gtu_logo

Genel Bilgi

.

 

Akademik Yıl Boyunca Yürütülen Çalışmalar  

 • İlk kayıtlar
 • Lisansüstü başvurularının alınması
 • Ders kayıt ve not işlemleri (Kayıtlar için bilgi sisteminde derslerin açılması ve not girişi için hazırlıkların yapılması)
 • İç ve Dış Yatay Geçiş başvuruları
 • Dikey Geçiş kayıtları
 • Ek Yerleştirme kayıtları
 • Öğrenci belgesi
 • Öğrenim belgesi
 • Askerlik
 • Kimlik
 • Sınav listeleri
 • Staj bilgilerinin kontrolü
 • Mezuniyet tespiti
 • Mezuniyet not ortalaması sıralamaları
 • Diploma hazırlanması ve teslimi
 • İlişik kesme tespiti
 • Diğer öğrencilik işlemleri
 • Öğrenci istatistikleri
 • Ders başarı oranları
 • Web yönetimi
 • Mezun ve ilişiği kesilen öğrenciler ile ilgili diğer yazışmalar
 • Üniversite içi birimler ile üniversite dışındaki kurumlarla yazışma
 • Arşivleme işlemleri