Res. Asst. Sedef KAPTAN
Bioengineering

Sedef KAPTAN
Phone
+90 (262) 6053255
Email
sedefkaptangtu.edu.tr
Office
, 205
Areas of interest
Algae Biomaterials Dental Materials Drug delivery systems Nanocomposite membranes

Konferans Sunumları-Poster

S. Kaptan, D. Özçimen. Novel Exopolysaccharide (EPS) Source: Microalgae. International Conference on Engineering and Natural Sciences, Saraybosna-Bosna Hersek, 24-28/05/2016.

S. Kaptan, D. Özçimen. Gümüş ve Altın Nanopartiküllerin Antimikrobiyal Özelliklerinin Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerle Geliştirilmesi. V. Ulusal Nanoteknoloji Kongresi, İstanbul-Türkiye, 9-10/03/2017.

A. Aslan,S. Kaptan.Novel Functional Nanoparticles/Polymers for Dental Composite Applications.15THNanoscience and nanotechnology conference, Antalya-Turkey, 03-06/11/2019.

Konferans Sunumları-Sözlü

S. Kaptan, D. Özçimen, M. T. Yılmaz, A. T. Koçer, B. İnan, İ. Işıldak. Chlorella minutissima mikroalginden ekzopolisakkarit üretimi. 8. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi, İstanbul-Türkiye, 16-18/05/2017.

A. Aslan,S. Kaptan.Amino fonksiyonel nanokompozitlerin sentezi ve karakterizasyonu. International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry, Ankara-Turkey, 16-18/12/2020.

A. Aslan,S. Kaptan. Imıdazole functional silica incorporated poly(glycidyl methacrylate) as nanocomposite polymer electrolytes. 15TH Nanoscience and nanotechnology conference, Antalya-Turkey, 03-06/11/2019.

Proje

S. Kaptan, D. Özçimen, M. T. Yılmaz, A. T. Koçer, B. İnan, İ. Işıldak.Mikroalgal Ekzopolisakkaritlerin Sütlü Tatlılar Endüstrisinde Kullanımı ve Biyoaktif, Reolojik ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi. TAGEM/15/AR-GE/35, 2015-2017.

Tam Metin Bildiri

A. Aslan, S. Kaptan.Benzimidazol-SiO2 biyonanokompozitlerin dental uygulamaları. International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry, Ankara-Turkey, 16-18/12/2020.

  • Third Cycle (Doctoral): Yıldız Teknik Üniversitesi-Biyomühendislik(2017-)
  • Second Cycle (Master's): Yıldız Teknik Üniversitesi-Biyomühendislik(2015-2017)
  • First Cycle (Undergraduate): Yıldız Teknik Üniversitesi-Biyomühendislik(2009-2014)