2024-2025 Uluslararası Öğrenci Başvuru İlanı / International Students Application Announcement

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

                      YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL İLANI                     

Lisans bölümlerine

01 Mart 2024 - 05 Temmuz 2024 tarihleri arasında

Yurt Dışından Öğrenci Kabulü için başvurular alınacaktır.

 

 

2024 – 2025 Akademik Yılı için Yurt Dışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Tarihleri

 

01 Mart 2024 - 05 Temmuz 2024

Yurt dışı öğrenci başvurularının alınması

08-12 Temmuz 2024

Başvuruların değerlendirilmesi

16 Temmuz 2024

Asil ve Yedek kazananların ilanı

İLAN EDİLECEKTİR

Asil kazananların kayıtları

İLAN EDİLECEKTİR

Yedek kazananların kayıtları

 

 

2024 - 2025 Akademik Yılı için

Yurt Dışından Öğrenci Alacak Bölümler ve Kontenjanlar

 

FAKÜLTE

BÖLÜMLER

2024 Yurtdışı Kontenjan

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

10

Elektronik Mühendisliği

10

Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği

10

Çevre Mühendisliği

10

Biyomühendislik

10

Harita Mühendisliği

8

Kimya Mühendisliği

10

Makine Mühendisliği

10

İnşaat Mühendisliği

10

Endüstri Mühendisliği

10

Havacılık ve Uzay

Bilimleri Fakültesi

 

Uçak Mühendisliği

10

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

10

Şehir ve Bölge Planlama

5

Temel Bilimler

Fakültesi

Matematik

10

Fizik

10

Moleküler Biyoloji Ve Genetik

10

Kimya

10

İşletme Fakültesi

İşletme

10

İktisat

7

 

 

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUS: Üniversitemiz bu ilanında sadece yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ilana çıkmış, belirli bir ülke, durum ve kimlik şekli ile ilgili özel durumu olanlar için ayrıca kontenjan belirlememiş olup, kesin kayıt yaptıracak bütün öğrenciler belirtilen öğrenim ücretlerine tabidir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

 1. Başvuru Formu (Çevrim içi başvurularda aranmaz)

*Başvuru formu, başvuru döneminde http://www.gtu.edu.tr adresinde ilan edilmektedir. Başvurular çevrim içi şeklinde alınmaktadır.

*5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.

 1. Geçerli Sınav Sonuç Belgesi (İngilizce ya da Türkçe)

Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun aslı veya Noter onaylı örneği (İngilizce ya da Türkçe dışındaki dillerde ise bu dillerden birine tercümesi) (SAT, TR-YÖS)

 

NOT: Yalnızca Gebze Teknik Üniversitesi Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi’nde (YÖ-0011 Uluslararası Öğrencilerin Lisans Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi) belirtilen sınavlar kabul edilmektedir. Bunun dışındaki sınavlarla başvuruda bulunmak mümkün değildir, aksi takdirde başvuru geçersiz kabul edilecektir.

 

 1. Lise Diploması (Türkçe)

Lise diplomasının Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluk/ Noter onaylı Türkçe örneği.

 

 1. Resmi Not Durumu Belgesi (Türkçe)

Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış Resmi Not Durumu Belgelerinin Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluk/ Noter onaylı Türkçe örneği.

 

 1. Denklik Belgesi (Türkçe)

Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi” . Onaysız belgeler kabul edilmemektedir.

 

 1. Olası Mezuniyet Tarihini Gösterir Resmi Belge (Türkçe)

Mezuniyeti geciken öğrenciler; 3. , 4. ve 5. Maddedeki belgeler yerine liselerinden aldıkları onaylı ve olası mezuniyet tarihini gösteren belgenin Türkçe örneğini yüklemek zorundadırlar.

Kesin kayıtlar esnasında 3 ve 4. Maddelerin sunulması gerekmektedir.

 

 1. Pasaport Bilgileri

Pasaportta adayın resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaların kopyası.

 1. Fotoğraf

4.5 x 6 cm boyutunda 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde, kişiyi kolayca tanıtacak şekilde çekilmiş olmalıdır).

