Mimarlık Bölümü

Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 1995'ten bu yana yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Yüksek lisans eğitimi almak isteyen mimarlara teknolojik gelişmeleri izleme, çağdaş ve bilimsel bilgiye ulaşabilme, yeni bilgi üretme, bunları değerlendirme, yorumlama, kullanabilme ve bunların sonunda sorunlara çözüm üretebilme yeteneklerini geliştirmeye yönelik bir eğitim uygulanmaktadır.

Bölümde, Yapı Malzemesi, Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi, Sürdürülebilirlik, Yapısal Atık Yönetimi, Yapı Üretim Teknolojileri ve Organizasyonu, Yapım kalitesi, Yangına Dayanımlı Tasarım, Tek Yapı Koruma ve Sit Koruma, Endüstri Mirası konularında çalışmalar yapılmaktadır.