gtu_logo

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

 

 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari ve Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32. Maddesinde ve ayrıca 03 Şubat 1984 gün 18301 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “ Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Dairesi uygulama Yönetmeliğinde görev ve sorumluluklarının ayrıntıları belirlenen bir sağlık kuruluşu; öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim-öğretim desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

 

MİSYON

Öğrencilerimizin ve personelimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak, topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla; çağdaş yöntemlerle yeterli ve kaliteli düzeyde Beslenme, Barınma, Sağlık, Kültür, Spor, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmeti sunmak, Sosyal İhtiyaçlarını karşılamaktır.


VİZYON

Verilen tüm hizmet alanlarında; öğrenci ve çalışana yönelik, kaynaklarını verimli kullanan, bilgi ve teknoloji ile donatılmış, öncü bir başkanlık olmaktır.