gtu_logo

Bölümümüz Doktora ve Yüksek Lisans Programları Hakkında

Biyomühendislik Anabilim Dalı %100 İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Programları Hakkında

Biyomühendislik Ana Bilim Dalı %100 İngilizce Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının amacı; Biyomühendislik alanında yetkin, teori ve uygulamayı birleştirebilen, güncel teknolojiler ile ilgili donanımlı bilgiye sahip, alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip eden ve etme becerisine sahip olan, akademik çalışmaları sanayiye aktarabilen araştırmacılar yetiştirmektir.

Son yıllardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Biyomühendislik, 21. yüzyılda insanlığın sosyo-ekonomik düzeyde gelişimine önemli katkı sağlamaktadır. Disiplinlerarası bir bilim dalı olarak fizik, kimya, moleküler biyoloji/genetik ve matematik gibi temel bilimlerin yanı sıra kimya mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği ve gıda mühendisliği gibi çeşitli mühendislik alanlarıyla sürekli temas halindedir. Bu sayede biyolojik problemlere mühendislik bakış açısı ile çözüm sunmaktadır. Ülkemizin ve dünyanın bu alanlarda araştırma ve geliştirme yapacak yüksek biyomühendislere ihtiyacı vardır.

Yüksek ithalat hacimli enzimler Kocaeli'deki merkezde üretiliyor

Biyomühendislik %100 İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Kimler Başvurabilir?

Biyomühendislik %100 İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programına başvuracak öğrencilerin ilgili üniversitelerin; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya (Fen, Fen-Edeb. F. Temel B.F.), Biyoloji, Biyoloji öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Eczacılık, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistemleri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji ve Malzeme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Makine Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Tıp, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olması gereklidir.

Biyomühendislik %100 İngilizce Tezli Doktora Programına başvuracak öğrencilerin ilgili üniversitelerin; Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Biyoenformatik ve Genetik, Biyokimya (Fen, Fen-Edeb. F. Temel B.F.), Biyoloji, Biyoloji öğretmenliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Genetik ve Biyomühendislik, Biyosistem Mühendisliği, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Eczacılık, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistemleri Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, Enerji ve Malzeme Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Makine Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Nanoteknoloji Mühendisliği, Polimer Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Tıp, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olması gereklidir, ve ayrıca programa kabul edilecek öğrencilerin Fen Bilimleri, Biyomedikal Mühendisliği, Sağlık Bilimleri veya Biyoteknoloji Enstitülerinden birinden yüksek lisans dercesine sahip olması gerekmektedir.

 

Biyomühendislik Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Alınan Dersler Nelerdir?

Biyomühendislik Ana Bilim Dalı %100 İngilizce Tezli Yüksek Lisans programında öğrencilerin Biyomühendisliğin birçok farklı alanına yönelik dersleri alabilmeleri için zengin bir ders programı oluşturulmuştur. İleri Biyokimya, Maya Genetiği, Bakteri Genetiği, Biyomekanik, Kas-İskelet Sistem Biyomekaniği, Biyomedikal Enstürmantasyon, Genom-bilim ve Kişiye Özel Tıp, Sistem Biyolojisinde Yeni Deneysel Yaklaşımlar, Ağyapı Biyolojisi ve Biyoinformatik, Biyonanoteknoloji, Biyopolimerler gibi birçok dersi bünyesinde bulunduran ders programı, öğrencilere Biyomühendisliğin farklı alanlarına yönelebilme imkanı tanımaktadır.

Biyomühendislik Ana Bilim Dalı %100 İngilizce Doktora programında öğrencilerin Biyomühendisliğin çeşitli dallarında yetkinliklerini geliştirebilmeleri için hazırlanan ders programı çeşitli dersleri içermektedir. Biyonanomalzemeler ve Uygulamaları, Biyomühendislik için Biyopolimerler, Enzim Kinetiği ve Mekanizması, Hücresel Biyomühendislik, Mayada Genom Ölçeğinde Tarama Metodları, Biyomühendislikte Mekanik Tasarım ve Prototipleme, Yapay Organlar, Deney Tasarımı ve Proses Optimizasyonu, Proteinlerde Dizi, Yapı ve İşlev, Moleküler Modelleme ve İlaç Tasarımı, Biyomoleküler Dinamik ve Simülasyon, Metabolizma ve Metabolik Modeller, Mikroelektromekanik Sistemler gibi derslerin içerisinde bulunduğu ders programı öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için birçok kapı açmaktadır.

Biyomühendislik Yüksek Lisans Mezunlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olan kişiler; eczacılık, çevre, tarım, ziraat, sağlık, biyomedikal teknolojileri ile ilgili olan alanlarda araştırmacı veya akademisyen olarak çalışabilmektedirler. Bu alanlara örnek olarak adli tıp laboratuvarları, yapay organ geliştiren şirketler, protez geliştiren şirketler, ilaç firmaları, özel tanı laboratuvarları, genetik laboratuvarları verilebilir. Yüksek lisans ve doktora programlarına katılan öğrenciler ayrıca endüstri ve üretime katkı sağlamayı hedefleyen girişimcilik proje ve programlarına yönlendirilir. Girişimcilik alanında hevesli olan öğrencilerin şirket kurmaları ve projelerini ticarileştirebilmeleri için öğrenciler desteklenerek ülke ekonomisi ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.