

İA-0006 Doktora Tez Önerisi

İA-0007 Doktora Tez İzleme

İA-0008 Doktora Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler 

İA-0009 Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuçlandırılması

İA-0010 Farklı Üniversiteden Ders Alma

İA-0011 Feragat

İA-0012 Mazeretli Ders Kayıt

İA-0013 Misafir Öğrenci

İA-0015 Kayıt Dondurma

İA-0016 Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

İA-0017 Özel Öğrenci 

İA-0018 Tez İzleme Komitesi

İA-0019 Tezli Yüksek Lisans Başvurusu

İA-0020 Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu

İA-0021 Yüksek Lisans Tez Konusu

İA-0022 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler 

İA-0023 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuçlandırılması

İA-0024 Lisansüstü Programların Kontenjanları ve Başvuru Şartları

İA-0025 E-İmza

İA-0026 EBYS'de Eğitim ve Destek Verilmesi

İA-0027 Sistemdeki Bilgilerin ve Yetkilerin Güncellenmesi

İA-0028 İlişiği Kesilen Personelin EBYS Üzerinden Pasif Duruma Getirilmesi

İA-0029 Göreve Yeni Başlayan Personelin EBYS'ye Kullanıcı Olarak Tanımlanması 

İA-0030 Bilgi İşlem Gelen Evrak 

İA-0031 Giden Evrak 

İA-0032 Taşınır Malzemelerini Hurdaya Ayırma

İA-0033 İhale

İA-0034 İzin

İA-0035 Doğrudan Temin

İA-0036 Taşınır İşlem Fişi

İA-0037 Yurtiçi Yevmiyeli Yolluklu Görevlendirme

İA-0038 Zimmet

İA-0039 Network

İA-0040 E-Posta Açma

İA-0041 E-Posta Kapatma

İA-0042 E-Posta Listelerinin Açılması

İA-0043 E-Posta Parola Sıfırlama

İA-0044 Sistem Bakım ve İyileştirme

İA-0045 Web Sayfaları İle Alan Adı İşlemleri

İA-0046 Teknik Servis

İA-0048 Web Birimi İçerik Güncelleme

İA-0049 Devam Eden Projelerin Bakımı

İA-0050 Yazılım Geliştirme

İA-0051 Adli Davalar

İA-0052 Hukuki Mütalaalar

İA-0053 İcra Takipleri

İA-0054 İdari Davalar

İA-0055 Plan ve Program Hazırlama

İA-0056 Denetim

İA-0057 Danışmanlık Süreci

İA-0058 Avans İşlemleri

İA-0059 Bağış

İA-0060 Bütçe

İA-0061 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma

İA-0062 Fatura Ödemesi

İA-0063 Geçici İşcilerin Maaş Ödemesi

İA-0064 İhale Komisyonunun Oluşturulması

İA-0065 Kiralama İşlemleri

İA-0066 Mal Teslim Alma

İA-0067 Mazeret İzni İşlemleri

İA-0068 Personel Maaş Hazırlama

İA-0069 Resmi Mühür Yaptırma

İA-0070 Sürekli Yazılar

İA-0071 Yıllık Mazeret İzni Alımı

İA-0072 Yolluk İşlemleri

İA-0073 Çift Anadal

İA-0074 Doktora Programı Başvuru ve Kayıt

İA-0075 Erasmus ve Farabi Programlarıyla Başka Üniversitelerden Gelen Öğrencilerin Kayıt ve Not İşlemleri

İA-0076 Öğrenci İşleri Gelen Evrak

İA-0077 İkinci Nüsha Diploma Hazırlama Prosedürü

İA-0078 Kayıt Silme

İA-0079 Lisans Askerlik İşlemleri

İA-0080 Lisans Ders Kaydı

İA-0081 Lisans Programı İlk Kayıt

İA-0082 Lisans Programı Mezuniyet İşlemleri

İA-0083 Lisansüstü Askerlik İşlemleri

İA-0084 Lisansüstü Programı Ders Kaydı

İA-0085 Lisansüstü Programı Mezuniyet

İA-0086 Öğrenci Kimlik Kartı

İA-0087 Özel Öğrenci Başvuru ve Kayıtlanma

İA-0088 Posta İşlemleri

İA-0089 Yandal

İA-0090 Yöksis Bilgi İşleme

İA-0091 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kaydı

İA-0092 Yüksek Lisans Tezli Programı Başvuru ve Kayıtlanma

İA-0093 Yüksek Lisans Tezsiz Programı Başvuru ve Kayıtlanma

İA-0094 Emeklilik İşlemleri

İA-0095 Görevlendirme 37. Madde

İA-0096 Görevlendirme 38. Madde

İA-0097 Görevlendirme 40 A-C-D

İA-0098 Görevlendirme 40B Üniversitemizden Diğer Üniversitelere Yapılan Görevlendirmeler

İA-0099 Görevlendirme 40B Üniversitemize Diğer Üniversitelerden Yapılan Görevlendirmeler

İA-0100 Proje İşlemleri

İA-0101 Ay ve Yılsonu İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

İA-0102 Ödeme Evrakının Teslim Alınması

İA-0103 Taşınır Mal Yönetim Dönemi Hesaplarının Kontrolü

İA-0104 Nakit ya da Revize Talebinin Hazine ve Maliye Bakanlığına İletilmesi

İA-0105 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama-Uygulama

İA-0106 Ön Mali Kontrol İşlemi

İA-0107 Taşınmaz İcmal Cetvellerinin Hazırlanması

İA-0108 Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması

İA-0109 Bütçe Teklifi Hazırlama İşlemi

İA-0110 Ödenek Ekleme- Aktarma Revize Serbest Bırakma İşlemi

İA-0111 Mali Durum Beklentiler Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Yazı Ve Belgelerin Gelmesi 

İA-0112 Periyodik Bakım ve Onarım İşleri

İA-0113 Doğrudan Temin İle Yapım Hizmet Mal Alımı

İA-0114 Yapım İşi İhalesi

İA-0115 Yapı İşi Teknik Kontrollüğü

İA-0116 Erasmus

İA-0117 Ulusal Ajans Denetimi

İA-0118 Teklif Çağrısı Ve Hibe Sözleşmesi

İA-0119 İkili Antlaşma Yapma-Yenileme İşlemi

İA-0120 Erasmus Öğrenci Seçimi

İA-0121 Giden Öğrenci Süreci

İA-0122 Erasmus Giden Öğrenci Dönüşü İşlemleri

İA-0123 Erasmus Gelen Öğrenci İşlemleri

İA-0124 Erasmus Giden Personel İşlemleri

İA-0125 Erasmus İle Gelen Öğretim Üyelerinin Ders Verme Faaliyeteri

İA-0126 Ulusal Ajansa Ara Rapor Süreci

İA-0127 Ulusal Ajans Nihai Rapor Verme

İA-0128 Kurum İçi Raporlama

İA-0129 Hibe Bütçesi

İA-0130 Farabi Değişim Programı İle Gelen Öğrenci

İA-0131 Farabi Değişim Programı İle Giden Öğrenci

İA-0132 Mevlana Değişim Programı Protokolü

İA-0133 Mevlana Değişim Programı Gelen Öğrenci

İA-0134 Mevlana Değişimi Programı Giden Öğrenci

İA-0135 Mevlana Değişim Programı İle Gelen Öğretim Elemanı

İA-0136 Asm Protokolü

İA-0138 Bisiklet Teslimi ve İadesi

İA-0140 Aletlerin Sterilizasyonu

İA-0141 Diş Hekimliği Tedavi Süreci

İA-0142 SKS Doğrudan Temin

İA-0145 SKS Gelen Evrak

İA-0146 Gezi Organizasyonu

İA-0147 SKS Giden Evrak

İA-0148 SKS Görevlendirme

İA-0150 Hurdaya Çıkarma

İA-0151 Kantin Hizmetleri İhalesi

İA-0152 Sağlık Hizmetleri

İA-0153 Kocaeli Kent Kart Protokolü

İA-0154 Kırtasiye Hizmetleri 

İA-0155 Kısmi Zamanlı öğrenci Çalıştırma

İA-0156 Kreş Hizmetleri İhalesi

İA-0159 SKS Misafirhane Konaklama

İA-0160 Otomat İhalesi

İA-0163 Bahçe Bakım ve Peyzaj İşleri

İA-0164 Kampüs İçi Eşya Taşıma İşlemleri

İA-0165 Kampüs İçi Temizlik İşleri 

İA-0168 Tamirat Onarım Telefon Hattı Bağlama ve Hat Onarım İşleri

İA-0169 Basım İşleri

İA-0170 Kurumlara Üniversite Tanıtımı

İA-0171 Fotoğraf Çekimi

İA-0172 Medya ile İlişkiler

İA-0173 Salon Rezervasyonu (Öğrenci Kulüpleri Etkinliği)

İA-0174 Salon Rezervasyonu (Diğer)

İA-0175 Sosyal Medyada Tanıtım

İA-0176 Grafik Tasarım

İA-0177 Video Çekimi

İA-0178 Video Kurgu

İA-0179 Web Duyurusu

İA-0180 İhale İş Akış Süreci

İA-0184 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi Kapsamında Üniversitemize Gelen Araştırma Görevlisi’nin Naklen Atama Prosedürü

İA-0185 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu’nun 35. maddesi kapsamında Üniversitemizden Naklen Giden Araştırma Görevlisi’nin Ayrılış Prosedürü

İA-0187 Atama Yenilemesi

İA-0188 Devir İşlemleri

İA-0190 Doçent ve Profesör Alım Süreci

İA-0191 Doçent Unvan Değişikliği

İA-0192 Doçentlik Jüri Üyeliği

İA-0193 Öğretim Üyesi Alımı

İA-0196 İdari Personel Kadro Talebi

İA-0199 Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine (İptal-İhdas) İlişkin Kadro İşlemleri

İA-0200 Tenkis-Tahsis İşlemleri

İA-0201 Sözleşmeli Personel İşlemleri

İA-0202 Periyodik Bildirimler

İA-0203 1416 Sayılı Kanun İşlemleri

İA-0204 Akademik Birim Kuruluşu

İA-0205 Personel Mal Bildirim Beyannameleri Takibi İşlemleri

İA-0206 Disiplin Cezası İşlemleri

İA-0207 Personel Hakkında Yapılan Şikayetler

İA-0208 Etik Kurulu

İA-0209 Resmi Posta Gönderisi

İA-0210 Gelen Evrak

İA-0211 Senato / Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK)

İA-0212 Tüketim Çıkışı

İA-0214 Görevlendirme 39. Madde Kısa Süreliler

İA-0215 Görevlendirme 39. Madde Uzun Süreliler

İA-0217 Görevlendirme 4691-7.Madde

İA-0218 Hurda İşlemleri

İA-0219 İdari Personel Atama İşlemleri

İA-0221 İstifa İşlemleri

İA-0224 Profesör Unvan Değişikliği

İA-0226 Satın Alma İşlemleri

İA-0227 Ücretsiz İzin İşlemleri

İA-0228 Yabancı Uyrukluların Çalışırken Bir Üst Unvana Yükseltilmesi

İA-0230 Doktor Öğretim Üyesi Unvan Değişikliği

İA-0231 Yıllık Sayım İşlemleri

İA-0232 Araçlı Ziyaretçi Kabulü

İA-0233 Malzeme Çıkışı Güvenlik Kontrolü

İA-0234 Malzeme Girişi Güvenlik Kontrolü

İA-0235 Yaya Ziyaretçi Kabulü 

İA-0239 Bölüm Başkanı Seçimi

İA-0240 Bütçe Hazırlama

İA-0243 Fakülte Kuruluna Doçent Temsilcisi Üye Seçimi

İA-0244 Fakülte Kuruluna Profesör Temsilcisi Üye Seçimi

İA-0245 Fakülte Kuruluna Yardımcı Doçent Temsilcisi Üye Seçimi

İA-0246 FYK Fakülte Kurulu Kararları

İA-0247 Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Üye Seçimi

İA-0248 Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Üye Seçimi

İA-0249 Fakülte Yönetim Kuruluna Yardımcı Doçent Üye Seçimi

İA-0250 Fakülte Gelen Evrak

İA-0251 Fakülte Giden Evrak

İA-0252 Fakülte Göreve Başlama

İA-0253 Kayıt Dondurma

İA-0254 Maaş İşlemleri

İA-0255 Mazeret Hastalık İzin İşlemi

İA-0256 Mezuniyet İşlemleri

İA-0257 Ödeme İşlemleri

İA-0258 Staj İşlemleri

İA-0259 Doktor Öğretim Üyesi Atama Prosedürü

İA-0260 Yıllık İzin İşlemleri

İA-0261 Yolluk Ödeme 

İA-0262 Kütüphane İade Alma İşlemi

İA-0263 Kütüphane İlişik Kesme İşlemi

İA-0264 Kütüphaneler Arası İşbirliği (İLL) İşlemi

İA-0265 Kataloglama ve Sınıflama İşlemi

İA-0266 Ödünç Verme İşlemi

İA-0267 Sağlama İşlemi

İA-0268 Teknik İşlemler

İA-0269 Tez Girişi İşlemi

İA-0270 Veri Tabanı Abonelikleri İşlemi

İA-0271 Aydek

İA-0272 Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Bütçesi

İA-0273 Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Süreci

İA-0274 İmid Müracaat

İA-0275 İmid Ödemelerin Yapılması

İA-0276 İmid İhale

İA-0277 Harç

İA-0278 Diploma Hazırlama

İA-0279 Türkçe Hazırlık Ders Talebi

İA-0280 Yeni Kullanıcı Kaydı İşlemi

İA-0281 Dergi Girişi İşlemi

İA-0282 Taşınır İşlem Fişi

İA-0283 Engelli Öğrenci Başvuru

İA-0284 Engelli Personel Başvuru

İA-0285 Beden Eğitimi Ders Seçimi

İA-0286 KAGEM Etkinlik Düzenleme

İA-0287 KAGEM Firma İş-Staj Talebi 

İA-0288 YÖK Bursları

İA-0289 YÖK Bursları Aylık Ödeme

İA-0290 İhtiyaç Bursları

İA-0291 Lisans Hazırlık Muafiyet

İA-0292 Lisansüstü Hazırlık Muafiyet

İA-0293 Lisansüstü Hazırlık Sınıfı Kayıt

İA-0294 Öğrenci Mazaret Bildirimi

İA-0295 Yeniden Sınav Değerlendirme

İA-0296 Profesör ve Doçent Atamaları İçin Jüri Raporlarının Tasniflenmesi

İA-0297 Öğrenci Toplulukları Malzeme Talebi 

İA-0298 Öğrenci Yemekhane Gelirleri

İA-0299 Personel Misafir Yemekhane

İA-0300 Psikolojik Danışmanlık

İA-0301 Sağlık Hizmetleri Randevu

İA-0302 SKS PTT Protokolü

İA-0303 SKS Sosyal Tesis Gelirleri Kaydı

İA-0304 SKS Spor Kompleksi Kullanımı

İA-0305 SKS Spor Takımlarının Gönderilmesi

İA-0306 SKS Taşınır Kayıt 

İA-0307 SKS Teknik Şartname Hazırlanması

İA-0308 SKS Yemekhane İhalesi

İA-0309 SKS Yolluk Harcırah Ödenmesi

İA-0310 SKS Tüketim Çıkış

İA-0311 SKS Açık/Kapalı Havuz Suyu Analizi

İA-0313 SKS Öğrenci Topluluğu Kapatılması

İA-0314 SKS Öğrenci Topluluğu Kurulması

İA-0315 Analiz İş Akışı (GEBZELAB)

İA-0316 Lisanüstü İlgili Dönemde Okutulacak Derslerin Açılması

İA-0317 Lisansüstü İlk Defa Açılacak Dersler

İA-0318 Engelli Öğrenciler İçin Eğitimi-Öğretimi Kolaylaştırıcı Destek Başvurusu 

İA-0319 TTO MODÜL 1 (Eğitim, Tanıtım, Farkındalık Birimi)

İA-0320 TTO MODÜL 2 (Ulusal/Uluslararası Fonlar Birimi)

İA-0321 TTO MODÜL 3 (Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi)

İA-0322 TTO MODÜL 4 (Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi)

İA-0323 TTO MODÜL 5 (Girişimcilik ve Kuluçka Birimi)

İA-0324 Danışmanlık İş Akışı (GEBZELAB)

İA-0325 Temizlik İşleri

İA-0326 Araç Talep

İA-0327 Ders Planı Güncellemesi 

İA-0328 Birim Kalite Sorumlusu Belirlenmesi

İA-0329 Öğrenci Toplulukları Etkinlik İş Akışı

İA-0330 Hizmet Birleştirme İntibak İşlemleri

İA-0331 Hazırlık Değerlendirmesi

İA-0332 Görev Bitimi Sebebiyle İlişik Kesme

İA-0333 Müstafi İşlemleri

İA-0334 Ücretsiz İzin Dönüşü İntibak İşlemleri

İA-0335 Üst Öğrenim İntibak İşlemleri - İdari Personel

İA-0336 Yüksek Lisans/Doktora Değerlendirmesi

İA-0337 Terfi İşlemleri

İA-0338 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Alımı

İA-0339 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Personel Alımı

İA-0340 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Personel Alımı

İA-0341 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Personel Alımı

İA-0342 Sürekli İşçi Alımı

İA-0343 Norm Kadro Yönetmeliği Kapsamında Akademik Kadro Kullanma İzni Talebi

İA-0344 Öğretim Elemanı Alımı İlanı

İA-0345 657 Sayılı Kanunun 53üncü Maddesi Kapsamında Engelli Personel İstihdamı Kapsamında Personel Alımı

İA-0346 Yeni Ders Önerisi

İA-0347 Aday Memurların Asalet Tasdik Prosedürü

İA-0348 Akademik/İdari Kadro Derece Değişikliği Prosedürü

İA-0349 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 Maddesi Uyarınca Kurum İçi Görevlendirme Prosedürü

İA-0350 Naklen Tayin Giden Akademik/İdari Personel

İA-0351 SKS Prof. Dr. Ahmet Ayhan Spor Salonu Kurs/Spor Etkinliği

İA-0352 SKS Salon Rezervasyonu (Üniversite İçi)

İA-0353 SKS Salon Rezervasyonu (Üniversite Dışı)

 

 

 

 

 

 

 

 
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum