Dr. Öğr. Üyesi Güliz SALİHOĞLU
Şehir Ve Bölge Planlama

Güliz SALİHOĞLU
Telefon
(262) 605 16 02
E-Posta
gozturkgtu.edu.tr
Ofis
M Blok, 213
Çalışma alanları
Turizm Planlaması, Bölgesel Kalkınma, Yerel Ekonomi
Detaylı özgeçmiş
cv.pdf

Salihoğlu, T., Salihoğlu, G., Albayrak, A.N. (2015) “Kentsel Çeperde Konut – İşyeri Yer Seçimi İlişkisi: Gebze’de Çalışıp İstanbul’da Yaşamak”, 15. Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi, 3-4 Aralık, Trabzon. (Sözlü Sunum, basılmamış bildiri tam metin bildiri)

Albayrak, A. N.; Salihoğlu, T., Salihoğlu, G. (2015) “Nitelikli İşgücüne Yönelik Yaşam Alanları: Sanayinin Desantralizasyon Sürecinde Gebze Örneği”, 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar
Ağı Sempozyumu(KBAM) 17-19 Eylül 2015, Bildiriler Kitabı, say. 195-210, İzmir.</span></span>

Acar Özler, Ö.; Salihoğlu, T., Salihoğlu, G. (2015) “Parçacı Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının İzdüşümü: Kadıköy – Caddebostan”, İçinde, Editörler: Mustafa Altunoğlu & Şerife Geniş I. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi Bildiriler Kitabı, say. 352- 367. Kent Araştırmaları
Enstitüsü Anadolu Üniversitesi, İdeal Kent Dergisi, 1. Baskı, Eskişehir.

Salihoğlu, G.; Korten Gezici, F. “Turizmin Bölgesel/Yerel Ekonomiye Etkilerinin Tedarik Coğrafyası Üzerinden Okunması” 14. Ulusal Bölge Bilimi Ve Planlama Kongresi : Yükselen Ekonomiler ve Bölgesel Politikalar: Türkiye Gündemi, 18-19 Aralık 2014, İstanbul.

Salihoğlu, G.; Korten Gezici, F. “Supplier Analysis
Of Hospitality Sector: Case Of Alanya” , International Antalya Hospitality
Tourism and Travel Research Conference, 9-12 December 2014, Antalya.

Salihoğlu, G.; Korten Gezici, F. “Supply Linkage Analysis Of Accomodation Facilities In
Urban Areas: The Case Of Talimhane District, Istanbul”, ARWTE - Advanced
Research Workshop in Tourism Economics, ARWTE 2013 6-7 June 2013 Coimbra,
Portugal.

Şenlier,N.; Salihoğlu, G. “ Effects of Tourism Planning and Investments Process on Sustainability of Coastal Regions in Turkey” Tenth International Conference On The Mediterranean Coastal Environment, MEDCOAST 11, Editor: Erdal Özhan, 25-29 October 2011, Rhodes, Greece, Vol.1, pp.

Gezici, F.; Salihoğlu, T.; Öztürk, G. “Endüstriyel Yerseçim Süreçleri
Bağlamında Kentlerde Yapısal Dönüşümler: Gebze Örneği” VII. Ulusal Coğrafya
Sempozyumu,3-5 Kasım 2010, Ankara, Bildiriler Kitabı ss.189-200

Şenlier,N., Öztürk, G., Yıldız, R."Investigation of Tourism
Area Life Cycle Model in Lara Coastal Development”, MEDCOAST '09, The Ninth
International Conference On The Mediterranean Coastal Environment, Editor:
Erdal Özhan 10-14 November, 2009, Sochi, Russia, Vol.1, pp. 281-392

Şenlier,N., Öztürk, G., “Kıyılarda Turizm Baskısı İçin Ekolojik
Kırılganlık Değeri Yaklaşımının İrdelenmesi” Türkiye Kıyıları 2008, Editör:
Lale Balas, 27 – 30 Mayıs 2008, Ankara.

M.Ümit Gümüşay, T. Salihoğlu, G.Öztürk, “İmar
Plan Verilerinin Coğrafi Bilgi sistemi Ortamında Özgün Arayüzlerle Sunumu,
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita ve Bilimsel
Teknik Kurultayı, 2-6 Nisan 2007, İstanbul.

KİTAP İÇİNDE BÖLÜMLER

·       </span></span></span>Acar Özler, Ö., Salihoğlu, T., Salihoğlu, G., (2015).
"The Effects of New Urban Transformation Law on Upper-Class Housing Prices:  </span>The Case of Caddebostan, İstanbul." İçinde: Eds: Recep Efe, Carmen Bizzarri, İsa Cürebal, Gulnura N. Nyusupova. Environment, Ecology and Sustainability at
the Beginning of 21st Century
. pp. 47-60.  St. Kliment Ohridski University Press: Sofia </span>

Ansiklopedik Sözlük, Editör: Melih Ersoy,(İçinde: Bölgesel Eşitsizlikler, Bölgesel Kalkınmanın Sosyal Boyutu, Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma, Büyüme Kutupları, Kalkınma ve Cinsiyet), Eylül, 2012

  • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - 2018
  • Yüksek lisans: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir Planlama Bölümü - 2009
  • Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü - 2005
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum