İş Akışları

 

İA-0001 Şikayet Yönetimi İş Akışı 

İA-0002 II. Tez Danışmanı Önerisi

İA-0003 Danışman Değişikliği

İA-0004 Doktora Başvurusu

İA-0005 Doktora Yeterlik Başvuru ve Sınavı

İA-0006 Doktora Tez Önerisi

İA-0007 Doktora Tez İzleme

İA-0008 Doktora Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler 

İA-0009 Doktora Tez Savunma Sınavı Sonuçlandırılması

İA-0010 Farklı Üniversiteden Ders Alma

İA-0011 Feragat

İA-0012 Mazeretli Ders Kayıt

İA-0013 Misafir Öğrenci

İA-0015 Kayıt Dondurma

İA-0016 Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

İA-0017 Özel Öğrenci 

İA-0018 Tez İzleme Komitesi

İA-0019 Tezli Yüksek Lisans Başvurusu

İA-0020 Tezsiz Yüksek Lisans Başvurusu

İA-0021 Yüksek Lisans Tez Konusu

İA-0022 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavından Önce Yapılması Gerekenler 

İA-0023 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuçlandırılması

İA-0024 Lisansüstü Programların Kontenjanları ve Başvuru Şartları

İA-0025 E-İmza

İA-0026 EBYS'de Eğitim ve Destek Verilmesi

İA-0027 Sistemdeki Bilgilerin ve Yetkilerin Güncellenmesi

İA-0028 İlişiği Kesilen Personelin EBYS Üzerinden Pasif Duruma Getirilmesi

İA-0029 Göreve Yeni Başlayan Personelin EBYS'ye Kullanıcı Olarak Tanımlanması 

İA-0030 Bilgi İşlem Gelen Evrak 

İA-0031 Giden Evrak 

İA-0032 Taşınır Malzemelerini Hurdaya Ayırma

İA-0033 İhale

İA-0034 İzin

İA-0035 Doğrudan Temin

İA-0036 Taşınır İşlem Fişi

İA-0037 Yurtiçi Yevmiyeli Yolluklu Görevlendirme

İA-0038 Zimmet

İA-0039 Network

İA-0040 E-Posta Açma

İA-0041 E-Posta Kapatma

İA-0042 E-Posta Listelerinin Açılması

İA-0043 E-Posta Parola Sıfırlama

İA-0044 Sistem Bakım ve İyileştirme

İA-0045 Web Sayfaları İle Alan Adı İşlemleri

İA-0046 Teknik Servis

İA-0048 Web Birimi İçerik Güncelleme

İA-0049 Devam Eden Projelerin Bakımı

İA-0050 Yazılım Geliştirme

İA-0051 Adli Davalar

İA-0052 Hukuki Mütalaalar

İA-0053 İcra Takipleri

İA-0054 İdari Davalar

İA-0055 Plan ve Program Hazırlama

İA-0056 Denetim

İA-0057 Danışmanlık Süreci

İA-0058 Avans İşlemleri

İA-0059 Bağış

İA-0060 Bütçe

İA-0061 Doğrudan Temin Usulü İle Satın Alma

İA-0062 Fatura Ödemesi

İA-0063 Geçici İşcilerin Maaş Ödemesi

İA-0064 İhale Komisyonunun Oluşturulması

İA-0065 Kiralama İşlemleri

İA-0066 Mal Teslim Alma

İA-0067 Mazeret İzni İşlemleri

İA-0068 Personel Maaş Hazırlama

İA-0069 Resmi Mühür Yaptırma

İA-0070 Sürekli Yazılar

İA-0071 Yıllık Mazeret İzni Alımı

İA-0072 Yolluk İşlemleri

İA-0073 Çift Anadal

İA-0074 Doktora Programı Başvuru ve Kayıt

İA-0075 Erasmus ve Farabi Programlarıyla Başka Üniversitelerden Gelen Öğrencilerin Kayıt ve Not İşlemleri

İA-0076 Öğrenci İşleri Gelen Evrak

İA-0077 İkinci Nüsha Diploma Hazırlama Prosedürü

İA-0078 Kayıt Silme

İA-0079 Lisans Askerlik İşlemleri

İA-0080 Lisans Ders Kaydı

İA-0081 Lisans Programı İlk Kayıt

İA-0082 Lisans Programı Mezuniyet İşlemleri

İA-0083 Lisansüstü Askerlik İşlemleri

İA-0084 Lisansüstü Programı Ders Kaydı

İA-0085 Lisansüstü Programı Mezuniyet

İA-0086 Öğrenci Kimlik Kartı

İA-0087 Özel Öğrenci Başvuru ve Kayıtlanma

İA-0088 Posta İşlemleri

İA-0089 Yandal

İA-0090 Yöksis Bilgi İşleme

İA-0091 Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kaydı

İA-0092 Yüksek Lisans Tezli Programı Başvuru ve Kayıtlanma

İA-0093 Yüksek Lisans Tezsiz Programı Başvuru ve Kayıtlanma

İA-0094 Emeklilik İşlemleri

İA-0095 Görevlendirme 37. Madde

İA-0096 Görevlendirme 38. Madde

İA-0097 Görevlendirme 40 A-C-D

İA-0098 Görevlendirme 40B Üniversitemizden Diğer Üniversitelere Yapılan Görevlendirmeler

İA-0099 Görevlendirme 40B Üniversitemize Diğer Üniversitelerden Yapılan Görevlendirmeler

İA-0100 Proje İşlemleri

İA-0101 Ay ve Yılsonu İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

İA-0102 Ödeme Evrakının Teslim Alınması

İA-0103 Taşınır Mal Yönetim Dönemi Hesaplarının Kontrolü

İA-0104 Nakit ya da Revize Talebinin Hazine ve Maliye Bakanlığına İletilmesi

İA-0105 İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama-Uygulama

İA-0106 Ön Mali Kontrol İşlemi

İA-0107 Taşınmaz İcmal Cetvellerinin Hazırlanması

İA-0108 Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması

İA-0109 Bütçe Teklifi Hazırlama İşlemi

İA-0110 Ödenek Ekleme- Aktarma Revize Serbest Bırakma İşlemi

İA-0111 Mali Durum Beklentiler Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Yazı Ve Belgelerin Gelmesi 

İA-0112 Periyodik Bakım ve Onarım İşleri

İA-0113 Doğrudan Temin İle Yapım Hizmet Mal Alımı

İA-0114 Yapım İşi İhalesi

İA-0115 Yapı İşi Teknik Kontrollüğü

İA-0116 Erasmus

İA-0117 Ulusal Ajans Denetimi

İA-0118 Teklif Çağrısı Ve Hibe Sözleşmesi

İA-0119 İkili Antlaşma Yapma-Yenileme İşlemi

İA-0120 Erasmus Öğrenci Seçimi

İA-0121 Giden Öğrenci Süreci

İA-0122 Erasmus Giden Öğrenci Dönüşü İşlemleri

İA-0123 Erasmus Gelen Öğrenci İşlemleri

İA-0124 Erasmus Giden Personel İşlemleri

İA-0125 Erasmus İle Gelen Öğretim Üyelerinin Ders Verme Faaliyeteri

İA-0126 Ulusal Ajansa Ara Rapor Süreci

İA-0127 Ulusal Ajans Nihai Rapor Verme

İA-0128 Kurum İçi Raporlama

İA-0129 Hibe Bütçesi

İA-0130 Farabi Değişim Programı İle Gelen Öğrenci

İA-0131 Farabi Değişim Programı İle Giden Öğrenci

İA-0132 Mevlana Değişim Programı Protokolü

İA-0133 Mevlana Değişim Programı Gelen Öğrenci

İA-0134 Mevlana Değişimi Programı Giden Öğrenci

İA-0135 Mevlana Değişim Programı İle Gelen Öğretim Elemanı

İA-0136 Asm Protokolü

İA-0138 Bisiklet Teslimi ve İadesi

İA-0139 SKS Butik

İA-0140 Aletlerin Sterilizasyonu

İA-0141 Diş Hekimliği Tedavi Süreci

İA-0142 SKS Doğrudan Temin

İA-0145 SKS Gelen Evrak

İA-0146 Gezi Organizasyonu

İA-0147 SKS Giden Evrak

İA-0148 SKS Görevlendirme

İA-0150 Hurdaya Çıkarma

İA-0151 Kantin Hizmetleri İhalesi

İA-0152 Sağlık Hizmetleri

İA-0153 Kocaeli Kent Kart Protokolü

İA-0154 Kırtasiye Hizmetleri 

İA-0155 Kısmi Zamanlı öğrenci Çalıştırma

İA-0156 Kreş Hizmetleri İhalesi

İA-0159 Kültür Merkezi Misafirhanesi Konaklama

İA-0160 Otomat İhalesi

İA-0163 Bahçe Bakım ve Peyzaj İşleri

İA-0164 Kampüs İçi Eşya Taşıma İşlemleri

İA-0165 Kampüs İçi Temizlik İşleri 

İA-0168 Tamirat Onarım Telefon Hattı Bağlama ve Hat Onarım İşleri

İA-0169 Basım İşleri

İA-0170 Kurumlara Üniversite Tanıtımı

İA-0171 Fotoğraf Çekimi

İA-0172 Medya ile İlişkiler

İA-0173 Salon Rezervasyonu (Öğrenci Kulüpleri Etkinliği)

İA-0174 Salon Rezervasyonu (Diğer)

İA-0175 Sosyal Medyada Tanıtım

İA-0176 Grafik Tasarım

İA-0177 Video Çekimi

İA-0178 Video Kurgu

İA-0179 Web Duyurusu

İA-0180 İhale İş Akış Süreci

İA-0184 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 35. maddesi Kapsamında Üniversitemize Gelen Araştırma Görevlisi’nin Naklen Atama Prosedürü

İA-0185 2547 Sayılı Yükseköğretim kanunu’nun 35. maddesi kapsamında Üniversitemizden Naklen Giden Araştırma Görevlisi’nin Ayrılış Prosedürü

İA-0187 Atama Yenilemesi

İA-0188 Devir İşlemleri

İA-0190 Doçent ve Profesör Alım Süreci

İA-0191 Doçent Unvan Değişikliği

İA-0192 Doçentlik Jüri Üyeliği

İA-0193 Öğretim Üyesi Alımı

İA-0196 İdari Personel Kadro Talebi

İA-0199 Dolu-Boş Kadro Değişikliklerine (İptal-İhdas) İlişkin Kadro İşlemleri

İA-0200 Tenkis-Tahsis İşlemleri

İA-0201 Sözleşmeli Personel İşlemleri

İA-0202 Periyodik Bildirimler

İA-0203 1416 Sayılı Kanun İşlemleri

İA-0204 Akademik Birim Kuruluşu

İA-0205 Personel Mal Bildirim Beyannameleri Takibi İşlemleri

İA-0206 Disiplin Cezası İşlemleri

İA-0207 Personel Hakkında Yapılan Şikayetler

İA-0208 Etik Kurulu

İA-0209 Resmi Posta Gönderisi

İA-0210 Gelen Evrak

İA-0211 Senato / Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK)

İA-0212 Tüketim Çıkışı

İA-0214 Görevlendirme 39. Madde Kısa Süreliler

İA-0215 Görevlendirme 39. Madde Uzun Süreliler

İA-0217 Görevlendirme 4691-7.Madde

İA-0218 Hurda İşlemleri

İA-0219 İdari Personel Atama İşlemleri

İA-0221 İstifa İşlemleri

İA-0224 Profesör Unvan Değişikliği

İA-0226 Satın Alma İşlemleri

İA-0227 Ücretsiz İzin İşlemleri

İA-0228 Yabancı Uyrukluların Çalışırken Bir Üst Unvana Yükseltilmesi

İA-0230 Doktor Öğretim Üyesi Unvan Değişikliği

İA-0231 Yıllık Sayım İşlemleri

İA-0232 Araçlı Ziyaretçi Kabulü

İA-0233 Malzeme Çıkışı Güvenlik Kontrolü

İA-0234 Malzeme Girişi Güvenlik Kontrolü

İA-0235 Yaya Ziyaretçi Kabulü 

İA-0239 Bölüm Başkanı Seçimi

İA-0240 Bütçe Hazırlama

İA-0243 Fakülte Kuruluna Doçent Temsilcisi Üye Seçimi

İA-0244 Fakülte Kuruluna Profesör Temsilcisi Üye Seçimi

İA-0245 Fakülte Kuruluna Yardımcı Doçent Temsilcisi Üye Seçimi

İA-0246 FYK Fakülte Kurulu Kararları

İA-0247 Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Üye Seçimi

İA-0248 Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Üye Seçimi

İA-0249 Fakülte Yönetim Kuruluna Yardımcı Doçent Üye Seçimi

İA-0250 Fakülte Gelen Evrak

İA-0251 Fakülte Giden Evrak

İA-0252 Fakülte Göreve Başlama

İA-0253 Kayıt Dondurma

İA-0254 Maaş İşlemleri

İA-0255 Mazeret Hastalık İzin İşlemi

İA-0256 Mezuniyet İşlemleri

İA-0257 Ödeme İşlemleri

İA-0258 Staj İşlemleri

İA-0259 Doktor Öğretim Üyesi Atama Prosedürü

İA-0260 Yıllık İzin İşlemleri

İA-0261 Yolluk Ödeme 

İA-0262 Kütüphane İade Alma İşlemi

İA-0263 Kütüphane İlişik Kesme İşlemi

İA-0264 Kütüphaneler Arası İşbirliği (İLL) İşlemi

İA-0265 Kataloglama ve Sınıflama İşlemi

İA-0266 Ödünç Verme İşlemi

İA-0267 Sağlama İşlemi

İA-0268 Teknik İşlemler

İA-0269 Tez Girişi İşlemi

İA-0270 Veri Tabanı Abonelikleri İşlemi

İA-0271 Aydek

İA-0272 Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Bütçesi

İA-0273 Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Süreci

İA-0274 İmid Müracaat

İA-0275 İmid Ödemelerin Yapılması

İA-0276 İmid İhale

İA-0277 Harç

İA-0278 Diploma Hazırlama

İA-0279 Türkçe Hazırlık Ders Talebi

İA-0280 Yeni Kullanıcı Kaydı İşlemi

İA-0281 Dergi Girişi İşlemi

İA-0282 Taşınır İşlem Fişi

İA-0283 Engelli Öğrenci Başvuru

İA-0284 Engelli Personel Başvuru

İA-0285 Beden Eğitimi Ders Seçimi

İA-0286 KAGEM Etkinlik Düzenleme

İA-0287 KAGEM Firma İş-Staj Talebi 

İA-0288 Burs İçin Öğrenci Seçimi

İA-0289 Burs Ödemeleri

İA-0290 Burs Kaynağı Oluşturma

İA-0291 Lisans Hazırlık Muafiyet

İA-0292 Lisansüstü Hazırlık Muafiyet

İA-0293 Lisansüstü Hazırlık Sınıfı Kayıt

İA-0294 Öğrenci Mazaret Bildirimi

İA-0295 Yeniden Sınav Değerlendirme

İA-0296 Profesör ve Doçent Atamaları İçin Jüri Raporlarının Tasniflenmesi

İA-0297 Öğrenci Toplulukları Malzeme Talebi 

İA-0298 Öğrenci Yemekhane Gelirleri

İA-0299 Personel Misafir Yemekhane

İA-0300 Psikolojik Danışmanlık

İA-0301 Sağlık Hizmetleri Randevu

İA-0302 SKS PTT Protokolü

İA-0303 SKS Sosyal Tesis Gelirleri Kaydı

İA-0304 SKS Spor Kompleksi Kullanımı

İA-0305 SKS Spor Takımlarının Gönderilmesi

İA-0306 SKS Taşınır Kayıt 

İA-0307 SKS Teknik Şartname Hazırlanması

İA-0308 SKS Yemekhane İhalesi

İA-0309 SKS Yolluk Harcırah Ödenmesi

İA-0310 SKS Tüketim Çıkış

İA-0311 SKS Açık Havuz Suyu Analizi

İA-0312 SKS Açık Havuz  Kullanımı

İA-0313 SKS Öğrenci Topluluğu Kapatılması

İA-0314 SKS Öğrenci Topluluğu Kurulması

İA-0315 Analiz İş Akışı (GEBZELAB)

İA-0316 Lisanüstü İlgili Dönemde Okutulacak Derslerin Açılması

İA-0317 Lisansüstü İlk Defa Açılacak Dersler

İA-0318 Engelli Öğrenciler İçin Eğitimi-Öğretimi Kolaylaştırıcı Destek Başvurusu 

İA-0319 TTO MODÜL 1 (Eğitim, Tanıtım, Farkındalık Birimi)

İA-0320 TTO MODÜL 2 (Ulusal/Uluslararası Fonlar Birimi)

İA-0321 TTO MODÜL 3 (Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi)

İA-0322 TTO MODÜL 4 (Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Birimi)

İA-0323 TTO MODÜL 5 (Girişimcilik ve Kuluçka Birimi)

İA-0324 Danışmanlık İş Akışı (GEBZELAB)

İA-0325 Temizlik İşleri

İA-0326 Araç Talep

İA-0327 Ders Planı Güncellemesi 

İA-0328 Birim Kalite Sorumlusu Belirlenmesi

İA-0329 Öğrenci Toplulukları Etkinlik İş Akışı

İA-0330 Hizmet Birleştirme İntibak İşlemleri

İA-0331 Hazırlık Değerlendirmesi

İA-0332 Görev Bitimi Sebebiyle İlişik Kesme

İA-0333 Müstafi İşlemleri

İA-0334 Ücretsiz İzin Dönüşü İntibak İşlemleri

İA-0335 Üst Öğrenim İntibak İşlemleri - İdari Personel

İA-0336 Yüksek Lisans/Doktora Değerlendirmesi

İA-0337 Terfi İşlemleri

İA-0338 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Alımı

İA-0339 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Personel Alımı

İA-0340 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Personel Alımı

İA-0341 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Personel Alımı

İA-0342 Sürekli İşçi Alımı

İA-0343 Norm Kadro Yönetmeliği Kapsamında Akademik Kadro Kullanma İzni Talebi

İA-0344 Öğretim Elemanı Alımı İlanı

İA-0345 657 Sayılı Kanunun 53üncü Maddesi Kapsamında Engelli Personel İstihdamı Kapsamında Personel Alımı

İA-0346 Yeni Ders Önerisi

İA-0347 Aday Memurların Asalet Tasdik Prosedürü

İA-0348 Akademik/İdari Kadro Derece Değişikliği Prosedürü

İA-0349 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 Maddesi Uyarınca Kurum İçi Görevlendirme Prosedürü

İA-0350 Naklen Tayin Giden Akademik/İdari Personel