2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı (Proje no: 2020-1-TR01-KA103-081319)

 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği başvuruları aşağıdaki başvuru takvimine göre alınacaktır:

27 Temmuz – 11 Eylül 2020(saat:17.00)

Başvuruların internet üzerinden alınması (Başvuru Formunun Danışman Onayına Gönderilmesi için Son Gün 11 Eylül)

Yabancı Dil sınavı 

Sınav yeri:  Yabancı Diller Bölümü Binası

Erasmus İngilizce Sınavı 17 Eylül 2020 saat:10:00 (Yazılı) ve 18 Eylül 2020 saat:10:00 (Sözlü) tarihlerinde düzenlenecektir. Söz konusu sınav Microsoft Teams üzerinden online olarak kameralı şekilde yapılacaktır. Öğrenciler söz konusu sınava gtu.edu.tr uzantılı mail adresleri üzerinden giriş sağlayabileceklerdir. Online ve kameralı sınav uygulaması için yeterli altyapısı bulunmayan öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için başvuru yaptıkları taktirde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından bilgisayar laboratuvarların kullanımı sağlanacaktır.

Başvuru Sonuçları; Dış İlişkiler Ofisi web sayfasından ilan edilecektir.

Değişim hakkı kazanan öğrencilerin web sitesinde ilanı

Toplantı Tarihleri; Dış İlişkiler Ofisi web sayfasından ilan edilecektir.

Değişim hakkı kazanan öğrenciler için bilgilendirme toplantısı

Dil sınavı sonuçlarına itiraz için Yabancı Diller Bölümüne; genel seçim sonuçlarına itiraz için Erasmus Ofisine sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içinde dilekçe ile başvurulmalıdır.

 

Öğrenciler, 2020-2021 Akademik Yılında Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden faydalanmak üzere başvuruda bulunurlar. Erasmus ofisi bir akademik dönem için (En fazla 180 gün) hibe desteği sağlamayı taahhüt etmektedir. Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmiş olan 2020 hareketliliklerinden dolayı üniversitelerin çoğu güz döneminde öğrenci kabul etmemekte veya güz için başvuru tarihleri geçmiş bulunmaktadır. Bu yüzden hareketliliklerin bahar dönemi için planlanması faydalı olacaktır.

Seçim süreci sonunda başarılı ilan edilen öğrenciler aday öğrencidir, öğrencinin nihai olarak Erasmus faaliyetine katılma hakkı kazanması için ise GTÜ adaylığı kesinleştikten sonra gideceği kurumdan da kabul belgesi alması ve vize sürecini tamamlaması gerekecektir.

Erasmus değişim öğrencisi olmaya hak kazanan öğrenciler arasında hakkından feragat edenler olması durumunda, yedek listesindeki en üst adaydan başlamak üzere sırayla hibe aktarılır.

Seçim sonuçları Erasmus web sitesinde açıklanırken hakkından feragat etmek isteyen öğrencilere Erasmus Ofisinin belirleyeceği bir feragat süresi tanınacaktır. Bu süre içerisinde feragat eden öğrencilere sonraki başvurularında -10 puan indirimi yapılmayacaktır.

Başvuru yapıp programdan faydalanmaya hak kazandığı halde hibe kontenjanındaki yetersizlik nedeniyle hibe alamayan öğrenciler kazanılmış haklarını hibesiz olarak kullanabilirler.  

Daha önce iptal edilen 2020-2021 akademik yılı öğrenim hareketliliği ilanına yapılan başvurular öğrencilerin kalan AKTS miktarında olası değişimler ve Üniversite tercihlerinde olası yenileme ihtiyacından dolayı geçerli değildir.

 

 

Seçim Kriterleri

  • Gebze Teknik Üniversitesi lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olunması. (Lisansüstü öğrencilerinin ders veya tez aşamasında olması veya II. öğretim öğrencisi olunması Erasmus+ programına başvuru için bir engel değildir. II. öğretim öğrencileri hareketlilik gerçekleştirdikleri takdirde, dönem harçlarını GTÜ’ye ödeyeceklerdir.) 
  • Yabancı dil hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık ve dikey geçiş hazırlık programı öğrencileri ile lisans programlarının birinci sınıfında okuyan öğrenciler (birinci sınıftayken) Erasmus+ programından yararlanamaz. Ancak 2020-2021  akademik yılında hareketlilik gerçekleştirmek üzere bu dönem başvuru yapabilirler. 
  • Bölümün kurumlar arası anlaşmasının bulunması (Yeni bir kurumlar arası anlaşmanın yapılabilmesi için son tarih; ilan tarihidir. Bölümün kurumlar arası anlaşması yoksa bölüm öğrencileri öğrenim hareketliliğinden yararlanamaz.)
  • GTÜ genel akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0; lisansüstü öğrencileri için en az 2.5/4.0 olması.
  • Henüz diploma için gereken kredilerini tamamlamamış ve hareketlilik yapılacak dönemde, dönemlik 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olması.
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce öğrenim veya staj faaliyetlerinden yararlanılmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmeyecek uzunlukta olması.

 

Seçim Ölçütleri

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocukları

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) 

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Aynı öğrenim kademesinde daha önce yararlanmış olma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Aynı anda hem öğrenim hem de staj ilanına başvuran öğrencilerden kendi tercihlerine göre ya staj ya da öğrenim hareketliliği başvurusundan 10 puan kesinti uygulanacaktır.

Değerlendirme sonuçları yabancı dil sınavı tamamlandıktan sonra Erasmus internet sayfasında ilan edilir.

 

 

Başvuru Belgeleri

Erasmus+ Programına başvuruda bulunmak isteyen öğrencilerimizin aşağıda listelenen belgeleri ilan edilen tarihler içinde tamamlaması gerekmektedir:

 

1.   GTÜ Öğrenci Başvuru Formu

Başvuru internet üzerinden yapılacaktır. Başvuru formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Başvuru formuyla ilgili rehber videoyu izleyerek formu doldurmanız gerekmektedir, video için buraya tıklayınız.

Formdaki bilgiler güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır.

Form, gerekli belgeler eklenip doldurulduktan sonra çevrimiçi ortamda Bölüm Erasmus Koordinatorüne sistem tarafından otomatik e-posta ile iletilecektir, formun geçerli olması için koordinatör tarafından onaylanmalıdır.

Formlarda fotoğraf bulunması şarttır. (Başvuru formunda taranmış ek olarak yüklenecektir.)

2. Transkript

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ogrenci@gtu.edu.tr adresinden, e-posta veya elden talep edilen pdf formatındaki onaylı transkript çevrimiçi başvuru esnasında forma yüklenecektir. (Öğrenci bilgi sistemi çıktıları kabul edilmeyecektir)

Covid nedeniyle yapılamayan uygulamalı derslerin sonuçları açıklanmadığı için transkriptler başvurular tamamlandıktan ve söz konusu notlar açıklandıktan sonra Erasmus Ofisi tarafından  alınacaktır. Öğrencilerin şu aşamada öğrenci işlerinden transkript almasına gerek yoktur.

Henüz GTÜ transkriptleri çıkmamış olan lisansüstü 1. dönem öğrencileri için transkript yerine GTÜ’ye başvururken kullandıkları bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır.  Bu belge de online başvuru sırasında sisteme pdf formatında yüklenecektir.

3. Yabancı Dil Yeterlilik Düzeyini Gösterir Belge -Varsa-

Son üç yıl içinde YDS sınavından minimum 60 puan ve muadili sınavlardan (E-YDS/YÖKDİL/TOEFL IBT vb.) eşdeğer puan (bkz. ÖSYM eşdeğerlik tablosu) almış olan öğrenciler bu belgelerini ibraz ettiklerinde yabancı dil sınavından muaf tutulurlar. Bu belge de online başvuru sırasında sisteme pdf/fotoğraf formatında yüklenecektir.

Yabancı Dil Sınavı 

Yabancı dil yeterlilik belgesi bulunmayan başvuru sahipleri, GTÜ Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan İngilizce sınavına girerler. Sınav; okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümde gerçekleştirilir.  Sınav sonucunda öğrencinin başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması beklenir.

Erasmus+ Ofisi, yabancı dil sınav soruları ve içeriğiyle ilgili bilgiye sahip değildir ve daha önceki yıllara ait sınav örnekleri buradan temin edilememektedir.(Bkz. Yabancı Diller Bölümü web sayfası)

Değerlendirme ve Seçim Sonucu

Başvuru evraklarını eksiksiz olarak tamamlamış, yabancı dil yeterlilik düzeyini belgelemiş öğrenciler, seçim ölçütlerine göre ağırlıklı puanlama ile sıralanır. Mevcut kontenjanlara göre en yüksek puanı alan öğrenciden başlanarak aşağı doğru yerleştirme yapılır.Değerlendirme sonuçları GTÜ Erasmus Ofisi sayfasında ilan edilir. Seçim sonuçlarına itirazlar sonuçlar açıklandıktan sonraki 15 gün içerisinde Erasmus Ofisine verilecek bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Öğrenci, seçim sonucunun ilan edilmesinin ardından süresi sonradan açıklanacak bir tarih aralığı içinde hakkından vazgeçme hakkına sahiptir. Bu tarihten sonra mücbir sebep olmaksızın hakkından vazgeçilmesi durumunda sonraki başvurularda -10 puan uygulanır.

 

 

Erasmus+ Hibeleri

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

500

600

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

400

 

Bölüm Kontenjanları

Kurumlar arası anlaşması bulunan her bölüme 1 lisans ve 1 lisansüstü kontenjanı tahsis edilmiş olup bu kotaları aşan başvurular puan sıralamasına göre dağıtılacaktır.  Başvurulara göre boşta kalan kontenjan, diğer bölümlere kaydırılacaktır.

 

Üniversite Tercihleri

Öğrencilerin özellikle dil şartlarına tercih aşamasında dikkat etmeleri gerekmektedir. Özellikle İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Portekiz eğitimlerini kendi anadillerinde vermeyi tercih eden üniversitelerin yoğun olduğu ülkeler olduğundan bu kurumları tercih ederken özellikle aksi belirtilmiyorsa o dili, istenen seviyede bildiğinden ve istenen bir sertifikaya sahip olduğundan emin olmaları gerekmektedir.

Öğrenciler başvuru aşamasında çevrimiçi formda kendi bölümlerinin anlaşması bulunan 5 adet yükseköğrenim kurumunu tercih edebileceklerdir. (anlaşma listeleri için: http://www.gtu.edu.tr/kategori/1035/0/display.aspx?languageId=1 ) Puan sıralamasına ve kontenjan durumuna göre boş kotası olan ilk tercihlerine yerleşeceklerdir.

Öğrencilerin GTÜ’de seçildikten sonra faaliyeti gerçekleştirebilmeleri için gidecekleri kurumlardan da kabul almaları gerekir. Gidilebilecek kurumların başvuru süreçleri, eğitim dili ve gerekli dil becerisi bilgileri yukarıdaki bağlantıdaki bilgi paketi ve bağlantılardan öğrenilebilir. Öğrencilerin başvurularının akabinde karşı üniversiteden kabul alamamalarından GTÜ Erasmus Ofisi sorumlu tutulamaz. 

 

Covid19 Salgın Dönemine İlişkin Açıklamalar

Salgın sürecinin seyrine göre ev sahibi üniversiteler başvuru ve kabul süreçlerinde değişikliğe gidebilirler. Bu nedenden dolayı gideceği üniversiteden kabul alınamaması durumundan GTÜ Erasmus Ofisi sorumlu tutulamaz. Ofis, elindeki imkanlarla boş kontenjanlar ve ek yerleştirme olanaklarını değerlendirecek olmakla birlikte bunlardan sonuç alınamaması durumunda öğrenci hakkını kaybetmiş olacaktır.

Salgın sürecinde ev sahibi kurumlar eğitime bir süre veya tamamen çevrimiçi devam edebilirler. Bu durumda seçilen öğrenciler daha sonra fiziksel eğitime geçmeyi hedeflemek üzere çevrimiçi eğitime başlayıp koşullar düzeldiğinde fiziksel eğitime geçebilirler. Koşullar eğitimin sonuna kadar düzelmediği takdirde ise tüm eğitim çevrimiçi olarak tamamlanmış olacaktır. Türkiye’de gerçekleşen çevrimiçi faaliyet süresince hibe tahsisi yapılmayacaktır. Hibe tahsisi ancak fiziksel hareketliliğe geçildiğinde yapılacaktır.

Salgın nedeniyle gerçekleşecek her türlü iptal ve ertelemeden doğabilecek masraflardan dolayı öğrencilerimizin önceden harcama yapmamaları ve bununla ilgili tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Bu iptal ve ertelemelerden doğacak masraflardan Erasmus Ofisi sorumlu tutulamaz.