Genel bilgi


Biyomühendislik; genetik, biyomekanik, biyomedikal ve biyokimyasal sistemleri ve biyomalzemeleri mühendislik bakış açısıyla ele alan yeni bir bilim dalıdır. 2009 yılında faaliyete başlayan Biyomühendislik bölümümüz henüz aktif eğitim-öğretime başlamamış olan bölümümüz, bilimsel araştırma eksenli faaliyet göstermektedir.

Bölümümüzün temel amacı, biyolojik problemlere mühendislik bakış açısıyla çözümler üretmektir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz araştırmalar (i) biyoinformatik tabanlı hesaplamalı yöntemler kullanılarak hücrenin çalışma prensiplerinin ve hastalık mekanizmalarının sistem biyolojisi yaklaşımıyla aydınlatılması ve (ii) mühendislik yöntemleriyle genetik açıdan biçimlendirilmiş mikroorganizmalar kullanılarak antimikrobiyel etkiye sahip aktif maddeler ve kanser tedavisinde kullanılan etken ürünlerin üretilmesi olmak üzere iki ana doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

Misyonumuz, biyomühendislik biliminin genetik ve biyoinformatik alt dallarında uzmanlaşmış yapısıyla dünya ölçeğinde ilgi gören araştırmaların yapıldığı ve çağın ihtiyaçlarına uygun bilimsel çözümler üretme kapasitesi olan bir bölüm oluşturmaktır. Vizyonumuz ise; gerçekleştirdiği araştırmalarla ve güçlü bilimsel altyapısıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmacıların ilgisini çeken, yetiştirdiği araştırmacılarla akademi ve sanayi dünyasının uzman biyomühendis ihtiyacını karşılayan bir bölüm oluşturmaktır.