gtu_logo

Genel bilgi

 

Biyomühendisik nedir?

Biyomühendislik; fizik, kimya, moleküler biyoloji/genetik ve matematik gibi temel bilimlerle mühendislik bilimlerini birleştirerek interdisipliner bir yaklaşımla biyolojik sistemlerdeki problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Biyomühendislik, analitik yöntemler kullanarak biyolojik sistemleri nicel olarak tanımlar. Ayrıca bir tasarım ve üretim aracı olarak canlı sistemlerin karmaşıklığını çözümler ve bunlardan yararlanır. 

 

Biyomühendislik Uygulamaları

Biyomühendislik; mühendislik disiplinlerinin, yaşam bilimlerinin ve tıp alanındaki bilgilerin bir arada uygulanmasını kapsayan bir alandır. Biyomalzemeler, doku mühendisliği ve rejeneratif tıp, ilaç dağıtım sistemleri ve ilaç keşfi için yüksek verimli tarama cihazları, görüntüleme, izleme ve teşhis cihazları ve biyosensörler gibi birçok uygulama bu alana dahildir.

 

Kavramsal Olarak Biyomühendislik

Biyomühendislik doğa bilimlerinden çeşitli çıkarımlar yapar. Karmaşık çevresel sistemleri, biyomimetik materyaller ve yapıları, enerji verimli biyomimetik güç sistemleri, nöromorfik akıllı makineler, moleküler motorlar, biyolojik iletişim - hesaplama ve biyolojik robotlar gibi biyolojik çözümleri, cihazları ve prosedürleri tersine mühendislik yöntemi ile ortaya koyar.

 

Gebze Teknik Üniversitesi - Biyomühendislik Bölümü

2009 yılında faaliyete başlayan Biyomühendislik Bölümümüz, bilimsel araştırma eksenli faaliyet göstermekle birlikte 2017 güz döneminden itibaren aktif lisans eğitim-öğretime başlamış bulunmaktadır. "Biyoinformatik ve Sistem Biyolojisi" Yüksek Lisans programı Şubat 2016'da, Doktora programı ise Şubat 2018'de açılmıştır. Ayrıca 2022 yılı itibari ile bölümümüzde Biyomühendislik Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır.

Bölümümüzün temel amacı, biyolojik problemlere mühendislik bakış açısıyla çözümler üretmektir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz araştırmalar

• biyoinformatik tabanlı hesaplamalı yöntemler kullanılarak hücrenin çalışma prensiplerinin ve hastalık mekanizmalarının sistem biyolojisi yaklaşımıyla aydınlatılması,
• mühendislik yöntemleriyle genetik açıdan biçimlendirilmiş mikroorganizmalar kullanılarak antimikrobiyal etkiye sahip aktif maddeler ve kanser tedavisinde kullanılan etken ürünlerin üretilmesi, 
•  biyomalzeme ve doku mühendisliği yaklaşımlarıyla biyouyumlu ürünlerin geliştirilmesi, 
• elektrik/elektronik ve makine mühendisliği yöntemleri kullanılarak biyomedikal malzemelerin tasarlanması,
• enzim mühendisliği ve teknolojileri metotlarıyla enzim moleküler modelleme ve yapı-fonksiyon ilişkisinin açığa çıkarılması olmak üzere beş ana doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

GTÜ Biyomühendislik Bölümü ile ilgili bütün sorularınız için "biyomühendisliktanıtım@gtu.edu.tr" adresine mail atabilirsiniz. Maillerinize çok kısa sürede dönüş yapılacaktır.

 

Misyon & Vizyon

Misyonumuz, biyomühendislik biliminin biyoteknoloji, genetik ve biyoinformatik, biyomalzeme ve biyomedikal cihaz teknolojileri alt dallarında uzmanlaşmış yapısıyla dünya ölçeğinde ilgi gören araştırmaların yapıldığı ve çağın ihtiyaçlarına uygun bilimsel çözümler üretme kapasitesi olan bir bölüm oluşturmaktır.

Vizyonumuz, gerçekleştirdiği araştırmalarla ve güçlü bilimsel altyapısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacıların ilgisini çeken, tanınan ve eğitim-öğretim yapan, yetiştirdiği araştırmacılarla akademi ve sanayi dünyasının uzman biyomühendis ihtiyacını karşılayan bir bölüm oluşturmaktır.

 

Kalite Politikası

Bölümümüzde verilen lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimle ve araştırmalarla; etik değerlerine bağlı, teknolojiyi takip eden, kendini sürekli yenileyen yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, grup çalışmalarına uygun, çevreye duyarlı, devlete ve topluma yararlı biyomühendisler yetiştirmek, kalite bilinci ve rakip anlayışını geliştirmek, araştırmacılara daha iyi çalışma ortamları ve imkanlar sunmak, öğrenci memnuniyetini yüksek tutmak ve tüm bu süreçlerin gerçekleşmesi için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.