Genel Bilgiler

  

  

1992 yılında kurulan Gebze Teknik Üniversitesi'nin 5 fakültesinden biri olan Temel Bilimler Fakültesi; Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji - Genetik bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerde temel bilimler üzerine eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Ülkemizin ihtiyacı olan araştırıcıları yetiştirmek ve dünya ile entegrasyonu sağlamayı hedefleyen araştırmalar yapılması amacı edinmektedir.

Temel Bilimler Fakültesi'nde 1994 yılından bu yana Fizik, Kimya, Matematik ve Moleküler Biyoloji - Genetik bölümlerinde sürdürülmekte olan yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra, 2001 yılından itibaren Fizik ve Matematik bölümlerinde, 2010 yılından itibaren Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde dört yıllık lisans programı da yürütülmeye başlanmıştır. 2017-2018 Eğitim öğretim yılı itibariyle de Kimya Bölümüne de lisans öğrencisi alınmaya başlanılmıştır.

Lisans veren Bölümler

Devam eden öğrenci

Mezun

 

Fizik

99

187

Kimya

 47

 

Matematik 

259

275

Moleküler Biyoloji ve Genetik

311

93

Eğitim öğretim programlarımız %100 İngilizce’dir.

 


Temel Bilimler Fakültesi


FİZİK


KİMYA


MATEMATİK

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK


Toplam

Profesör

11

15

6

6

38

Doçent

3

6

3

5

17

Dr. Öğretim Üyesi

3

5

10

6

24

Araştırma Görevlisi

16

29

9

25

79

Öğretim Görevlisi

4

5

2

5

16

 Toplam

37

60

30

47

174

 

Fakültemizde sözleşmeli 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 1 Öğretim Görevlisi olmak üzere 6 adet yabancı uyruklu öğretim elemanı da ders vermekte ve araştırmalara katılmaktadır. Yukarıdaki listeye ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsü kadrosunda olup Fakültemizde görevlendirilen Fizik Bölümünde 2 ve Matematik Bölümünde 1  olmak üzere toplam 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. 

Temel Bilimler Fakültesi’nde kadrolu 19 adet idari personel bulunmaktadır. Diğer birimlerden fakülte, fakülteden diğer birimlere görevlendirmeler sonucunda;   1 Fakülte Sekreteri, 3 Şef, 1 Mühendis, 1 Fizikçi, 1 Veteriner, 5 Bilgisayar İşletmeni, 2 Memur, 2 Tekniker, 1 Teknisyen ve 1 Laborant olmak üzere toplam 18 personel görev yapmaktadır.

Temel Bilimler Fakültesi bünyesinde 2 Anfi, 37 Sınıf, 2 Bilgisayar Laboratuvarı ve 39 Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır. Araştırma Laboratuvarları ileri düzeyde araştırmalar yapmaya uygun donanımlara sahiptir. Bu laboratuarlarda yapılan araştırma çalışmalarından elde edilen çalışmalardan elde edilen sonuçlar SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmaktadır. 2017 yılında bu kapsamda yayınlanmış makale sayısı 165’dir.

Geçen 26 yıl içinde Temel Bilimler Fakültesi Türkiye'de bilim ve teknolojinin gelişmesine, ülkenin kalkınmasına, çağdaş düzeyde temel ve uygulamalı araştırmalar yapılmasına önemli katkılar yapmanın gayreti içinde olmuştur. Bu gayretini uluslararası saygın dergilerde yaptığı yayınlarla belgelemiş ve enstitümüzün en üretken fakültesi konumuna gelmiştir.