gtu_logo

Öğretim Üyeleri

Zeynep Gamze MERT
Doç. Dr. Zeynep Gamze MERT
E-posta: gamzemert@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 201
Telefon: (262) 605 16 87
sürdürülebilirlik, sanayi-hizmet ilişkisi, yaratıcı ve yenilikçi kentler, kent merkezleri, kent estetiği, yapay zeka
Melis OĞUZ ÇEVİK
Doç. Dr. Melis OĞUZ ÇEVİK
E-posta: m.oguzcevik@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 212
Telefon: (262) 6051634
kent sosyolojisi, toplumsal cinsiyet, kentsel dönüşüm, kentsel morfoloji, kentsel hareketlilik, göç, afet, dijitalleşme, sosyal sürdürülebilirlik
Özlem ÖZER
Doç. Dr. Özlem ÖZER
E-posta: ozlemozer@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 213
Telefon: (262) (262) 605 16 02
Mekansal Sistemlerin Analizi, Yürünebilirlik, Kentsel Tasarım, Kent Morfolojisi
Reyhan YILDIZ<br /><span style='font-style=bold;'>(Bölüm Başkanı)</span>
Doç. Dr. Reyhan YILDIZ
(Bölüm Başkanı)
E-posta: ryildiz@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 210
Telefon: (262) 605 16 25
stratejik mekansal planlama, metropoliten planlama, bilim felsefesi
Özgül ACAR ÖZLER
Dr. Öğr. Üyesi Özgül ACAR ÖZLER
E-posta: ozgulacar@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 213
Telefon: (262) 02626051602
Kentsel Büyüme, Kent Çeperi ve Saçaklanma, Planlama Politikaları, Parçacı Planlama.
Yaşasın ERYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Yaşasın ERYILMAZ
E-posta: eyasasin@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 207
Telefon: (262) 605 16 07
Kentsel Ulaştırma, Ulaştırma Ekonomisi, Kentsel Planlama, Bölge Planlama.
Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI
Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZYILMAZ KÜÇÜKYAĞCI
E-posta: pozyilmaz@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 203
Telefon: (262) 605 16 48
Kentsel tasarım, Kentsel morfoloji, Peyzaj tasarımı
Güliz SALİHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Güliz SALİHOĞLU
E-posta: gozturk@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 213
Telefon: (262) 605 16 02
Turizm Planlaması, Bölgesel Kalkınma, Yerel Ekonomi
Zeynep Deniz YAMAN GALANTİNİ
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Deniz YAMAN GALANTİNİ
E-posta: denizgalantini@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 209
Telefon: (262) 605 16 31
Kentsel Dayanıklılık, Kent Planlamada Dayanıklılık, Kent Politikaları, Yerel Kalkınma, Kentsel Sürdürülebilirlik, Kent Kuramları
Murat YILDIZ
Dr. Öğr. Üyesi Murat YILDIZ
E-posta: murat.y@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 209
Telefon: (262) 605 16 48
Kentsel Tasarım, Ekolojik Planlama, İmar Hukuku
Merve YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Merve YILMAZ
E-posta: yilmaz.merve@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 111
Telefon: (262) 0
Arazi Kullanım Planlaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kentlerde Mekânsal Büyüme, Planlamada Uzaktan Algılama, Kantitatif Yöntemler, Planlamada Bilgi Teknolojileri ve Veri Yönetimi

Öğretim Yardımcıları

Nüket İpek Çetin
Dr. Nüket İpek Çetin
E-posta: nipekcetin@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 209
Telefon: (262) (262) 605 16 40
Sürdürülebilir Kentsel Yenileme, Ekosistem Servisleri ve Mekansal Planlama, Afetler ve Zarar Azaltma, Su Kaynaklarının Yönetimi
Selin ASLAN
Arş. Gör. Selin ASLAN
E-posta: saslan@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 106
Telefon: (262) 605
Kentsel Tasarım, Çevresel Psikoloji, Mekanda Algı ve Davranış, Çevresel Sembolizm
Özlem Çalışkan
Arş. Gör. Özlem Çalışkan
E-posta: ocaliskan@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 110
Telefon: (262) 605 16 21
Kentsel Siyaset
Zeynep Ceren ÇELİKKAYA
Arş. Gör. Zeynep Ceren ÇELİKKAYA
E-posta: zcerencelikkaya@gtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)
Feray EKE
Arş. Gör. Feray EKE
E-posta: ferayeke@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 106
Telefon: (262) 605 16 08
Kentsel Kimlik, Kentsel Yaşam Kalitesi, Peyzaj Tasarımı
Hatice Nur GÜMÜŞ
Arş. Gör. Hatice Nur GÜMÜŞ
E-posta: haticenurgumus@gtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)
Elif Bengi GÜNEŞ
Arş. Gör. Elif Bengi GÜNEŞ
E-posta: ebgunes@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 107-2
Telefon: (262) 605
Düşük Karbonlu Kentleşme, Çevre Politikaları, İklim Değişikliği ve İklim Adaleti, Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm
Göktuğ KÖSEAHMET
Arş. Gör. Göktuğ KÖSEAHMET
E-posta: gkoseahmet@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 111
Telefon: (262) 605 16 19
Gayrimenkul Geliştirme, Gayrimenkul Hukuku, Konut ve Yöre Planlaması, Fizibilite
Gökçen ÖZALP
Arş. Gör. Gökçen ÖZALP
E-posta: gozalp@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 106
Telefon: (262) (262) 0
Sürdürülebilir Kentsel Tasarım, Akarsu Koridorları, Suya Duyarlı Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı
Nur Kardelen ÖZTÜRK
Arş. Gör. Nur Kardelen ÖZTÜRK
E-posta: nkardelenozturk@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 107-2
Telefon: (262) 262
Bölge Planlana, Dayanıklılık, Kırsal Alan Planlaması, Kırsal Kalkınma, Göç Politikaları, Yaratıcı Endüstriler.
Burcu SOYGÜZELOĞLU
Arş. Gör. Burcu SOYGÜZELOĞLU
E-posta: bsoyguzeloglu@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 106
Telefon: (262) 605
Kentsel Morfoloji, Gündelik Yaşam, Mekansal Algı ve Davranış, Çevresel Psikoloji
Emre SÖYLEMEZ
Arş. Gör. Emre SÖYLEMEZ
E-posta: esoylemez@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 111
Telefon: (262) 605 16 19
Kentsel Tasarım, Gündelik Yaşam, Kentsel Morfoloji, Ütopik ve Distopik Mekanlar
Safiye Özge SUBAŞI
Arş. Gör. Safiye Özge SUBAŞI
E-posta: s.subasi@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 109
Telefon: (262) 605 16 38
Konut Piyasaları, Konut Politikaları, Kentsel Dönüşüm, Kent Sosyolojisi, İmar Hukuku
Büşra TİLKİ
Arş. Gör. Büşra TİLKİ
E-posta: busratilki@gtu.edu.tr
Ofis: ,
Telefon: (262)
Yiğit Can YAVUZ
Arş. Gör. Yiğit Can YAVUZ
E-posta: ycyigit@gtu.edu.tr
Ofis: M Blok, 109
Telefon: (262) 605 16 38
Ulaştırma Mühendisliği, Ulaşım Planlaması, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Eski Öğretim Elemanları