Öğretim Üyeleri

Yusuf  Sinan AKGÜL
Prof. Dr. Yusuf Sinan AKGÜL
E-posta: akgulgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 204
Telefon: (262) 605 22 21
Bilgisayarla Görme ve Bilgisayar Grafikleri, Tıbbı görüntüleme ve görüntü işlemleme, doğal dil işleme ve üretme, makina öğrenmesi, örüntü tanıma, endüstriyel muayene
Hacı Ali MANTAR
Prof. Dr. Hacı Ali MANTAR
E-posta: hamantarbilmuh.gyte.edu.tr, hamantarsyr.edu
Ofis: A2 Blok, 213
Telefon: (262) 605 22 19
Bilgisayar Ağları    Bilgisayar ve Ağ Güvenliği Yönlendirme Protokolleri ve Algoritmaları Internet servis kalitesi(QoS) MPLS Yazılım Tanımlı Ağlar(SDN) Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)
Fatih Erdoğan SEVİLGEN
Prof. Dr. Fatih Erdoğan SEVİLGEN
E-posta: sevilgen (at) gtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 206
Telefon: (262) 605 22 10
• Paralel ve Dağıtık Hesaplama Yöntemleri ve Algoritmalar • Dağıtık Simülasyon Teknikleri • Sezgisel Optimizasyon Yöntemleri • Biyoinformatik • Parçacık Tabanlı Simülasyon Sistemleri
İbrahim  SOĞUKPINAR
Prof. Dr. İbrahim SOĞUKPINAR
E-posta: ispinarbilmuh.gyte.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 301
Telefon: (262) 605 22 11
Bilgi ve Ağ Güvenliği Bilgisayar Ağları Bilişim Uygulamaları Bigisayarlı Görme
Erkan ZERGEROĞLU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Erkan ZERGEROĞLU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: e.zerger_at_gtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 202
Telefon: (262) 605 22 12
-Doğrusal olmayan sistemlerde kontrol tasarımı
-Model tabanlı denetim sistemleri
-Çıkış geri beslemeli, uyarlamalı, dayanıklı denetleyici tasarımı
-Gerçek zamanlı sistemler
Hasari ÇELEBİ
Doç. Dr. Hasari ÇELEBİ
E-posta: hcelebi AT gtu dot edu dot tr
Ofis: A2 Blok, 218
Telefon: (262) 605 22 08
Kablosuz Haberleşme, sinyal işleme, konum belirleme, sezim ve kestirim kuramı.

Wireless Communications, Signal Processing, Localization and Positioning, Detection and Estimation Theory.
Mehmet GÖKTÜRK
Doç. Dr. Mehmet GÖKTÜRK
E-posta: gokturk(at)gtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, BM-205
Telefon: (262) 605 22 09
Human Computer Interaction, Input Devices, User Interface Design and Evaluation, Mobile and Ubiquitous Computing Multimodal Interfaces, Data Mining, Usability & Software Engineering, Medical Apps.
Didem GÖZÜPEK
Doç. Dr. Didem GÖZÜPEK
E-posta: didem.gozupekgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 237
Telefon: (262) 605 22 17
Yapısal ve algoritmik çizge kuramı, iletişim ağlarında optimizasyon problemleri
Habil KALKAN
Doç. Dr. Habil KALKAN
E-posta: hkalkangtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 213
Telefon: (262) 605 22 19
Makine Öğrenmesi, Veri Füzyonu, Görüntü/Sinyal İşleme, Hiperspektral Görüntü İşleme, İstatiksel Veri Analizi, Biyomedikal Görüntü İşleme@Bilgisayar Destekli Teşhis, Otomatik Sistemler, Gıda Güvenliği
Alp Arslan BAYRAKÇİ
Dr. Öğr. Üyesi Alp Arslan BAYRAKÇİ
E-posta: abayrakcigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, Room 241
Telefon: (262) 605 22 18
İstatiksel Zamanlama Analizi, Tümleşik Devreler, Bilgisayar Destekli Tasarım, Donanım Güvenliği
Yakup Genç
Dr. Öğr. Üyesi Yakup Genç
E-posta: yakup.genc(at)gtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 251
Telefon: (262) 605-2220
Bilgisayarla Görme, Artırılmış Gerçeklik (AR), Robotik & İHA, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Büyük Veri, Engelli Eğitimi Teknolojileri.
Uraz Cengiz TÜRKER
Dr. Öğr. Üyesi Uraz Cengiz TÜRKER
E-posta: urazcgtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 218
Telefon: (262) 605-2204
Siber-fiziksel sistemlerin model tabanli sinanmasi, Sonlu durum makinelerine dayali sinama, Otomata teorisi, Karmasiklik teorisi, Hesaplama teorisi, Algoritma analizi, Zorluk azaltici teknikler.

Öğretim Görevlileri

Murat ŞEKER
Dr. Murat ŞEKER
E-posta: sekergtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 306
Telefon: (262) (262) 605 2216
Doğrusal Olmayan Denetim, Güç Elektroniği, Rüzgar Çevrim Sistemlerinin Denetimi, Yapay Sinir Ağları, Bulanık Denetim, Genetik Algoritmalar.

Öğretim Yardımcıları

Gökhan KAYA
Dr. Gökhan KAYA
E-posta: gokhankayagtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 229
Telefon: (262) 6052225
Computational Neuroscience
Ferda ABBASOĞLU
Arş. Gör. Ferda ABBASOĞLU
E-posta: ferdaabbasoglugtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 119
Telefon: (262) 605 24 41
Nur Banu ALBAYRAK
Arş. Gör. Nur Banu ALBAYRAK
E-posta: albayrakbilmuh.gyte.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 118
Telefon: (262) 22 30
Bilgisayarla görme
Tıbbi görüntü analizi
Makine öğrenmesi
Abdullah Salih BAYRAKTAR
Arş. Gör. Abdullah Salih BAYRAKTAR
E-posta: asbayraktargtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 124
Telefon: (262) 605 22 33
• Gömülü Sistemler, Nesnelerin İnterneti (Güvenliği ve Uygulamaları)
• Bilgisayar Ağları, Endüstriyel Ağlar, Kablosuz Haberleşme, Kablosuz Senör Ağları
• Yazılım Mühendisliği
Muhammed Ali DEDE
Arş. Gör. Muhammed Ali DEDE
E-posta:
Ofis: ,
Telefon: (262)
Fatma Nur ESİRCİ
Arş. Gör. Fatma Nur ESİRCİ
E-posta: fesircigtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 121
Telefon: (262) 605 24 40
Donanım Güvenliği, İstatiksel Zamanlama Analizi
Özgü GÖKSU
Arş. Gör. Özgü GÖKSU
E-posta: ogoksugtu.edu.tr
Ofis: , A2 Blok, 109
Telefon: (262) 605 24 42
Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Görüntü Çözümleme, Uzaktan Algılama
Mehmet Burak KOCA
Arş. Gör. Mehmet Burak KOCA
E-posta: b.kocagtu.edu.tr
Ofis: A2 Blok, 119
Telefon: (262) 605 24 41
Çizge Teorisi, String işleme, Biyoinformatik, Sezgisel Optimizasyon, Makine öğrenmesi
Mert NAR
Arş. Gör. Mert NAR
E-posta: m.nargtu.edu.tr
Ofis: , 122
Telefon: (262) 2232

Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları