gtu_logo

Öğretim Üyeleri

Mehmet Salim ÖNCEL<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Mehmet Salim ÖNCEL
(Bölüm Başkanı)
E-posta: soncel@gtu.edu.tr
Ofis: Çevre, Z36
Telefon: (262) 605 3160

Katı Atık, Çevre Jeokimyası, Toprak ve Su Kirliliği
Hakkı BALTACI
Doç. Dr. Hakkı BALTACI
E-posta: hbaltaci@gtu.edu.tr
Ofis: , Yer ve Deniz Bilimleri, 13
Telefon: (262) 6053216
Atmosfer Bilimleri,İklim Değişikliği, Sinoptik Meteoroloji, Ekstrem Atmosferik Olaylar, Uzaktan Algılama, Sayısal Hava Tahmini
https://sites.google.com/view/hakkibaltacishomepagege/
Mehmet Korhan Erturaç
Doç. Dr. Mehmet Korhan Erturaç
E-posta: erturac@gtu.edu.tr
Ofis: , Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü
Telefon: (262) 605 33 75
Kuvaterner Jeolojisi, Tektonik ve Fluviyal Jeomorfoloji, Lüminesans Jeokronoloji
Nurgül KITIR ŞEN
Doç. Dr. Nurgül KITIR ŞEN
E-posta: nksen@gtu.edu.tr
Ofis: D Blok, 215
Telefon: (262) 605 25 06
PGPR, Hümik Asitin Biyoteknolojik Üretimi, Atık ve Atık Su Yönetimi ve Fertigasyon Sistemleri, Alternatif Enerji Sistemleri- Biyogaz Üretimi, Gübre ve Biyolojik Gübre, Sürdürülebilir ve Organik Tarım
Diğdem ACAREL
Dr. Öğr. Üyesi Diğdem ACAREL
E-posta: dacarel@gtu.edu.tr
Ofis: , Yer ve Deniz Bilimleri, 19
Telefon: (262) 605 3376
Engineering seismology,
3D forward modeling of multiply scattered surface waves,
3D surface wave propagation in inhomogeneous media,
Seismic interferometry,
Borehole seismology
Meltem ÇELEN
Dr. Öğr. Üyesi Meltem ÇELEN
E-posta: mkocal@gtu.edu.tr
Ofis: , Yer ve Deniz Bilimleri, 13
Telefon: (262) 605 32 15
* Su Kalitesi Modellemesi,
* Ötrofikasyon,
* Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları,
* Su Kaynaklarının Planlanması,
* Havza Yönetimi
Gökhan CÜCELOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan CÜCELOĞLU
E-posta: cuceloglu@gtu.edu.tr
Ofis: , Yer ve Deniz Bilimleri, 25
Telefon: (262) 605 33 70
- Çevresel Sistemlerin Modellemesi
- Su Kaynakları Modelleme ve Yönetimi
- İklim Değişikliği
- Ekosistem Servisleri
- Veri Analitiği

Öğretim Görevlileri

Emin Ender ÇELEBİ
Dr. Emin Ender ÇELEBİ
E-posta: e.celebi@gtu.edu.tr
Ofis: , YDB, Z8
Telefon: (262) 605 32 19 (Ofis) - 605 31 79 (Lab)
Çevre Jeokimyası, Çevre Magnetizması, Asit Kaya Drenajı Tahmin ve Değerlendirmesi, Hidrometalürjik prosesler, Enstrümental Analiz
Ülker Diler KERİŞ ŞEN
Dr. Ülker Diler KERİŞ ŞEN
E-posta: udkeris@gtu.edu.tr
Ofis: , Zemin Kat Lab.
Telefon: (262) 605 31 63 / 605 32 11
İleri Oksidasyon Prosesleri, Mikroalg Biyoteknolojisi, Biyoyakıt Teknolojileri (Biyodizel, Biyoetanol), Enstrümental Analiz Yöntemleri (TOC, IC, HPLC, UHPLC, GC, GC-MS, UV-VIS)
Sinem VURAL YURTSEVER
Öğretim Görevlisi Sinem VURAL YURTSEVER
E-posta: s.vural@gtu.edu.tr
Ofis: , Yer ve Deniz Bilimleri
Telefon: (262) 605 33 72
Enstrümantal Analizler
Su Kalitesi
Sıvı, Katı, Gaz Örnek Analizleri
İnorganik Analizler

Öğretim Yardımcıları

Hilal OKUR ERTURAÇ
Arş. Gör. Hilal OKUR ERTURAÇ
E-posta: hilalokur@gtu.edu.tr
Ofis: , 17
Telefon: (262) (0262) 605 32 18
Flüviyal Jeomorfoloji, Flüviyal Sedimantoloji, Paleohidroloji, Sediment Jeokimyası, Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri.
Halil Nurullah ORUÇ
Arş. Gör. Halil Nurullah ORUÇ
E-posta: horuc@gtu.edu.tr
Ofis: , 13
Telefon: (262) 605 33 72
*Su Kalitesi ve Hidrolojik Modelleme, *İstatiksel Tekniklerin Yer Bilimlerinde Uygulanması, *Havza Ölçeğinde Hidrolojik Su Dengelerinin Tahmini, *BMP'ler için Havza Ölçekli Simülasyonlar
Mustafacan SAYGI
Arş. Gör. Mustafacan SAYGI
E-posta: msaygi@gtu.edu.tr
Ofis: , Yer ve Deniz Bilimleri, Z2
Telefon: (262) 605 32 29
• Uzaktan Algılama
• Sayısal Görüntü İşleme
• Yer Gözlemine Dayalı Makine Öğrenmesi ve Derin Öğrenme
• Çevresel Değişim Analizleri
Edanur TANÜLKÜ ALJASIM
Arş. Gör. Edanur TANÜLKÜ ALJASIM
E-posta: e.tanulku@gtu.edu.tr
Ofis: , Yer ve Deniz Bilimleri, 20
Telefon: (262) 605 32 18
Deprem Sismolojisi, Sismotektonik, Odak Mekanizması Çözümü, Ters Çözüm, Sismik Tomografi
Meltem YAĞCIOĞLU
Arş. Gör. Meltem YAĞCIOĞLU
E-posta: meltemyagcioglu@gtu.edu.tr
Ofis: , 13
Telefon: (262) 605 32 18
Çevre Jeokimyası, Su Kirliliği, Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Çevre Mühendisliğindeki Uygulamaları, Fizikokimyasal-Organik Kirlilik Analiz Yöntemleri, Enstrümental Analiz Yöntemleri(ICP-OES,UV-VIS,HPLC)