Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Deniz YAMAN GALANTİNİ
Şehir Ve Bölge Planlama

Zeynep Deniz YAMAN GALANTİNİ
Telefon
(262) 605 16 31
E-Posta
denizgalantinigtu.edu.tr
Web sayfası
https://www.researchgate.net/profile/Zeynep-Yaman-Galantini
Ofis
M Blok, 209
Çalışma alanları
Kentsel Dayanıklılık, Kent Planlamada Dayanıklılık, Kent Politikaları, Yerel Kalkınma, Kentsel Sürdürülebilirlik, Kent Kuramları
Detaylı özgeçmiş
Z.DENİZ Y. GALANTINI ÖZGEÇMİŞ.pdf
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • Yaman Galantini, Z. D. (2023). Reinterpreting “Sustainability” and “Resilience” in the post-pandemic urban planning paradigm. Journal of Design for Resilience in Architecture and Planning, 4 (Special Issue), 65–77. https://doi.org/10.47818/DRArch.2023.v4si110

 • Yaman-Galantini, Z.D. (2021). Kentsel Dayanıklılık Perspektifinde Salgınlarla Mücadele, Mimarlık 417, 31-34.
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2020). Introducing; Adapting “Urban Resilience Planning” to Turkish Urban Planning System, Resilience 4(2), 347-371, DOI: 10.32569/resilience.797095.
 • Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2018). Review: In The Complex Epoch Is Sustainability “Out” Resilience “In”?, ITU AZ Journal15(3), 41-59. doi: 10.5505/itujfa.2018.77598.
 • Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2018). Resilient Urban Planning Process In Question: Istanbul Case, International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment, 9(1), 48-57. https://doi.org/10.1108/IJDRBE-10-2016-0038.
 • Tezer, A., Yaman, Z.D., Özyetgin-Altun, A., Albayrak, I. (2012). Urban Resilience and Ecosystem Services: How Can Be Integrated in the Case of Istanbul - Sultanbeyli District?, TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment 5, 2. pp.159-177.https://doi.org/10.6092/1970-9870/912
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceeding) Basılan Bildiriler
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2019). Conceptual Assessment of Resilience through Its Origins, Perspectives and Attributes: From “Resilement” to Urban Resilience. In Proceedings of the International Disaster; Resilience Congress (idRc 2019), Volume: ISBN: 978-605-031-286-7, syf. 963-969, Eskişehir Technical University, Turkey, 26-28 June.
 • Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2016). ‘Urban Planning for Urban Resilience’ as Component of Istanbul’s Resilient Urban Development. In Proceedings of the 41st IAHS World Congress, ISBN: 978-989-98949-4-5, Algarve, Portugal, 13-16 September.
 • Yaman, Z.D., Tezer, A. (2012). Urban Resilience; As A New Policy Paradigm for Achieving Sustainability In Istanbul. In Proceedings of the 26th AESOP Annual Congress, Ankara, Turkey, 11-15 July.
 • Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2024). Urban Resilience in Climate Change, International Webinar 2024-Restoration & Conservation for Climate Change Mitigation, organized by Collaboration of West Java Environment Office, Restor, and Pilar Tunas Nusa Lestari Foundation, Indonesia.
 • Öztürk, N.K., Subaşı, S.Ö., Yaman-Galantini, Z.D., Aslan, S. (2023). Deprem vs. Kentsel Dayanıklılık: Karamürsel Üzerinden Bir Okuma, 5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2023), Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye, 11-13 Ekim.
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2021). Healthy City: Binding Resilience and Sustainability for A Human-Oriented Urban Development, In Proceedings of the 2nd International Conference on Human Settlements Planning and Development (ICHSPD), Virtual Conference, University of the Philippines Los Baños, 20-22 October.
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2020). Covid-19 Salgını ile Mücadele Kapsamında Kent Planlamada Öne Çıkan Temel Yaklaşımlar, 2.Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2020), Eskişehir Teknik Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Türkiye, 13-15 Ekim.
 • Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2014). From Urban Stability to Urban Dynamism: Comparison between Sustainability and Resilience. In Proceedings of the 23rd SRA-Europe Conference Joint Special Symposium of SRA-E and ERSA, Istanbul, Turkey, 16-18 June.
 • Yaman-Galantini, Z.D., Tezer, A. (2014). A New Evolving Urban Planning Paradigm: ‘Urban Resilience Planning’. In Proceedings of the 23rd SRA-Europe Conference Joint Special Symposium of SRA-E and ERSA, Istanbul, Turkey, 16-18 June.
 • Yaman, Z.D., Karatuna, Y. (2011). Should urban conflict be an outcome? Kuştepe: A non-transformed culture of urban, In Proceedings of the 14th IPHS (International Planning History Society) Conference, Istanbul, Turkey, 12-15 July.
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2019). Belirsizliklere Karşı Kurumsal Dayanıklılık ve Beş Bileşenli Kent Planlama Süreci, İçinde Dünya Şehircilik Günü 43. Kolokyumu: “Planlama, Kavramlar ve Arayışlar”, TED Üniversitesi, Ankara, 7-9 Kasım.
 • Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 • Yaman-Galantini, Z.D. ve Türk, Ş.Ş. (2021). Yeni Kentsel Krize Karşı Dayanıklılık: Yönetişim-Kent Planlama İlişkisi, İçinde 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara, 25-27 Ekim, pp.92-116, ISBN: 978-605-136-751-4.
 • Yaman, Z.D., Tezer, A. (2011). Dayanıklılık Kuramının Kent Planlama ile İlişkilendirilmesi, İçinde Dünya Şehircilik Günü 7. Türkiye Şehircilik Kongresi, syf 291-309, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 14-16. Kasım.
 • Kitap Bölümleri
 • Yaman Galantini, Z.D. (2023). Discussing Human-Centered Urban Development in the Post-Pandemic Era. In M. Çakır and H. Gözlükaya (Eds.) Architectural Sciences and Urban/Environmental Studies-I (141-172). ISBN: 978-625-367-255-3. Ankara: Iksad Publications.
 • Yaman-Galantini, Z.D. ve Çetin, N.İ. (2023). Küllerinden Doğan Semt: Kuzguncuk, İçinde Alp, J. (ed.); Kentsel Morfoloji Okumaları, syf. 25-34. Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, e-ISBN: 978-605-2124-67-3.
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2021). Belirsizliklere Karşı Kurumsal Dayanıklılık ve Beş Bileşenli Kent Planlama Süreci, İçinde Karabulut, D. (eds.), Planlama, Kavramlar ve Arayışlar, syf. 9-30, ISBN 978-605-01-1392-1.
 • Kitaplar
 • Tezer, A., Uluğtekin, N., Çiğdem G., Ertekin, Ö., Terzi, F., Doğru, A.Ö., Balçık, F.B., Akşehirli, İ., Çetin, N.İ., Yaman, Z.D., Onur A.C., Delibaş, M. (2011). Ömerli Havzası Ekolojik Değerleri ve Kuş Atlası / Ömerli Watershed Ecological Assets and Bird Atlas. Istanbul: Cenkler Matbaacılık, ISBN: 9789755613956.
 • Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2019). Catching on “Urban Resilience” and Examining “Urban Resilience Planning”- “Kentsel Dayanıklılığı” Anlamak ve “Kentsel Dayanıklılık Planlamasını” İrdelemek, IDEALKENT, 10 (28), 882-906 DOI:10.31198/idealkent.621492.
 • Ulusal Dergilerde Yayınlanan Diğer Makaleler
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2024). Kentsel Dayanıklılık Kavramına Kısa Bir Bakış, Spektrum Dergisi-Dayanıklılık Üzerine: Disiplinlerarası Diyaloglar, Sayı. 11, ss. 71-75. ISSN: 2791-9463.
 • Yaman-Galantini, Z.D. (2020). “Kentlerin Beklenmedik Tehditlere Cevap Verme Kapasitesi Önemli”, Belediye Haftalık Bülten Sayı 22, Röportaj, https://chp.azureedge.net/251c13d5b9114698ad0a065070816f3c.pdf.
 • Yaman-Galantini, Z.D., Yaman, G. (2019). Çocuk ve engellilerin kent hakkı, Hekim Sözü Dergisi 3, 39-42.
 • Tezer, A., Onur, A.C., Yaman, Z.D., Çetin, N.İ., Delibaş, M. (2012). Kentte Dayanıklılık Kavramı, Eko Yapı –Ekolojik Yapılar ve Yerleşimler Dergisi 8, 64-66.
 • Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2009-2018
  Doktora Tezi: “Urban Resilience as A Policy Paradigm for Sustainable Urban Planning and Urban Development: The Case of Istanbul” Danışman: Prof. Dr. Azime Tezer
 • Yüksek lisans: Politecnico di Milano Kent Politikaları Tasarımı, 2006-2008
  Yüksek Lisans Tezi: “Conditional Cash Transfers As A New Tool To Tackle With Poverty In Turkey: Do They Really Address The Problem?” Danışman: Prof. Dr. Costanzo Ortigosa Ranci
 • Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2002-2006
Görev Alınan Projeler

-19.12.2014-20.11.2018, Bursiyer/Araştırmacı, “Urban Resilience As A New Policy Paradigm For Spatial Planning To Achieve Sustainable Urban Development: The Case of Istanbul”, İstanbul Teknik Üniversitesi BAP Projesi No. 38402
-2010-2013, Bursiyer/Araştırmacı, “SUPER: Kentsel Dayanıklılık ve Ekosistem Servisleri için Sürdürülebilir Kent Planlama” TUBITAK No.110K350 Projesi, Koordinatör Doç. Dr. Azime Tezer.
-2009-2011, Bursiyer/Araştırmacı, “Ekosistem Servislerinin Kent Planlamaya Entegrasyonu”, TUBITAK No. 108K615 Projesi, Koordinatör Doç. Dr. Azime Tezer.

Görev Alınan Etkinlikler

-18.04.2024, Gebze Teknik Üniversitesi Kentsel Seminerler Serisi 10, Sunum Başlığı: Kent Planlamada ve Kentsel Tasarımda Dayanıklılık, Davetli konuşmacı.
-20.03.2024-10.05.2024 IBB İPA Ders Şehir Okulu Tasarım: İstanbul’u Zorluklar ve Fırsatlar Üzerinden Tasarlamak, “Kent Planlamada ve Kentsel Tasarımda Dayanıklılık” Ders Yürütücüsü.
-13 Ekim 2023, 44. Oturum Sürdürülebilir Yerleşim Alanları, 5. Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi (idRc 2023), Gebze Teknik Üniversitesi, Türkiye, 11-13 Ekim, Davetli konuşmacı
-11.10. 2023, Gebze Teknik Üniversitesi ve İstanbul Planlama Ajansı Prof. Peng “Adaptation Planning and Urban Resilience” ve “Urban Planning Artificial Intelligence” seminerleri, Davetli Konuşmacı, Sunum başlığı: “Urban Resilience Plannıng in Question”
-19 Ağustos 2023, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Depremler Karşısında Kent ve Toplumsal Yaşam Paneli, Davetli konuşmacı
-11 Mayıs 2023, MAD (Mekanda Adalet Derneği) Podcast, Serbest Dalış Programı Konuğu, Tema: Kentsel Dayanıklılık
-19 Mart 2023, Açık Radyo Yeşil Havadis Programı Konuğu, Tema: Dayanıklı Kentler ve Afet
-7 Mart 2023, ÇOMÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kent ve Afet Seminerleri, Davetli Konuşmacı, Sunum başlığı: Kentsel Dayanıklılığın Derinlemesine Analizi
-28 Nisan 2022, İklim Krizi Bağlamında Dayanıklı Şehirler Webinar (Yeşil Düşünce Derneği ve Avrupa Parlamentosu Yeşil Avrupa Vakfı), Davetli konuşmacı
-Şubat 2022- İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul İklim Platformu
-2-3 Aralık 2019, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deprem Çalıştayı, İstanbul Kongre Merkezi, Oturum 5.3 Dayanıklı Mekânsal Planlama, Davetli konuşmacı
-3-5 Mayıs 2011, 2. İstanbul Uluslararası Su Forumu, Haliç Kongre Merkezi, Tema 4-“Küresel İklim Değişikliği ve Su”, “Bölgesel Su Sorunları ve Çözüm Arayışlarına Bir İstanbul Bakışı” Ana Raportörü

Ulusal ve Uluslararası Dergilerde Hakemlik Görevi

-Journal of Design for Resilience in Architecture and Planning (DRArch) E-ISSN: 2757-6329 (2023-)
-Kent Akademisi (Urban Academy) ISSN: 2146-9229 (2023-)
-Gazi University Journal of Science e-ISSN: 2147-1762 (2022-)
-Planlama Dergisi ISSN: 1300-7319 (2022-)
-Mimarlık ve Yaşam ISSN 2564-6109 (2021-)
-Idealkent ISSN 1307-9905 (2021-)
-International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment ISSN 1759-5908 (2020-)
-Resilience ISSN 2602-4667 (2019-)
-TeMA Journal of Land Use, Mobility & Environment ISSN 1970-9870 (2018-)

Ödüller

-Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri 2021 Doktora Tezi Ödülü
-İstanbul Teknik Üniversitesi 2018 Yılı En Başarılı Doktora Tezi Ödülü
-İstanbul Teknik Üniversitesi 2005-2006 Öğretim Yılı Bölüm Birincisi
-İstanbul Teknik Üniversitesi 2004-2005 Öğretim Yılı Bölüm Birincisi
-Tianjin Şehir Planlama ve Tasarım Enstitüsü, IFHP Yaz Okulu 2004, “Dule Temple Regional Scenery Concept Programming” En İyi Yaratıcılık Ödülü (“Best Creation” Award)
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum