Genel bilgi


Gebze Teknik Üniversitesi, Biyomühendislik Bölümü olarak,

 

Biyomühendislik; genetik, biyomekanik, biyomedikal ve biyokimyasal sistemleri ve biyomalzemeleri mühendislik bakış açısıyla ele alan yeni bir bilim dalıdır. 2009 yılında faaliyete başlayan Biyomühendislik bölümümüz, bilimsel araştırma eksenli faaliyet göstermekle birlikte 2017 güz döneminden itibaren aktif eğitim-öğretime başlamış bulunmaktadır.

 

Bölümümüzün temel amacı, biyolojik problemlere mühendislik bakış açısıyla çözümler üretmektir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz araştırmalar (i) biyoinformatik tabanlı hesaplamalı yöntemler kullanılarak hücrenin çalışma prensiplerinin ve hastalık mekanizmalarının sistem biyolojisi yaklaşımıyla aydınlatılması ve (ii) mühendislik yöntemleriyle genetik açıdan biçimlendirilmiş mikroorganizmalar kullanılarak antimikrobiyal etkiye sahip aktif maddeler ve kanser tedavisinde kullanılan etken ürünlerin üretilmesi, (iii) 3 boyutlu yazıcılar kullanılarak biyomalzeme ve implant geliştirilmesi, (iv) enzim mühendisliği ve teknolojileri metotlarıyla enzim moleküler modelleme ve yapı-fonksiyon ilişkisinin açığa çıkarılması olmak üzere dört ana doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

 

Misyonumuz, biyomühendislik biliminin biyoteknoloji, genetik ve biyoinformatik, biyomalzeme ve biyomedikal cihaz teknolojileri alt dallarında uzmanlaşmış yapısıyla dünya ölçeğinde ilgi gören araştırmaların yapıldığı ve çağın ihtiyaçlarına uygun bilimsel çözümler üretme kapasitesi olan bir bölüm oluşturmaktır.

 

Vizyonumuz, gerçekleştirdiği araştırmalarla ve güçlü bilimsel altyapısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacıların ilgisini çeken, tanınan ve eğitim-öğretim yapan, yetiştirdiği araştırmacılarla akademi ve sanayi dünyasının uzman biyomühendis ihtiyacını karşılayan bir bölüm oluşturmaktır.

 

Kalite politikamız

 

Bölümümüzde verilen lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimle ve araştırmalarla; etik değerlerine bağlı, teknolojiyi takip eden, kendini sürekli yenileyen yaratıcı, girişimci, sorgulayıcı, grup çalışmalarına uygun, çevreye duyarlı, devlete ve topluma yararlı biyomühendisler yetiştirmek, kalite bilinci ve rakip anlayışını geliştirmek, araştırmacılara daha iyi çalışma ortamları ve imkanlar sunmak, öğrenci memnuniyetini yüksek tutmak ve tüm bu süreçlerin gerçekleşmesi için sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmaktır.