Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü

 

                          “Artan nüfusun ihtiyaçları ve iklim değişikliği gibi doğal süreçlerin yeryüzündeki kaynaklar üzerindeki olumsuz etkileri gittikçe artmaktadır. Bu baskılar karşısında kaynaklarımızın en az düzeyde etkilenmesini sağlayacak koruma kullanma dengesini gözeten sürdürülebilir kullanmayı hedefleyen bir çevreci bakışla Gebze Teknik Üniversitesi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü (GTÜ-YDBE) 21 Ekim 2014 tarihinde 6562 no.lu kanun ile kurulmuştur. Enstitü gerekli altyapı ve personel çalışmalarını tamamlayarak 2018 yılı Ağustos ayında aktif çalışmalara başlanmıştır. Enstitünün araştırma alanı tüm yeryüzünü kapsamaktadır. Bununla birlikte enstitüde yürütülen çalışmalarda denizler de dahil olmak üzere su kaynakları odak noktasını oluşturmaktadır. Araştırmalarda su kaynakları havzaları (mikro – makro düzey) ile birlikte ele alınmakta böylece su kaynaklarını etkileyen tüm unsurlar (hidroloji, bitki örtüsü, toprak örtüsü, arazi kullanımı, jeoloji vb.) kapsama dahil edilmektedir.”