gtu_logo

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 

 

5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15 inci maddesi çerçevesinde Üniversitemizde; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,  5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kurulmuştur.