gtu_logo

Personel

 

 

Öğr. Gör.Salim YILDIZ

Daire Başkanı V.

+90 (262) 605 16 61

syildiz@gtu.edu.tr

Atilla YİĞİT

Şube Müdürü

+90 (262) 605 16 75

ayigit@gtu.edu.tr

Hatice DEMİRTAŞ DOĞAN

Kütüphaneci

+90 (262) 605 16 66

hdemirtas@gtu.edu.tr

Erol TUNCAY

Kütüphaneci

+90 (262) 605 16 76

eroltuncay@gtu.edu.tr

Hamza ÇOLAK

Kütüphaneci

+90 (262) 605 16 69

hamzacolak@gtu.edu.tr

Feyza Nur YURDUSEVEN Kütüphaneci +90 (262) 605 16 68 fnyurduseven@gtu.edu.tr

Nebahat KURU

Şef

+90 (262) 605 16 64

nmalkoc@gtu.edu.tr

Rıdvan GÜLTEKİN

Şef

+90 (262) 605 16 62

rgultekin@gtu.edu.tr

Hüda SEZGİN

Bilgisayar İşletmeni

+90 (262) 605 16 72

hsezgin@gtu.edu.tr

Emine KÖRÜKMEZ

Bilgisayar İşletmeni

+90 (262) 605 16 70

e.korukmez@gtu.edu.tr

Zehra AYDIN

Bilgisayar İşletmeni

+90 (262) 605 16 86

zaydin@gtu.edu.tr

Yüksel ALTUNDİLEK

Bilgisayar İşletmeni

(Danışma Memuru)

+90 (262) 605 16 74

yaltundilek@gtu.edu.tr

Kübra GEDİZLİ

Bilgisayar İşletmeni

+90 (262) 605 16 70

kgedizli@gtu.edu.tr

Elif MUTLUER Bilgisayar İşletmeni +90 (262) 605 16 72 e.mutluer@gtu.edu.tr

 

 

Ödünç Verme Birimi               

                                               

 

+90 (262) 605 16 73       

 

kutuphane@gtu.edu.tr