 

 1. Banka Dekontu (Türkçe)

Başvuran adayın Türkiye’de yükseköğretimini sürdürmeyi sağlayacağı miktarda maddi imkânlarının olduğunu kanıtlamak üzere adaya ait bir banka hesabında 3.000 dolar olduğunu gösteren belge. Bu belge Türkçe değilse Türkiye Büyükelçiliği/ Konsolosluk/ Noter onaylı Türkçe örneği.

 

 

 

 

 

 

Eksik, yanıltıcı, yalan beyan ve sahte evrak ile başvuru yaparak başarılı olan adaylar asil veya yedek olarak kazanmış olsalar dahi, kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Kesin kayıt ve üniversitemize kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, eğitimin hangi aşamalarında olduğuna bakılmaksızın, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde ilişikleri kesilecektir.

 

*Mücbir sebeplerle oluşacak durumlardaki değişiklikler Üniversitemiz web sayfasında ilan edilir.

 

 

Gerekli Belgelerin Yüklenmesi

İlanda belirtilen belgeler; 01 Mart 2024 - 02 Ağustos 2024 tarihleri arasında http://www.gtu.edu.tr adresinde açık olacak olan çevrim içi başvuru sistemine yüklenecektir.

Belirtilen tarih aralıkları dışında yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesi, GTÜ Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon’un yapısı Senato kararı ile belirlenir.

Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Sonuçların İlan Edilmesi

Başvuru sonuçları internet ortamında GTÜ web sayfasında duyurulur. Kabul edilen ve kayda geleceklerini beyan eden adaylara öğrenim vizesi alabilmeleri için Dışişleri Bakanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı’na dijital ortamda kabul mektubu gönderilecektir.

Kayıtlar

Kayıtlar her yıl ilanda belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir.

 

Öğrenim Ücreti ve Geçim Güvencesi Miktarı

Yurt dışından kabul edilecek veya yabancı uyruklu öğrencilerden Cumhurbaşkanlığı Kararı ile her yıl tespit edilen asgari ve azami sınırlar içinde kalmak kaydıyla Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen miktarlarda öğrenim ücreti alınır. Bu ücretler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Ayrıca Üniversiteye yurt dışından başvuracak olanların, Türkiye'de yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir. 2024-2025 akademik yılı için bu tutar 3.000 dolar’dır.

 

 

 

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı İçin Dönemlik Ücretler Belirlenmemiştir.

Ücretler Belirlendikten Sonra Kesin Ücretler Web Sayfasında Duyurulacaktır.

 

Fakülteler

2024-2025 Dönemlik Öğrenim Ücreti(TL)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

İLAN EDİLECEKTİR

Temel Bilimler Fakültesi

İLAN EDİLECEKTİR

İşletme Fakültesi

İLAN EDİLECEKTİR

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İLAN EDİLECEKTİR

 

Eğitim ve Öğretim

Uluslararası öğrenciler, eğitim ve öğretim ile ilgili konularda GTÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Lisans eğitimine başlayabilmek için öğrenciler öncelikle Türkçe düzeylerinin yeterli olduğunu belgelemelidirler. Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri, Yunus Emre Enstitüleri’nden veya Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden(GTÜ-SEM) alınan başarı belgesine göre belirlenir.

 

 

 

Düzeyler:

 

 1. (C1) ve üzeri düzeyde; Türkçe düzeyi yeterlidir.
 2. (A) ve (B) düzeyi; Türkçe düzeyi yetersizdir.

 

 

Türkçe düzeyleri yetersiz olan öğrenciler, Türkçe öğrenmek için bir yıl süre ile izinli sayılırlar. Bu süre sonunda Türkçe düzeyini yeterli seviyeye getiren öğrenciler, eğitim görecekleri program dili Türkçe ve En Az %30 İngilizce olanlar direkt lisans eğitimlerine başlayabilirler. (İktisat(Türkçe), Harita Mühendisliği(Türkçe), Şehir ve Bölge Planlama)(Türkçe), Elektronik Mühendisliği(En Az %30 İngilizce), Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (En Az %30 İngilizce), Mimarlık (En Az %30 İngilizce)

Eğitim dili %100 İngilizce olan programlarda okuyan öğrenciler, mezun oluncaya kadar Türkçe düzeyinin yeterli seviyede olduğunu gösterir belgeyi sunmak zorundadırlar. Bu öğrencilerin Türkçe düzeyi yeterli seviyede olmadan eğitimlerine başlayabilirler. %100 İngilizce programlarında eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Türkçe düzeyinin yeterli seviyede olduğunu 4 yıl içerisinde belgelemedikleri sürece mezun olamazlar.

Eğitim dili En az %30 İngilizce veya %100 İngilizce olan programlarda okuyan öğrenciler GTÜ İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olmaları ya da bu sınava eşdeğer İngilizce yeterlilik sınavlarından başarılı olduklarını belgelemeleri halinde ders aşamasından öğrenimlerine devam ederler.

GTÜ İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olamayan ya da aşağıdaki tabloda verilen sınavlarından başarılı olduklarını belgeleyemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler. Türkçesi yetersiz olan ve kendi imkânları ile eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere Türkçesini yeterli düzeye yükseltmeleri için verilen bir yıllık izin süresi sonunda Türkçesini yeterli düzeye getirememeleri halinde bir yıl daha ek süre verilir, ek süre sonunda da Türkçe yeterlilik belgesini sunamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Türkçe ve İngilizce yeterliliğini kanıtlamak zorunda olan öğrencilerin toplamda iki yıl süreleri bulunmaktadır.

 

 

 

İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyeti İçin Geçerli Olan Sınavlar

 

GTÜ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI

60

YDS/E-YDS

55

TOEFL(IBT)

66

YÖKDİL

55

 

GEBZE TECHNICAL UNIVERSITY

INTERNATIONAL STUDENT ADMISSION ANNOUNCEMENT

 

Applications will be received between March 1, 2024 and July 5, 2024 for

International Student Admissions to

Undergraduate Departments.

 

Application and Enrollment Dates for International Student Admissions for  2024-2025 Academic Year

 

March 1, 2024-July 5, 2024

Receiving of international student applications

July 8-12, 2024

Evaluation of applications

July 16, 2024

Announcement of main and reserve candidates

TO BE ANNOUNCED

Enrollment of main candidates

TO BE ANNOUNCED

Enrollment of reserve candidates

 

Departments To Admit International Students and Their Quotas for

2024-2025 Academic Year

 

FACULTY

DEPARTMENTS

International Quota for 2024

Faculty of Engineering

Computer Engineering

10

Electronics Engineering

10

Materials Science and Engineering

10

Environmental Engineering

10

Bioengineering

10

Geomatics Engineering

8

Chemical Engineering

10

Mechanical Engineering

10

Civil Engineering

10

Industrial Engineering

10

Aerospace Faculty

Aeronautical Engineering

10

Faculty of Architecture

Architecture

10

City and Regional Planning

5

Faculty of Science

Mathematics

10

Physics

10

Molecular Biology and Genetics

10

Chemistry

10

Faculty of Business Administration

Management

10

Economics

7

 

IMPORTANT, PLEASE NOTE: In this announcement, our university has only declared quotas under international student admissions, has not determined any other quotas for those with exceptions regarding a specific country, situation, or form of identity, and all students who will finalize their enrollment are subject to the specified tuition fees.

 

Documents Required for Application

 

1. Application Form (not sought in online applications)

The application form is found at http://www.gtu.edu.tr during the application period. Applications are received online.

*Article 7 of the Turkish Citizenship Law No. 5901 holds the provision “(1) A child born to a Turkish mother or through a Turkish father within the unity of marriage either in Türkiye or abroad is a Turkish citizen.”; therefore, international student admission applicants are recommended to examine the Turkish Citizenship Law.

 

2. A Valid Exam Result Certificate (in English or Turkish)

The original or notarized copy of the exam result certificate that will be used for application (if the certificate has been issued in a language other than Turkish or English, its notarized translation into Turkish or English) (SAT, TR-YÖS)

PLEASE NOTE: Only the exams specified in the GTU Directive for the Application, Admission and Enrollment of International Students to Bachelor’s Degree Programs (YÖ-0011 Directive for the Application, Admission and Enrollment of International Students to Bachelor’s Degree Programs) are accepted. It is not possible to apply with the results of exams other than those specified in the mentioned directive, otherwise the application will be deemed invalid.

3. High School Diploma (in Turkish)

A Türkiye Embassy/Consulate/Public Notary-approved Turkish copy of the applicant’s high school diploma.

4. Official Grade Report (in Turkish)

A Türkiye Embassy/Consulate/Public Notary-approved Turkish copy of the Official Grade Report that has been approved by the applicant’s high school principal’s office, indicating the courses and grades received by the applicant.

5. Certificate of Equivalency (in Turkish)

“Certificate of Equivalency”, which shows that the applicant’s high school diploma is equivalent to the diplomas granted by the high schools in Türkiye and may either be received from the Ministry of Education of the Republic of Türkiye or from the Türkiye Embassy in the applicant’s country. Non-approved certificates are not accepted.

6. Official Document That Indicates Applicant’s Possible Graduation Date (in Turkish)

Those students whose graduation are delayed are required to upload the Turkish copy of the officially-approved document that they have received from their high school and that indicates their possible graduation date instead of the documents specified in the 3rd, 4th, and 5th entries of this announcement.

The documents in the 3rd and 4th entries of this announcement are to be submitted during the finalization of enrollment.

7. Passport Details

The copy of the pages on the applicant’s passport with the picture and identity details of the applicant.

8. Photograph

1 passport size (4.5 x 6 cm) portrait photograph of the applicant (taken within the last six months in a way that allows to identify the applicant easily).

9. Bank Statement (in Turkish)

The bank receipt indicating the applicant has 3,000 USD in a bank account owned by themselves to certify they have the financial means to pursue their higher education in Türkiye. If the receipt is not in Turkish, then a Türkiye Embassy/Consulate/Public Notary-approved Turkish copy of it is to be submitted.

 

 

 

 

 

Even though an applicant is announced as either a main or reserve candidate, if they submitted missing, misleading or false statements, or false documents during their application, their enrollment procedure will not be carried out. And those who are identified with similar situations after their acceptance to or enrollment at our university has been finalized will be dismissed pursuant to the relevant legal legislation.

  

*Any changes due to force majeure will be announced on our university's website.

 

 

Uploading the Required Documents

The documents specified in this announcement are to be uploaded on to the online application system that will be accessible at the http://www.gtu.edu.tr address between March 1, 2024-August 2, 2024.

Applications made outside the specified dates will not be accepted.

 

 

 

      Evaluation of Applications

The evaluation of applications is carried out by GTU International Student Admissions Committee. The Committee’s structure is determined by the decision of the Senate.

The applications of those who are found not to fulfill the application requirements as a result of preliminary examination are not evaluated further.

 

Announcement of Results

Application results are announced on GTU website in internet environment. An acceptance letter will be sent in digital environment to the Ministry of Foreign Affairs and the Presidency of Migration Management for the candidate who is accepted and who states that they will finalize their enrollment so that they can acquire a study visa.

Enrollment

Enrollments are carried out by the Directorate of Student Affairs every year between the dates specified in the announcement.

 

 

Tuition Fees and Financial Guarantee Amount

A tuition fee determined by the University Senate provided that it falls within the minimum and maximum limits designated by the Decree of the Presidency of the Republic of Türkiye every year and approved by the Council of Higher Education is received from international students. These fees are indicated in table below.

In addition, those who will apply to GTU from abroad are required to certify in the form of a financial guarantee declaration that they have the financial capacity to study in Türkiye. The amount for 2024-2025 academic year is 3,000 US dollars.

 

 

 

 

 

Tuition Fees per Semester for 2024-2025 Education and Teaching Year have not yet been determined.

Finalized fees will be announced on the website after they have been determined.

Faculties

2024-2025 Tuition Fee Per Semester(TRY)

Faculty of Engineering-Architecture

TO BE ANNOUNCED

Faculty of Science

TO BE ANNOUNCED

Faculty of Business Administration

TO BE ANNOUNCED

Aerospace Faculty

TO BE ANNOUNCED

 

Education and Teaching

International students are subject to the provisions of the Regulation for Associate and Bachelor’s Level Education and Teaching at GTU in terms of the matters regarding education and teaching.

In order to begin their undergraduate education, students are to first certify that their level of Turkish language is sufficient.

The Turkish language proficiency level of those students who are placed in programs at GTU is determined according to the certificate of success received from either Yunus Emre Institutes or Gebze Technical University Continuing Education Center (GTÜSEM).

 

Levels:

 

1. (C1) or higher: The level of Turkish is sufficient.

2. Level (A) and (B): The level of Turkish is insufficient.

 

Students whose Turkish level is insufficient are deemed permitted for 1 year to learn Turkish. Of the students whose Turkish reaches the required level by the end of this period, those whose program’s medium of instruction is either Turkish or Minimum 30% English may directly start their undergraduate studies: Economics (Turkish-Medium Instruction), Geomatics Engineering (Turkish-Medium Instruction), City and Regional Planning (Turkish-Medium Instruction), Electronics Engineering (Minimum 30% English-Medium Instruction), Materials Science and Engineering (Minimum 30% English-Medium Instruction), Architecture (Minimum 30% English-Medium Instruction).

Those students who study in a program with 100% English-medium instruction are required to certify until they graduate that they have sufficient level of Turkish. These students may directly start their undergraduate studies even though their level of Turkish is not yet sufficient; however, they cannot graduate until they have certified within 4 years that their level of Turkish is sufficient.

Those students who study in programs with either Minimum 30% English-Medium Instruction or 100% English-Medium Instruction may directly start their undergraduate studies from the course stage provided that they pass the GTU English Proficiency Exam or certify that they have passed an equivalent English proficiency exam.

Those students who fail the GTU English Proficiency Exam or fail to certify that they have passed an equivalent English proficiency exam study in the English Language Preparatory Class first. At the end of the 1 permitted year that is granted to those international students whose level of Turkish is insufficient and are receiving education by their own means to level up their Turkish, if the student’s level of Turkish is still insufficient, they are permitted 1 additional year, and if they still cannot submit their Turkish proficiency certificate by the end of that additional year, they are disenrolled.

Students that are required to prove their proficiency in Turkish and/or English languages have a total of two years to do so.

 

Accepted Exams for English Preparatory Class Exemption

 

GTU ENGLISH PROFICIENCY EXAM

60

YDS/E-YDS

55

TOEFL (IBT)

66

YÖKDİL

55

 

 

Üniversitemiz bu ilanında sadece yurtdışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında ilana çıkmış, belirli bir ülke, durum ve kimlik şekli ile ilgili özel durumu olanlar için ayrıca kontenjan belirlememiş olup, kesin kayıt yaptıracak bütün öğrenciler belirtilen öğrenim ücretlerine tabidir.

In this announcement, our university has only declared quotas under international student admissions, has not determined any other quotas for those with exceptions regarding a specific country, situation, or form of identity, and all students who will finalize their enrollment are subject to the specified tuition fees.

 

ÖNEMLİ!!! Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısına istinaden Mavi Karta sahip olan ve Türkiyedeki liselerden mezun olan öğrenciler bu başvurudan yararlanamaz. İlgili yazı için TIKLAYINIZ...

IMPORTANT!!! As per the memo by Turkish Council of Higher Education, Blue Card holders and those who have graduated from the high schools in Türkiye are not allowed to apply. PLEASE CLICK HERE for the related memo. 

 

Başvuru Linki (01 Mart 2024 tarihinde Saat: 09.00 da aktif olacaktır)

Başvuru Formunun doldurulmasına ilişkin açıklama için tıklayınız

Sorularınız için   gtustudent@gtu.edu.tr  adresi ile iletişime geçmelisiniz

Yabancı Dil Sınavı: İlan edilecektir.

 

Application Link (It will become active at 09:00am on March 1, 2024). 

Please click here for the information on how to fill in the Application Form.

For your questions, please contact:  gtustudent@gtu.edu.tr 

Foreign Language Exam: To be announced

 

ÖSYM sitesinden TR-YÖS takvimini takip edebilirsiniz. ÖSYM sitesi için Tıklayınız...

You can check the TR-YÖS calendar from ÖSYM's website. Please click here to go the website.

 

Ayrıca bizi WhatsApp kanalımızdan takip edebilirsiniz. WhatsApp kanalı için Tıklayınız

You can also follow us on our WhatsApp channel. Click for WhatsApp channel

Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum