Genel Bilgi

GTÜ Kütüphanesi'ne Hoş Geldiniz

Görevi, Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma programları çerçevesinde ihtiyaç duyulan bilgi kaynaklarını en kısa sürede ve ekonomik bir biçimde kullanıcısına sağlamaktır. GTÜ Kütüphanesi, Çayırova Yerleşkesinde, 4.177 metre karelik kapalı alanda hizmet vermektedir.

Son yıllarda hızla gelişen Kütüphane Koleksiyonu, 18.282 adet basılı kitap, 4.654 adet basılı tez, 216.343 elektronik kitap, aboneliği devam eden 46 adet veritabanı, 55.923 elektronik süreli yayın,  792 adet CD, VCD ve DVD'den oluşmaktadır.

Öğretim üyelerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda satın alınan ya da bağış yoluyla gelen kitapların veri girişi, Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II ve Library of Congress Sınıflama Şeması'na göre yapıldıktan sonra açık raf sistemiyle kullanıma sunulmaktadır.
Kütüphanemizde, 01.07.2006 tarihinden itibaren YORDAM Kütüphane Otomasyon Sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Bilim ve teknoloji üretiminde uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmeyi hedef olarak belirleyen Üniversitemize, çağdaş kütüphaneciliğin gereklerini yerine getirerek gerçekleştirmeye çalıştığımız iyileştirmelerle; duyarlık, derinlik ve kapsamı sürekli artan bir bilgi-belgeye erişim ortamı sağlamak, başlıca amacımızdır.