Performans Programı


Performans Programı :

Üniversitemiz Performans Programları, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama Rehberinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmıştır.

04.11.2014 tarih ve 29165 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6562 sayılı Kanun ile 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 19. Maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiş; Kanunun birinci maddesi ile kurumumuzun adı Gebze Teknik Üniversitesi olmuş ve iki fakülte ile bir enstitü kapatılmış, bir yeni fakülte ile Fen Bilimleri, Nanoteknoloji, Bilişim Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Biyoteknoloji, Yer ve Deniz Bilimleri, Ulaşım Teknolojileri ve Savunma Teknolojileri Enstitüleri açılmıştır. Üniversitemizin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen mevzuatta meydana gelen bu değişiklik nedeniyle 2014 – 2018 Dönemi Stratejik Planının yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 2015 ve 2016 yılı Performans Programları hazırlanmamıştır.