gtu_logo

Öğrenci Konseyi Seçimleri !!!

13.06.2022 tarihli ve 31154 sayılı resmi gazetede yayınlanan öğrenci konseyi yönetmeliğine istinaden Fakültemiz Bölümlerinin  öğrenci temsilcilerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilecek seçimlerde, aday olmak isteyen öğrencilerimizin; dilekçelerini  4 Mart 2022 günü mesai bitimine kadar Dekanlık sekreterliklerine  vermeleri gerekmektedir.

Dilekçe ekinde adli sicil belgesi (e-devletten alınabilir), öğrenci belgesi, transkript, disiplin belgesi ve siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadıklarına dair yazılı beyan bulunması gerekmektedir. 

 

ÖNEMLİ !  ADAY OLACAK ÖĞRENCİLERDE ARANAN NİTELİKLER için    https://www.mevzuat.gov.tr/File/GeneratePdf?mevzuatNo=34608&mevzuatTur=KurumVeKurulusYonetmeligi&mevzuatTertip=5   Madde 6 nın dikkatle incelenmesi gerekmektedir. 

 

LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR. 

 

NOT: HER BİR BÖLÜM ÖĞRENCİLERİNİ KAPSAYAN SEÇİM DAHA SONRA İLAN EDİLECEK GÜN VE SAATTE  YAPILACAKTIR.