Doç. Dr. Melis OĞUZ ÇEVİK
Şehir Ve Bölge Planlama

Melis OĞUZ ÇEVİK
Telefon
(262) 6051634
E-Posta
m.oguzcevikgtu.edu.tr
Web sayfası
https://www.youtube.com/c/Mekanve%C4%B0nsan
Ofis
M Blok, 212
Çalışma alanları
kent sosyolojisi, toplumsal cinsiyet, kentsel dönüşüm, kentsel morfoloji, kentsel hareketlilik, göç, afet, dijitalleşme, sosyal sürdürülebilirlik
Detaylı özgeçmiş
M-OĞUZ-ÇEVİK - Özgeçmiş.pdf

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Melis Oğuz (2020) “Perception of Safety within Intermediate Public Transportation
Systems: The Case of Minibu in İstanbul”, Planlama, 30:1, 103–117.

A2. Özlem Özçevik, Melis Oğuz, Ayşe Akbulut (2019), “Green Settlement Planning and Design: The First National and Institutional Certification Attempt for Turkey”, Planlama, 29:1, 1-9.

A3. Melis Oğuz, Özlem Özçevik, (2014), “Integration and Urban Mobility of Migrant Women: Pilot Project Findings Based on Knowledge and Experience Transfer”, ITU AZ Journal of the Faculty of Architecture, 11:2, 291-305.

A4. Melis Oğuz, 2014, “Book Review: The Down-deep Delight of Democracy”, Dialogues in Human Geography, 4:1, 78-80.

A5. Melis Oğuz, Evren Tok, 2013, “Manifestations of Neoliberal Urbanisation: The Case of Sulukule/Istanbul”, Planlama, 23:2, 57-66.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

B1. Melis Oğuz, Berna Göl, 8-10 Mayıs 2019, “Mapping Networks of Garbage in Kadıköy: How Can Urban Morphology Shape Waste Management”, The Paradigmatic City (IV): Transformative Cities, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

B2. Melis Oğuz, Özlem Özçevik, Mayıs 2013, “Public Space through the Lens of Migrant Women: “to what extent?", International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

B3. Hassan El Mouelhi, Melis Oğuz, Ağustos 2013, “Informality, Culture, and Informal Urban Development: a Comparative Study between Cairo and Istanbul”, RC21 Conference 2013: Resourceful Cities, http://www.rc21.org/conferences/berlin2013/RC21-Berlin-Papers/9-1-ElMouelhi- Oguz.pdf.

B4. Melis Oğuz, Özlem Özçevik, Mayıs 2013, “Urban Mobility of Migrant Women and Their Use of Public Space Findings from a Case Research in Istanbul”, Gendered Perspectives in Design / Turkish and Global Context, Yasar Üniversitesi, İzmir.

B5. Melis Oğuz, Evren Tok, Eylül 2011, “Gentrification as a Blanket Concept: a Tale of Resisting and Contesting Neoliberal Urbanization Programs”, 51st European Regional Science Association Congress: New Challenges for European Regions and Urban Areas in a Globalised World, Barselona, İspanya.

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
C1.1. Melis Oğuz (der.), Ayçin Vural, Ayşegül Yarış (yrd. der.) (2022) Mekâna ve İnsana Dair: Güncel Yaklaşımlar, Tartışmalar, Çalışmalar, İdealkent Yayınları: Ankara. ISBN: 978-605-73315

C1.2. Deniz Bayrakdar, Murat Akser, Melis Oğuz (der.), (2014), New Cinema, New Media: Reinventing Turkish Cinema, Cambridge Scholars Publishing.

C1.3. Deniz Bayrakdar, Melis Oğuz, Zeynep Altundağ (der.), (2014) Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 11: Sinema ve Yeni. Bağlam Yayınevi: İstanbul.

C1.4. Deniz Bayrakdar, Melis Oğuz (der.), (2013) Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 10: Sinema ve Hayal. Bağlam Yayınevi: İstanbul.

C1.5. Deniz Bayrakdar, Melis Oğuz, Zeynep Altundağ, Aslı Kotaman (der.), (2011) Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 9: Sinema ve Gerçek. Bağlam Yayınevi: İstanbul.

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
C2.1. Melis Oğuz Çevik (2023) “Türkiye’de Göç Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet”, Cumhuriyerin Göçlerle Dolu 100 Yılı: 100 Başlıkta Göç Yazıları, (der. Gazanfer Kaya), Cem Yayınevi, İzmir, 865-870, ISBN: 978-625-7163-64-4.

C2.2. Melis Oğuz (2022) “Dönüşen Mekan Kavrayışı Çerçevesinde Değişen Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları: Kent, Suç ve Korku” Dert Yükü Mekanlar: Kentlerin Yeni ve Eskimeyen Sorunları (der. Gazanfer Kaya, Aziz Şeker), Nika Yayınevi: Ankara, 393-413. ISBN 978-625-7653-56-5.

C2.3. Melis Oğuz, Berna Göl (2020) Urban Form and Garbage: A Question of (Dis)- Connection, The Paradigmatic City (IV): Transforming Cities – Selected Papers Book (der.) Nilüfer Narlı, Belinda Torus, Neslihan Aydın Yönet, Mentora Yayıncılık, 32-42, ISBN: 978-605-69862-8-4 (e-book).

C2.4. Yasemin Çakırer Özservet, Melis Oğuz, Tuğçe Uzun Kocamış, Serap Özdemir Güzel, (2020), “"Çocuğum, Kentliyim, Haklıyım!": Kentte Çocuk Haklarının Öğretimine Dair Bir Deneyim”, (der.) Erdem Hareket, Disiplinlerarası Yaklaşımla Çocuk Hakları (Çocuk Hakları Eğitimine Yönelik Uygulama Örnekleriyle), Pegem Akademi, 447-471. ISBN 978-625-7228-43-5.

C2.5. Melis Oğuz, (2020) “Konumsal Medyanın Dönüştürdüğü Kentlerde Toplumsal Cinsiyet Algısı”, Konumsal Medya: Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar, (der.) Cemile Tokgöz, Betül Aydoğan, Siyasal Kitabevi, Ankara, 177-204.

C2.6. Melis Oğuz, (2016), “Kent Politikası ve Toplumsal Cinsiyet”, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, (haz.) Feryal Saygılıgil, Ankara: Dipnot Yayınları, 153-164.

C2.7. Florence Defert, Sharon Falzon, Ross Montgomery, Melis Oğuz, (2014), “Kangas District Development: a Backbone for a Young City”, Improving the Everyday, Extending the Centre, (der.) Tuomas Ilmavirta ve Johanna Lilius, Aaalto University Publication Series, Helsinki, 70-77.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. Melis Oğuz, Aslı Uzunkaya, (2021), “Kriz Bağlamında Mekânsal Kaymalar: Kullanıcı Deneyimleri ile Değişen Arayüz Tarifleri”, İdealkent – Özel Sayı: Covid-19 Sonrası Kentsel-Kamusal Alanların ve Mekânların Dönüşümü, Cilt 12, 146-180, DOI:10.31198/idealkent.880802

D2. Melis Oğuz, Neslihan Atatimur, (2008), “Kent ve Kadın”, Kültür ve Siyasette
Feminist Yaklaşımlar, Sayı 6, 126-144.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. Melis Oğuz, Aslı Uzunkaya, (2022) “Pandemi Sürecinde Esne(ye)meyen Meskenler – Yet(e)emeyen Kamusal Alanlar: Kullanıcı Deneyimleri ile Kentsel Arayüzler”, 8 Kasım 2020 Dünya Şehircilik Günü 44. Kolokyumu: Kriz, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara, 291-311, ISBN: 978-605-01-1492-8

E2. Özlem Özçevik, Erhan Öztekin, Engin Eyüboğlu, Melis Oğuz, Ayşe Akbulut, Özge Çelik, Namık Sandıkçı, Murat Kantemir (2018), “Sürdürülebilirlik, Kentsel Form, Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Sertifika Sistemleri İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Ulusal Yeşil Sertifika YeS_TR Deneyimi”, Kentsel Dönüşüm ve Yenileme, Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: Değişen Kent, Mekân ve Biçim, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 797-809, ISBN: 978-605-80820-1-4

E3. Melis Oğuz, (2017), “Şehir Planlama Eğitiminde Toplumsal Cinsiyetin Yeri”, 8.
Türkiye Şehircilik Kongresi: Şehircilik ve Eğitimi, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara.

E4. Melis Oğuz, Özlem Özçevik, 2013, “Varlığı Yetmez! Kamusal Alan Kullanımının Etkin Hale Getirilmesi İçin Yerel Yönetsel Öneriler”, 37. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kent Yönetimi ve Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara.

E5. Melis Oğuz, Evren Tok, 2012, “Kapsayıcı Bir Kavram Olarak Mutenalaştırma: Bir Direniş ve Mücadele Öyküsü Olarak Sulukule”, 36. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Mekansal Değişim ve Dönüşüm, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara.

E6. Melis Oğuz, 2008, “Kentsel Dönüşüm ve Yoksulluk”, 32. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Kentsel Yeniden Yapılanma – Kazananlar, Kaybedenler, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara.

E7. Melis Oğuz, Neslihan Atatimur, Kasım 2007, “Planlama Meslek Alanında Kadın”, 31. Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu: Planlama Meslek Alanı – Geçmişten Geleceğe, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Ankara.

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri:
F1. Mekan ve İnsan (Program yürütücüsü: Melis Oğuz Çevik), (2018 - halen) Medyascope Plus (Kent çalışmaları üzerine haftalık canlı yayın dizisi) https://medyascope.tv/toplum/mekan-ve-insan/

F2. 2021-2022 Endüstriyel Tasarım Bölümleri (Tr/En) Öğrenci Projeleri Sene Sonu Sergisi, İstanbul Beykent Üniversitesi, Ayazağa-Maslak Yerleşkesi (Sergi koordinatörü: Melis Oğuz)

F2.1. Çevrimiçi sergi, https://www.beykent.edu.tr/dijital-sergiler/endustriyel-tasarim- bolumu-2021-2022-egitim-ogretim-yili-cevrim-ici-sergisi (Sergi koordinatörü: Melis Oğuz)

F3. 2021-2022 Akademik Yılı Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bitirme Projesi Sergisi, Tasarım Atölyesi Kadıköy, 24 Haziran-8 Temmuz 2022. (Sergi koordinatörü: Melis Oğuz)

F4. 2021-2022 Bahar Dönemi Beykent Üniversitesi Mimarlık Bölümü Kentsel Tasarım ve Planlama Projeleri Sergisi, Fatih Belediyesi Kütüphanesi, 27 Haziran-17 Temmuz 2022. (Sergi koordinatörü: Melis Oğuz)

F5. Yanyol (Program yürütücüsü: Melis Oğuz, Aylin Yardımcı, Irmak Akman), (2016- 2018), Medyascope (Kültür, sanat ve yan gündem konularında haftalık canlı yayın tartışma dizisi) https://medyascope.tv/author/yanyol/

G. Diğer yayınlar:
G1. Melis Oğuz, (2022) “Flanöz”, Feminist Bellek, https://feministbellek.org/flanoz/

G2. Melis Oğuz, (2022), “İstanbul’dan Korkmak”, Arredamento Mimarlık, 352, 47-51.

G3. Melis Oğuz, (2020), “Kamusal Mekan: Herkes için Tasarım, Herkesle Tasarım”,
Şehir&Toplum, 15 (Ocak-Nisan), 62-68.

G4. Melis Oğuz, (2020). “Kadınlar: Şehrin Görünmezleri”, TESEV Değerlendirme Notları. https://www.tesev.org.tr/tr/research/ kadinlar-sehrin-gorunmezleri/

G5. Özlem Özçevik, Melis Oğuz, Ayşe Akbulut, 2018, “İklim Değişikliği ile Mücadelede Kentsel Dönüşüm ve Yeşil Sertifikasyon Sistemleri”, İTÜ Vakfı Dergisi: Küresel Isınma ve İklim Değişimi, Sayı: 80, 34-39.
G6. Melis Oğuz, (2018) “Güvenliğin Bedeli”, de/da dergi, Sayı: 1, 46-48.

G7. Melis Oğuz (2017) “’Bildiğimizi Sandıklarımız’, ‘Bilmediğimizi Bildiklerimize’ Karşı”,
de/da fanzin, Sayı: 11, 16-20.

G8. Melis Oğuz, (2017) “Küresel Politikalar Kapsamında Kentleşme ve Toplumsal Cinsiyet – Prof. Dr. Gülden Erkut ile Röportaj”, TMMOB Şehir Plancıları Odası Haber Bülteni Kadın Özel Eki 7, 29-31.

G9. Melis Oğuz, (2017) “Daha Ne Kadar Kapanabiliriz?”, de/da fanzin, Sayı: 10, 7-9.

G10. Melis Oğuz (2017) “Hatasız Düşünebilir Misiniz Lütfen?”, de/da fanzin, Sayı: 9, 13- 16.

G11. Melis Oğuz, (2017) “Minimalist Bir Hayata Doğru: Sosyal Medya Orucu”, de/da fanzin, Sayı: 8, 29-31.

G12. Melis Oğuz, (2017) “Müziksiz Mekanlar”, de/da fanzin, Sayı: 7, 10-11.

G13. Melis Oğuz, (2016) “55 yılda ne değişmedi?”, de/da fanzin, Sayı: 5, 4-9.

G14. Melis Oğuz, (2016), “Şehir Planlama Eğitiminde ‘Toplumsal Cinsiyet’in Yeri”, de/da fanzin, Sayı: 4, 26-29.

G15. Melis Oğuz (2016) “Bir Araştırmanın Biyografisi: Göçmen Kadınların Kentsel Hareketlilikleri Üzerine Bir Vaka Çalışması’ Güncesinden”, de/da fanzin, Sayı: 3, 10-15.

G16. Melis Oğuz, (2016) “Bir Büyükşehir Masalı: Ekonomik Rantın Kutuplaştırdığı Komşular”, de/da fanzin, Sayı: 2, 13-15.

G17. Melis Oğuz, (2015), “Göçmen Kadınların Sınırları”, TMMOB Şehir Plancıları Odası Haber Bülteni Kadın Özel Eki 6, 28-29.

G18. Melis Oğuz, (2014) “Yerel Yönetimdeki Nitel ve Nicel ‚Yok‘: Kadın“, TMMOB Şehir Plancıları Odası Haber Bülteni Kadın Özel Eki 3, 22-23.

G19. Melis Oğuz, (2013), “Neden Cinsiyetçi Planlama?”, TMMOB Şehir Plancıları Odası Haber Bülteni Kadın Özel Eki 2, 26-27.

G20. Melis Oğuz, (2011) “50 Yılda Ne Değişti, Ne Değişmedi?”, Arkitera, https://www.arkitera.com/gorus/50-yilda-ne-degisti-ne-degismedi/

G21. Melis Oğuz, (2010) Bir Erkek Mimarın Gözüyle "Eril Kent" (Levent Şentürk ile söyleşi), Arkitera, http://www.arkitera.com/soylesi/442/bir-erkek-mimarin-gozuyle-eril- kent.

G22. Melis Oğuz, (2009), “Farklılaşan Kentsel Dönüşüm Algıları” http://www.planlama.org/index.php/planlamaorg-yazlar6/konuk-yazlar/800-farkllaan- kentsel-doenueuem-alglar

G23. Melis Oğuz, (8 Şubat 2009), “Kentsel Dönüşüme İtiraz”, Radikal İki, 12.

G24. Melis Oğuz, Neslihan Atatimur, (2008), “Kentteki Azınlık: Kadınlar”, Petrol-İş Kadın, No:27, 35-37.

G25. Melis Oğuz, (5 Şubat 2008), “Kente Alternatif Bir Yaklaşım”, Radikal Genç, 13.

Dilan Kıymet Demirci, (Danışman: Melis Oğuz), 2022, Covid-19 Pandemi Sürecinde Konutlarda Kullanıcı Yaşam Kalitesini Etkileyen Parametrelerin Değişimi: Ataköy Örneği, Beykent Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.

  • Doktora: Technische Universität Berlin - İstanbul Teknik Üniversitesi (Çift Doktora Protokolü), Şehir ve Bölge Planlama, 2016
    “Increasing the Urban Mobility of Migrant Women: Transferring Experience from Berlin to Istanbul – a Pilot Study in Kurfalı, Kartal, Istanbul”
  • Yüksek lisans: London School of Economics and Political Science, Sosyal Politika, Konut ve Kentsel Dönüşüm, 2007
    “Re-generating Gypsy Neighborhoods in Turkey”
  • Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama, 2005
    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji (ÇAP), 2006
Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni 2001 senesinde bitirdikten sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama (2005) ve Sosyoloji (Çift Anadal Programı, 2006) lisans derecelerini tamamlayan Oğuz Çevik, yüksek lisans derecesini London School of Economics and Political Science, Sosyal Politika Bölümü'nden almıştır. Berlin Teknik Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çift Doktora Protokolü kapsamında göçmen kadınların kamusal alan kullanımları ve kentsel hareketlilikleri üzerine hazırladığı doktora çalışmasını 2016 senesinde tamamlamıştır. Doçentlik unvanını 2021 senesinde almıştır. Doktorasını tamamladıktan sonra akademik çalışmalarını İstanbul Beykent Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Bölümü’nde devam ettiren Oğuz Çevik, 3 sene boyunca bölüm başkanlığı görevini yürütmüştür. Oğuz Çevik, akademik çalışmalarına Gebze Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde devam etmektedir. Akademik çalışmalarının tanı sıra, 5 seneyi aşkın süredir Medyascope’ta kent araştırmaları ve çalışmaları üzerine haftalık tartışma programı olan Mekân ve İnsan’ın koordinatör ve sunuculuğunu yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri uzaktan lisans eğitimini takip eden Oğuz Çevik, şehir sosyolojisi kapsamında akademik ve bilimsel araştırmalar yapmaya, proje ve atölye çalışmaları yürütmeye devam etmektedir. Güncel araştırma konuları arasında kentsel hareketlilik, toplumsal cinsiyet, kentsel dönüşüm, dijital teknolojiler, afet, göç ve sosyal sürdürülebilirlik bulunmaktadır.
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum