gtu_logo

Ek Sınav Hakkında Fakülte Kurulu Kararı

Azami öğrenim süresi (7 yıl) sonunda kayıtlı olduğu bölümden mezun olamayan son sınıf öğrencilerine;

Mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu

1. Hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.07.2023 tarihli Yürütme Kurulu Kararı)

2. NA, FF, DC, DD, VF notu ile başarısız oldukları dersler,

3. Başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucuna göre yapılan, sadece uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması vb. nitelikteki dersler olmak üzere tamamlayamadıkları tüm dersleri için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca verilen iki ek sınav hakkının verilmesine,

Ek Sınav hakkının kullandırılmasında;

• Eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gereken derslerde uygulama yaptırılmasına, (Proje, laboratuvar, uygulama vb. dersler için ek sınav dilekçesi veren öğrencilerin dersin öğretim üyesi ile en geç başvuru tarihinin bitiminde iletişime geçmesi gerekir.)

• Teorik eğitim verilen derslerde sınav yapılmasına, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de aynı şekilde işlemlerin yürütülmesine,

• Öğrencilerin uygulamaya/sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmelerine,

• Bu öğrencilerin sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarına,

yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında kabul edilen ek sınav takvimine göre; 18-22 Mart 2024 tarihleri arasında aşağıda isimleri bulunan öğrencinin ek sınav başvuruları alınmıştır. 2. Ek Sınava katılmak için başvuran aşağıdaki öğrencilerin başvurularının kabulüne, Ek Sınav Hakkı verilen öğrencilerin sınav programının 01- 05 Nisan 2024 tarihleri arasında planlanması, sınav tarih, yer ve saatine ilişkin programın Bölüm Web Sayfasından 27 Mart 2024 tarihinde ilan edilmesi, sınav sonuçlarının 15– 19 Nisan 2024 tarihinde açıklanmasının Ek Sınav Takvimine göre uygun bulunduğunu bildiren 2024/13-20 nolu Fakülte Yönetim Kurulu Kararı  aşağıdadır. 

KARAR-24/13-20: Azami öğrenim süresi (7 yıl) sonunda kayıtlı olduğu bölümden mezun olamayan son sınıf öğrencilerine;
Mezuniyet için eğitim planında sorumlu olduğu
1. Hiç almadıkları veya devam şartını sağlamayarak başarısız oldukları dersler (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 05.07.2023 tarihli Yürütme Kurulu Kararı)

2. NA, FF, DC, DD, VF notu ile başarısız oldukları dersler,
3. Başarı değerlendirmesi, yarıyıl içi çalışmaları ve yarıyıl sonu sınav sonucuna göre yapılan, sadece uygulama, laboratuvar, proje, stüdyo, atölye, eskiz, tasarım, arazi, seminer, bitirme çalışması vb. nitelikteki dersler olmak üzere tamamlayamadıkları tüm dersleri için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. Maddesinin (c) fıkrası uyarınca verilen iki ek sınav hakkının verilmesine,
Ek Sınav hakkının kullandırılmasında;
• Eğitim ve öğretimin niteliği itibariyle uygulama yaptırılması suretiyle değerlendirilmesi gereken derslerde uygulama yaptırılmasına, (Proje, laboratuvar, uygulama vb. dersler için ek sınav dilekçesi veren öğrencilerin dersin öğretim üyesi ile en geç başvuru tarihinin bitiminde iletişime geçmesi gerekir.)
• Teorik eğitim verilen derslerde sınav yapılmasına, öğrencilerin daha önce almadığı dersler için de aynı şekilde işlemlerin yürütülmesine,
• Öğrencilerin uygulamaya/sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam etmelerine,
• Bu öğrencilerin sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacaklarına,
yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında kabul edilen ek sınav takvimine göre; 18-22 Mart 2024 tarihleri arasında aşağıda isimleri bulunan öğrencinin ek sınav başvuruları alınmıştır. 2. Ek Sınava katılmak için başvuran aşağıdaki öğrencilerin başvurularının kabulüne, Ek Sınav Hakkı verilen öğrencilerin sınav programının 01- 05 Nisan 2024 tarihleri arasında planlanması, sınav tarih, yer ve saatine ilişkin programın Bölüm Web Sayfasından 27 Mart 2024 tarihinde ilan edilmesi, sınav sonuçlarının 15– 19 Nisan 2024 tarihinde açıklanmasının Ek Sınav Takvimine göre uygun bulunmasına ve bu hususun ilgili Bölüm Başkanlıkları ile ilgili öğretim üyelerine bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.