VERİTABANLARI

 Telif Hakları Uyarısı  

Bu sayfada hizmete açılan elektronik veritabanları GTÜ'ne lisanslandığı için lisans anlaşmalarına uygun olmayan kullanımlar hem üniversiteyi, hem de kullanıcıyı yasal sorumluluk altına sokacaktır. Hangi bilgisayardan, hangi işlemin yapıldığı yayıncılar tarafından elektronik olarak izlenmektedir. Bu nedenle lütfen sistematik download yapmayınız, sadece ihtiyacınız olan bölümlerin çıktısını alarak ya da diskinize kaydederek kullanınız.

GTÜ e-posta şifrenizi başkasıyla paylaşmayınız. Çünkü sizin şifrenizle yapılan bütün kampüs dışı kullanımlar sizin kayıtlarınıza işlenmektedir. Lisans anlaşması kurallarına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanacak sorumluluk size ait olacaktır.

Gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederiz.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Veritabanı Format                                             Açıklama
Elektronik Dergi Listesi İndeks GTÜ Kütüphanesi'nin abone olduğu tam metin olarak erişilen bütün elektronik dergilerin listesini ve linklerini vermektedir.
Elektronik Kaynaklarda Tarama İndeks Abone olunan tüm veritabanlarını ve elektronik kaynakları tek bir arayüzden taranmasını sağlayan hizmettir.
Academic Search Ultimate Tam Metin Özellikle akademik kurumlar için tasarlanmış Academic Search Complete, 4.400’ü hakemli dergi olmak üzere, 5.300’den fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, taranabilir PDF formatında, 1865’li yıllara kadar geriye gidebilmektedir.
ACM Digital Library Tam Metin ACM Digital Library veritabanı, bilgisayar, elektrik ve elektronik ile ilgili dergileri kapsamaktadır. Günümüzden geriye dönük olarak bu veritabanında yer alan dergi, konferans ve özel ilgi grup listelerine tam metin, diğer yayınların ise bibliyografik künye ve özetlerine erişilmektedir.
American Chemical Society (ACS) Tam Metin Kimya konusunda ACS tarafından yayınlanan 36 derginin sayılarına tam metin olarak erişilebilir.
 
American Institute of Physics (AIP) Tam Metin American Institute of Physics'in 22 adet dergisine erişilebilir.
American Physical Socciety (APS) with PROLA Tam Metin Fizik konu alanında alttaki dergileri içerir. Ayrıca PROLA veri tabanı ile arşiv erişimi de sağlar.
Physical Review A, Physical Review B, Physical Review C, Physical Review D, Physical Review E, Physical Review Letters, Reviews of Modern Physics, Physical Review Online Archive (PROLA)
Physical Review X (Open Access)
Physical Review Special Topics – Accelerators and Beams (Open Access)
Physical Review Special Topics – Physics Education Research (Open Access)
Physics –(Open Access)
Applied Science & Business Periodical Retrospective Retro İndex İndeks Applied Science & Business Periodicals Retrospective, 1913-1983 döneminde yayınlanmış olan 2,000’den fazla yayını indeksleyen yaşam bilimleri ve iktisadi idari bilimler alanındaki temel indekslerden biridir. Yaklaşık 4,7 milyondan fazla kayıtın yer aldığı veri tabanında, çevre mühendisliği, ekonomi, elektrik ve elektronik mühendisliği, enerji kaynakları ve araştırmaları, finans, havacılık ve uzay, endüstri mühendisliği, iletişim ve bilgi teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği, kimyasal maddeler ve eczacılık, maden mühendisliği, muhasebe, nükleer enerjisi ve mühendisliği, otomotiv mühendisliği, pazarlama ve satış, şirket birleşmeleri, ulaşım, uluslararası ticaret ve yayıncılık ve daha pek çok konuda birincil öneme sahip yayınları içermektedir.
ASCE  (American Society of Civil Engineers ) Tam Metin ASCE  Library, tüm inşaat mühendisliği disiplinlerini ilgilendiren dergileri kapsayan bir veritabanıdır. Kendi alanında en önemli kaynaklardan biridir. Kapsamında   32 adet ASCE Dergisinin 1983'ten günümüze tüm sayılarını ; 2001 yılından günümüze dek olan ve sayıları 190'ı geçen ASCE tutanaklarını kapsamaktadır.
ASME (American Society for Mechanical Engineers) Tam Metin Makine mühendisliği ve ilgili konularda ASME 'nin 2000 yılından itibaren tüm dergilerine erişim vardır.
Avery Index to Architectural Periodicals İndeks Getty Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen Avery Index to Architectural Periodicals, mimarlık ve tasarım konularındaki literatürü içeren tek kaynaktır. Bu veritabanı 2,500’den fazla dergi tarar.
The Belt and Road Initiative Reference Source   Tam Metin  Bir Kuşak, Bir Yol” çalışmalarını destekleyen bu eşsiz, tam metin veri tabanı, onlarca ülkede yayınlanmış binlerce akademik dergi içerir. Türkiye, Çin, Romanya, Rusya Federasyonu, Çekya, Pakistan, İran, Litvanya ve İpek Yolu ile bağlantılı tüm ülkelerin dergilerinden derlenen bu kaynağın kapsadığı konulardan bazıları şunlardır; Bilim, coğrafya, çevre, ekonomi ve finans, hukuk, internet ve telekominikasyon, inşaat mühendisliği, lojistik, mimarlık, siyaset, sürdürülebilir gelişim, tarım, teknoloji, ticaret, yapılar, v.b. 5,000’e yakın tam metin dergi,50’den fazla gazete ve haber bülteni,260’ın üzerinde rapor ve konferans bildirisi,1965’e kadar uzanan arşiv sayılarını kapsar.
Britannica Online Tam Metin Britannica Online, 1768'den beri yayınlanan "Encyclopedia Britannica"nın elektronik versiyonu ve danışma kaynağıdır.
Business Source Ultimate Tam Metin İktisadi ve idari bilimler alanında üretilmiş, dünyanın en kapsamlı tam metin veritabanıdır. Veritabanı içerisindeki tam metin makaleler, 1886’lı yıllara kadar geriye gitmesinin yanısıra JSTOR’un Business koleksiyonunu büyük oranda içerir.
Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982  İndeks   İş ve işletme araştırmaları için değerli bir kaynak olan Business Periodicals Index Retrospective: 1913-1982, 70 yıllık akademik arşivinde akademik ve ticari dergileri indekslemektedir ve içerisinde Industrial Arts Index (1913-1957) veri tabanını da barındırır.
Central& Eastern European Academic Source  Tam Metin  Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yayınlanan akademik dergilerin tam metinlerini içeren bu veri tabanı, hem çok disiplinlidir hem de birçok farklı dilde yayını kapsar. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 30’un üzerinde ülkeden 660’a yakın tam metin dergiden oluşan bir koleksiyon sunar.

İçerdiği konulardan bazıları: Edebiyat, fen bilimleri, hukuk, iş ve ekonomi, kütüphane ve bilgi bilimleri, mühendislik, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, tıp ve sağlık bilimleri, v.s.

Directory of Open Access Journals (DOAJ) Tam Metin DOAJ, tam metin olarak erişilebilen ve ücretli abonelik gerektirmeyen 670'ten fazla online derginin konularına göre kategorilenerek listelendiği bir dizin hizmetidir. Dergilerin konuları çeşitli mühendislik disiplinlerinden sosyal bilimlere, tıptan işletmeye vb. birçok disipline yayılmıştır.
Dynamed Tam Metin National Science Foundation - NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir
Ebook Central Tam Metin

EbookCentral 209.000’nin üzerinde elektronik kitap içermektedir. İşletme&Ekonomi, Antropoloji, Bilgisayar&IT, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Teknoloji, Eğitim, Tarih, Dil&Edebiyat, Tıp, Psikoloji, Fiziki Bilimler, Fen Bilimleri, Din ve Sosyal Bilimler gibi 15 ana konu başlığı altında sınıflandırılmış yüzlerce alt başlık içermektedir. Abonelik kapsamında erişilen ortalama 209.000 kitabın içerisinde yaklaşık 26.000 kitap platformda DRM-Free olarak bulunmaktadır. (İndirme, yazdırma, kopyalama sınırı yoktur) 

Emerald Premier eJournal Tam Metin Ağırlıklı olarak yönetim bilimleri alanında yayın yapan Emerald Yayınevi’nin bütün e-dergilerini içeren Emerald Premier eJournal Koleksiyonu 15 başlık altında 309 dergiyi bünyesinde bulundurmaktadır.
ERIC Tam Metin Eğitim ve ilişkili akademik disiplinlerdeki araştırmacıların temel danışma kaynağıdır. 1966 yılından günümüze 1.2 milyondan fazla kayıt ( makaleler, kitaplar, tezler, bildiriler, teknik raporlar vb dokumanlar ) kullanıma sunulmaktadır.
IET (IEE/IEEE Electronic Library) Tam Metin

IET veritabanı, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik ve biyomedikal/biyoteknoloji alanlarında IEEE'nin 122 dergisi, IEE'nin 21 dergisi ve toplamda 7170 konferansın, 1988 yılından itibaren tüm içeriğine tam metin olarak erişim sağlar. 1950-1987 döneminden seçilen 100,000'e yakın makaleye ve 1593 IEEE standardına da tam metin erişim mevcuttur.  

Ayrıca (2016 yılında satın aldığımız) Wiley IEEE, MİT Press ve Morgan&Claypool (Mühendislik ve Bilgisayar Bilimi Dijital Kütüphanesi)'ne ait 2400+ e-Kitaba herhangi bir kısıtlama (DRM) olmadan erişim sağlanabilmektedir.

Institute of Physics (IOP) Tam Metin Fizik, biyomedikal, malzeme, elektrik, makine ve bilgisayar mühendisliği konularında bilgi sağlar. 42 adet dergiye tam metin olarak erişebilir.
İdeal Online (Türkçe Dergi) Tam Metin

İdealonline; sosyal bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve sağlık bilimlerinde yayınlanmış çok sayıda akademik ve popüler dergiye tam metin erişim imkanı veren kapsamlı bir Türkçe elektronik e-dergi veritabanıdır. Bugün itibariyle 315 dergi, 37.895 makale 'den oluşan veritabanı araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.

İdealOnline veritabanı içerisindeki dergilerden bazıları; Andante, Bilim ve Ütopya, Hece, Mesele, Notos öykü, Sözcükler, Tasarım, Tekstil-Teknik, Türk Edebiyatı, Varlık, Yedi Kıta, İnsan ve Hayat, Folklor/Edebiyat, Liberal Düşünce, Toplumsal tarih, Uluslararası İlişkiler, İktisat ve toplum

İntihal Programı (Turnitin) Program

Detay için tıklayınız

JoVE Bilimsel Video

2006 yılında yayın hayatına başlayan JoVE (Journal of Visualized Experiments) makalelerin video ortamına aktarıldığı ve görsel olarak açıklandığı dünyanın ilk hakem heyetli video veritabanıdır. İçerisinde 7000 ' in üzerinde video makale mevcut olup her ay 90 tane video eklenmektedir. Makaleler Pub/Medline,Scifinder, Scopus ve Web of Science tarafından indekslenmektedir ve dünyada impact faktörü olan tek video veritabanıdır.

Detay için tıklayınız

Aşağıdaki konu başlıklarında aboneliğimiz vardır.

1.Biology 

 2.Chemistry 

3.Immunology and Infection 

4.Bioengineering

5.Engineering  

6.Environment 

7.Genetics

8.Eğitim videoları : Moleküler Biyoloji ve Genetik

JSTOR Tam Metin

Jstor veritabanına belirtilen başlıklarda erişim mevcuttur. Arts & Science I - Arts & Science XIV, Life Sciences, Business IV, Ecology & Botany II, Jewish Studies, Hebrew Journals, Ireland Collection, Sustainability.   

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology Tam Metin Kimya endüstrisi ve ilgili alanlardaki bilgileri kapsamaktadır.
MathSciNET Özet American Mathematical Society tarafından yayınlanan MatSciNETe, 1940 yılından günümüze kadar erişim sağlanabilmektedir. Matematik ve matematiğin uygulama alanları olan mühendislik, fizik, bilgisayar gibi konulardaki tüm dünyada yayınlanan yayınlar,yayınlara ait eleştiri, atıf, bibliyografik bilgi ve özetçe vermektedir. Bazı dergilere tam metin erişim sunulmaktadır.
MEDLINE Özet Tıp ve sağlık alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE, tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler içerirr. National Library of Medicine tarafından oluşturulmuş MEDLINE, 4.800'den fazla tıp dergisinde yayınlanmış makalelerin özetlerini içermektedir. Medline kendisine özel, detaylı MeSH konu başlıklarını ve indeksleme yöntemlerine sahiptir.
Military Big Data Tam Metin

Kara, deniz ve hava platformlarına yönelik yüksek hacimli ve çeşitli bilgiyi, ülke detaylarıyla birlikte en üst seviye doğruluk ve süratle kullanıcısına ulaştırarak;
harekât, teşhis, tanımlama, iş geliştirme, uluslararası ticaret, eğitim ve karar verme süreçlerinin tamamında katma değer yaratmayı hedeflemektedir.

Düzenli güncellemeler ve kullanıcı-sunucu iletişimini en yüksek düzeyde tutan güvenli algoritmasıyla Military Big Data, yaşayan ve sürekli genişleyen bir sistemdir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Kullanıcı Adı: gtu@militarybigdata.com

Şifre: GTU.2021*

Nature Journals All                 

         

Tam Metin

Nature Journals dünyanın en yüksek etki faktörüne sahip dergi paketidir. 46 adet dergiye 2007 yılından itibaren erişim vardır. Nature Dergi Grubu tarafından isminde ‘’Nature‘‘ ibaresi geçmeyen ve bir paralel segmentte yayın hayatına devam eden ‘’Academic Journals All’’ koleksiyonu oluşturulmuştur. Klinik bilimler, fizik bilimleri ve yaşam bilimleri alanında toplamda 40 dergi içermektedir.  1997 yılından itibaren erişim vardır. 

Oxford Reference Online Tam Metin Oxford University Press tarafından yayınlanan 100'ün üzerinde sözlük, dil ve konu referans kaynaklarını içermektedir.
Palgrave Macmillan  Tam Metin Nature Dergi Grubu’nun ’’PMJ All’’ dergi paketini oluşturmaktadır. İktisat, ekonomi, finans, sosyal bilimler, hukuk, yönetim bilimleri, filozofi ve hukuk alanlarında yayın yapan 47 dergiden oluşmaktadır. 1997 yılından itibaren erişim vardır. Erişim SpringerLink platformu üzerinden sağlanmaktadır.
Pnas Tam Metin

PNAS, (Proceedings of The National Academy of Sciences of the United States of America) dünyanın en saygın, çok disiplinli bilimsel seri yayınlarındandır.Biyolojik, fiziksel ve sosyal bilimleri içerir. 1914 yılında kurulmasından bu yana PNAS, akademik alanda en son gelişmeleri yansıtan araştırma raporları, yorumlar, eleştiriler, görüş açıları, konferans makaleleri ve faaliyetleri yayımlamaktadır. The National Academy yaklaşık olarak 2.100 üyeden ve 198 tanesi Nobel Adayı olan 385 yabancı üyeden oluşmaktadır.

ProQuest Business Collection Tam Metin

İşletme, Muhasebe, Uluslararası Ekonomi, Çevre, Hukuk ve Vergilendirme, Enformasyon Bilimleri, Petrol, Enerji ve Madencilik, Pazarlama ve diğer bir çok endüstri alanındaki yayın ihtiyacına cevap vermektedir.

ProQuest Business Collection kapsamında aşağıdaki veritabanları da Business Collectiona entegre  edilerek erişime açılmıştır.

The ABI/INFORM Collection, J.P Morgan Research, The Entrepreneurship Database The Accounting, Tax & Banking Collection, The Asian & European Business Collection, The Business Market Research Collection

ProQuest Dissertations and Thesis Full Text Veri Tabanı

Tam Metin

Bu veritabanı 1743'den bugüne dünyanın her tarafında yazılmış tez ve bitirme ödevlerini içeren dünyanın en kapsamlı koleksiyonudur. 

ProQuest Dissertations&Theses veritabanı editörler tarafından bir araya getirilmiş dünyadaki en büyük tez kaynağıdır. ProQuest yaklaşık 100 ülkeden ve 50’den fazla dilden tezleri içermektedir. ProQuest Dissertations&Theses veri tabanı 3100’den fazla kurumda milyonlarca araştırmacı tarafından kullanılmaktadır. Multidisipliner olan bu veri tabanı kullanıcı dostu arayüze sahiptir.Veritabanında hem master tezleri hem de doktora tezleri yer almaktadır. Son güncellemelerle birlikte ProQuest Dissertations&Theses veritabının içeriğindeki toplam tez sayısı 4.990.542' dir. Bu tezlerden tam metin olanların sayısı 2.626.291' dir.                          

Royal Society of Chemistry Tam Metin Royal Society of Chemistry tarafından yayınlanan kimya konusundaki yayınları kapsamaktadır.
Royal Society of Chemistry E-Kitapları Tam Metin Kimya başta olmak üzere gıda bilimi, nanobilim ve biyobilim alanlarında toplamda 771 e-kitap bulunmaktadır. 1968-2006 yılları arasındaki kitapları kapsamaktadır. Yüksek seviyeli referans çalışmalarından lisans düzeyindeki ders kitaplarına kadar geniş bir yelpazesi vardır.
Science Direct (Elsevier) Tam Metin Mühendislik, teknoloji, tıp, kimya, bilgisayar, beşeri bilimler, ekonomi, sosyal bilimler konularında bilgi sağlar. 1700'ün üzerindeki dergiye tam metin olarak 1997 yılından itibaren erişilebilmektedir.
SciFinder Özet

SciFinder özellikle Kimya ve Kimya ile ilgili Bölümler; Biyoloji, Fizik, Eczacılık, Farmakoloji, Nanoteknoloji, (Kimya, Çevre, Gıda, Polimer, Malzeme ve Metalurji, Tekstil, Enerji Sistemleri, Biyomedikal, Ziraat, Jeoloji vb.) Mühendislik Bölümlerinin kullanılabilecekleri önemli bir programdır.

SciFinder Chemical Abstracts Service (CAS) 'ın bir ürünüdür.

Kayıt olmak için buraya tıklayınız.

Detay için tıklayınız

Science Online Tam Metin Science, haftalık disiplinlerarası bir bilim dergisidir. Science Online, derginin 1996 yılından bu yana bulunan yazılarına erişim sağlamaktadır. Konu başlıklarından bazıları Moleküler Biyoloji ve Genetik, Fizik, Biyoloji, Biyokimya, Ziraat, Uzay Bilimi ve Bağışıklık Sistemi Bilimidir.
SCOPUS

Özet

Scopus araştırma literatürünün ve nitelikli web kaynaklarının en geniş özet (abstract) ve atıf veritabanıdır. Bilim insanlarının ihtiyaç duyduğu bilgiyi bulmak için tasarlanmıştır. Hızlı, kolay ve anlaşılır olan Scopus literatür araştırma prosesine üstün bir destek sağlar.
Springer Link Tam Metin Mühendislik, biyoloji, işletme, sosyal ve beşeri bilimler, tıp, kimya, jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik, astronomi, çevre bilimleri, hukuk ve ekonomi, konularındaki 1292 adet dergiye tam metin olarak erişebilirsiniz. Springer ve Kluwer dergilerini içermektedir.
Taylor & Francis Tam Metin Mühendislik ve teknoloji, kimya, bilgisayar bilimi, malzeme bilimi, çevre bilimleri, enerji, matematik, fizik ve astronomi, işletme ve yönetim, sanat, coğrafya, sağlık bilimleri, sosyal bilimler konularındaki dergilere 1997 yılından itibaren tam metin erişim imkanı sağlamaktadır.
ULAKBİM Türkçe Veri Tabanları İndeks ve Tam Metin Mühendislik ve temel bilimler; Tıp; Tarım, Veteriner ve Biyoloji Bilimleri; Sosyal Bilimler alanlarındaki Türkçe veritabanları ile TÜBİTAK destekli projeler veritabanına erişebilirsiniz.
Web of Science Özet Science Citation Index (1970'ten günümüze), Social Science Citation Index (1970'ten günümüze), Arts & Humanities Index (1980'den günümüze) yayınları içermektedir.
Wiley Online Library Tam Metin Blackwell Synergy dergileri Wiley Interscience veritabanına dahil edilmiştir. İş, finans ve yönetim, hukuk, kimya, tıp bilimleri, bilgisayar bilimi, yer bilimleri, matematik ve istatistik, fizik, eğitim, mühendislik, psikoloji konularında bilgi sağlar. 1996 yılından itibaren 1400 adet dergiye erişim sağlanmaktadır.