Öğretim Üyeleri

Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜKMEHMETOĞLU
(Bölüm Başkanı)
E-posta: mkucukgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 201
Telefon: (262) 605 16 25
Kaynak Ekonomisi, Bölge Planlama, Politika Analizi, Kentsel
Planlama ve Mekansal ModellemeZeynep Gamze MERT
Doç. Dr. Zeynep Gamze MERT
E-posta: gamzemertgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 201
Telefon: (262) 605 16 87
sanayi-hizmet ilişkisi, yaratıcı ve yenilikçi kentler, kent merkezleri, yapay zeka
Reyhan YILDIZ
Doç. Dr. Reyhan YILDIZ
E-posta: ryildizgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 202
Telefon: (262) 605 16 11
stratejik mekansal planlama, metropoliten planlama, bilim felsefesi
Özgül ACAR ÖZLER
Dr. Öğr. Üyesi Özgül ACAR ÖZLER
E-posta: ozgulacargtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 213
Telefon: (262) 02626051602
Kentsel Büyüme, Kent Çeperi ve Saçaklanma, Planlama Politikaları, Parçacı Planlama.
Yaşasın ERYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Yaşasın ERYILMAZ
E-posta: eyasasingtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 207
Telefon: (262) 605 16 07
Kentsel Ulaştırma, Ulaştırma Ekonomisi, Kentsel Planlama, Bölge Planlama.
Muhammed Ziya PAKÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ziya PAKÖZ
E-posta: mzpakozgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 213
Telefon: (262) 605 16 31
Yer Seçimi, Erişilebilirlik, Planlamada Sayısal Yöntemler, Kentsel Ulaşım / Mobilite, Kentsel Turizm, Bölgesel Politikalar, Yerel Kalkınma, Kültürel Etkileşim.
Güliz SALİHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Güliz SALİHOĞLU
E-posta: gozturkgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 213
Telefon: (262) 605 16 02
Turizm Planlaması, Bölgesel Kalkınma, Yerel Ekonomi
Tayfun SALİHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tayfun SALİHOĞLU
E-posta: tsalihoglugtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 110
Telefon: (262) 605 16 27
Kentsel Yaşam Kalitesi, Boş Vakit Değerlendirme, Endüstriyel Faaliyetlerin Yer Seçimi, Konut Alanları, Bilgisayar Destekli Tasarım.
Murat YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ
E-posta: murat.ygtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 209
Telefon: (262) 605 16 48
Kentsel Tasarım, Ekolojik Planlama, İmar Hukuku

Öğretim Yardımcıları

Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI
Dr. Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI
E-posta: pozyilmazgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 203
Telefon: (262) 605 16 48
Kentsel tasarım, Kentsel morfoloji, Peyzaj tasarımı, Mekan Dizimi, Bulanık Mantık
Özlem Çalışkan
Arş. Gör. Özlem Çalışkan
E-posta: ocaliskangtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 110
Telefon: (262) 605 16 21
Kentsel Siyaset
Nüket İpek Çetin
Arş. Gör. Nüket İpek Çetin
E-posta: nipekcetingtu.edu.tr
Ofis: N Blok, 103
Telefon: (262) (262) 605 16 40
Sürdürülebilir Kentsel Yenileme, Ekosistem Servisleri ve Mekansal Planlama, Afetler ve Zarar Azaltma, Su Kaynaklarının Yönetimi
Feray EKE
Arş. Gör. Feray EKE
E-posta: ferayekegtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 106
Telefon: (262) 605 16 08
Kentsel Kimlik, Kentsel Yaşam Kalitesi, Peyzaj Tasarımı
Elif Bengi GÜNEŞ
Arş. Gör. Elif Bengi GÜNEŞ
E-posta: ebgunesgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 107-2
Telefon: (262) 605
Düşük Karbonlu Kentleşme, Çevre Politikaları, İklim Değişikliği ve İklim Adaleti, Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm
Göktuğ KÖSEAHMET
Arş. Gör. Göktuğ KÖSEAHMET
E-posta: gkoseahmetgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 111
Telefon: (262) 605 16 19
Gayrimenkul Geliştirme, Gayrimenkul Hukuku, Konut ve Yöre Planlaması, Fizibilite
Gökçen ÖZALP
Arş. Gör. Gökçen ÖZALP
E-posta: gozalpgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 106
Telefon: (262) (262) 0
Sürdürülebilir Kentsel Tasarım, Akarsu Koridorları, Suya Duyarlı Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı
Şeyda Nur ÖZEL
Arş. Gör. Şeyda Nur ÖZEL
E-posta: seydaozelgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 110
Telefon: (262) 605 16 21
Bölgesel Kalkınma, Bölgesel Yenilik Sistemleri, Ekonomik Coğrafya, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Nur Kardelen ÖZTÜRK
Arş. Gör. Nur Kardelen ÖZTÜRK
E-posta: nkardelenozturkgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 107-2
Telefon: (262) 262
Bölge Planlana, Dayanıklılık, Kırsal Alan Planlaması, Kırsal Kalkınma, Göç Politikaları, Yaratıcı Endüstriler.
Burcu SOYGÜZELOĞLU
Arş. Gör. Burcu SOYGÜZELOĞLU
E-posta: bsoyguzeloglugtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 107-2
Telefon: (262) 605
Kentsel Morfoloji, Gündelik Yaşam, Mekansal Algı ve Davranış, Çevresel Psikoloji
Emre SÖYLEMEZ
Arş. Gör. Emre SÖYLEMEZ
E-posta: esoylemezgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 111
Telefon: (262) 605 16 19
Kentsel Tasarım, Gündelik Yaşam, Kentsel Morfoloji, Ütopik ve Distopik Mekanlar
Safiye Özge SUBAŞI
Arş. Gör. Safiye Özge SUBAŞI
E-posta: s.subasigtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 109
Telefon: (262) 605 16 38
Konut Piyasaları, Konut Politikaları, Kentsel Dönüşüm, Kent Sosyolojisi, İmar Hukuku
Yiğit Can YAVUZ
Arş. Gör. Yiğit Can YAVUZ
E-posta: ycyigitgtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 109
Telefon: (262) 605 16 38
Ulaştırma Mühendisliği, Ulaşım Planlaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri