Arş. Gör. Hande ESERCİ GÜRBÜZ
Kimya

Hande ESERCİ GÜRBÜZ
Telefon
(262) 605 3059 (Ofis) / 3069 (Lab)
E-Posta
hesercigtu.edu.tr
Ofis
Kimya, 212
Çalışma alanları
Anorganik Kimya

JOURNAL ARTICLES
[1] Atalay, Ş., Gerçeker, S., Eserci, H., Ağar, E. (2016),N-(3-{[(Z)-(3-Hydroxy-4-methylphenyl) imino] methyl} pyridin-2-yl) pivalamide. IUCrData, 1(3), x160464.
[2] Tarı, G. Ö., Ceylan,Ü., Ağar, E., Eserci, H. (2016). Crystal structure, spectroscopic investigations and quantum chemical computational study of 5-(diethylamino)-2-((3-nitrophenylimino) methyl) phenol. Journal of Molecular Structure.
[3] Gonca Özdemir Tarı, Ümit Ceylan, Erbil Ağar, Hande Eserci. Crystal structure, spectroscopic investigations and quantum chemical computational study of 5-(diethylamino)-2-((3-nitrophenylimino)methyl)phenol Original Research Article Journal of Molecular Structure,Volume 1126,15 December 2016,Pages 83-93.
[4] Ersin Temel, Can Alaşalvar, Hande Eserci, Erbil Ağar.Experimental (X-ray, IR and UV–vis.) and DFT studies on cocrystallization of two tautomers of a novel Schiff base compound. Original Research Article. Journal of Molecular Structure, Volume 1128, 15 January 2017, Pages 5-12.
[5] Kalecik, S., Yavuz,M., Kavraz, F., Eserci, H., Ağar, E. (2017). (E)-2-{[(4-Anilinophenyl) imino]
methyl}-4-bromo-5-fluorophenol,IUCrData;2(12),x171708.
[6] Hande Eserci, Elif Şenkuytu, Elif Okutan "New cyclotriphosphazene based nanotweezers bearing perylene and glycol units and their non-covalent interactions with single walled carbon nanotubes" Journal of Molecular Structure 1182 (2019) 1-8.
[7] Okutan, E., Eserci, H., Şenkuytu, E. (2019). New perylenebisimide decorated cyclotriphosphazene heavy atom free conjugate as singlet oxygen generator.;Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 117232.
[8] Ezel Öztürk, Hande Eserci, Elif Okutan "Perylenebisimide-fullerene dyads as heavy atom free triplet photosensitizers with unique singlet oxygen generation efficiencies",Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry;385 (2019) 112022.
[9] Hande Eserci, Ezel Öztürk, Elif Okutan "Novel BODIPY Bridged Cyclotriphosphazenes";Turkish Journal of Chemistry, (2020) 74-86,Dedicated to Prof. Dr. Adem Kılıç on the occasion of his retirement.
[10] Elif Şenkuytu, Hande Eserci, Nagihan Bayık, Nadide Akbaş, Elif Okutan, Gönül Yenilmez Çiftçi,
"Synthesis, characterization, and photophysical properties of paraben substituted cyclotriphosphazenes with hydrophilic side groups", Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, , (2020),1-10.
[11]Eserci, H., Çetin, M., Aydınoğlu, F., Eçik, E. T., & Okutan, E. (2022). Naphthalimide-BODIPY dyads: Synthesis, characterization, photophysical properties, live cell imaging and antimicrobial effect. Journal of Molecular Structure, 1265, 133440.
[12]Gündüz, E. Ö., Gürbüz, H. E., Tasasız, B., Gül, E. Y., Eçik, E. T.,& Okutan, E. (2022). Synthesis, characterization, photophysical, and photochemical studies of BODIPY derivatives. New Journal of Chemistry, 46(41), 19702-19711.
[13] Ümmügülsüm Büyükpolat, Ezel Öztürk Gündüz, Hande Eserci Gürbüz "Preperation of NDI-BODIPY Based Photo Catalyzers for Green LED Irridiated Synthesis of Juglone" Journal of Fluorescence, (2023), 1-9.
[14] Hande Eserci Gürbüz, Ezel Öztürk Gündüz, Merve Bat-Ozmatara, Ahmet Şenocak, Elif Okutan "Carbazole-BODIPY dyads: Synthesis, Characterization, Photophysical and Antimicrobial Properties"Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, (2023), 114890.


INTERNATIONAL PROCEEDINGS
[1] Elif OKUTAN, Elif ŞENKUYTU, Hande ESERCİ,’’Perylene-Phosphazene /SWCNT Nanocomposites,
Preperation,Characterization,Thermal and Photophyical Properties’’,20th JCFFrühjahrssymposium, 21-24 March 2018, Konstanz-GERMANY.
[2] Hande ESERCİ, Esra TANRIVERDİ EÇİK, Elif OKUTAN, ’’Novel Naphtaleneimid - BODIPY dyads; Synthesis , characterization and photophyisical properties ’’,20th JCF-Frühjahrssymposium , (poster
bildiri), 21-24 March 2018, Konstanz -GERMANY.
[3] Ezel Öztürk, Hande Eserci, Elif Okutan "Novel Perylene-Fullerene Dyads as Efficient Heavy Atom Free Triplet Photosensitizers" Chem. Bio Con., OP 15,July 2018, Egypt.


NATIONAL PROCEEDINGS
[1] Semra Gerçeker, Şehriman Atalay, Hande Eserci and Erbil Ağar ,“ Crystal Structure of N-(5-((m-tolylimino)methyl)pyridin-2-yl)pivalamide ” TUCr 2014, 4 th National Crystallographic Meeting with International Participation, 17-19 May (2014) Dicle University, Diyarbakır, Turkey. p.051.
[2] Semra Gerçeker, Şehriman Atalay, Hande Eserci and Erbil Ağar ,“ Crystal Structure of N-(3-((3-hydroxy-4-methylphenylimino)methyl) pyridin-2-yl)pivalamidine ” TUCr 2014, 4 th National Crystallographic Meeting with International Participation,17-19 May (2014) Dicle University, Diyarbakır,Turkey. p.014.
[3] Yelda Bingöl Alpaslan, Saba Toksagül, Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, Gazi Üniversitesi, 25 Aralık 2015, Ankara. p.30.Erbil Ağar , Hande Karabıyık, Hande Eserci, Emin Öztekin “ 4-(((2-metil-3-nitrofenil) imino) metill)benzen-1,2,3-triol, Bileşiğinin Spektroskopik ve Kuramsal Yöntemlerle
İncelenmesi ” 21.
[4] Hande Eserci ,Erbil Ağar , ‘’ 4,4'-(2,3-bis(1,3-bis(4,7-ditosil-1,4,7-triazonan-1-il)propan-2-iloksi)bütan-1,4-diil) bis ( oksi ) ftalonitril bileşiği içeren metalsiz ve metalli ftalosiyanin polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu ’’, 29.Ulusal kimya Kongresi, 10-14Eylül, Ankara-ODTÜ KKM.
[5] Pelin SafinazSaraç,HandeEserci, Erbil Ağar,‘’1,4,7-triaza makrosiklik grup içeren ftalosiyaninlerin sentezi ve spektroskopik özelliklerinin incelenmesi’’, 29.Ulusal kimya Kongresi, 10-14Eylül, Ankara-ODTÜ KKM.
[6] Ezel Öztürk, Hasan Ünlü, Hande Eserci, Elif Okutan "Heavy Atom Free Triplet Photosensitizers Bearing Fullerene" 4th Organic Chemistry Congress, OP18, October 2018, Antalya.
[7] Elif Şenkuytu, Ezel Öztürk, Hande Eserci, Elif Okutan "Novel BODIPY Based Fe (II) and Fe (III) Probes: Synthesis, Characterization and Photophyisical Properties" 4th Organic Chemistry Congress, PP23, October 2018, Antalya.
[8] Hande Eserci, Elif Şenkuytu, Elif Okutan "Perylene-Cyclotriphosphazene Nanotweezers" 4th Organic Chemistry Congress, OP62, October 2018, Antalya.
[9] Elif Okutan, Hande Eserci "Di-Stiril-BODIPY Köprülü Siklotrifosfazen Bileşikler" VII. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, P11, 2019, Çorum.
[10]Hande ESERCİ, Elif OKUTAN, “BODIPY temelli ışık toplayıcı sistemlerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotofiziksel özelliklerinin incelenmesi”,34.Ulusal Kimya Kongresi,1-6 Eylül, PS-132 Yalova.


PROJECTS
[1] ‘’ 1,4,7-triazonan-il bileşiğini içeren metalsiz ve metalli ftalosiyanin polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu’’ PYO.FEN., 2012-2014.(Araştırmacı).
[2] ‘’Metalli (Zn) ve metalsiz 2,2,2-tris(pentadecyloxy) ethan-1-ol içeren azaftalosiyaninlerin sentezi ve
sıvı kristal özelliklerinin incelenmesi’, TÜBİTAK, 2014-2016. (Araştırmacı).
[3] Perilen-Fosfazen/SWCNT; Nanokompozitlerinin Hazırlanması, Karakterizasyonu, Termal, Fotofiziksel Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Organik Güneş Pillerinde Kullanılma Potansiyellerinin Araştırılması" TÜBİTAK, 2016-2018. (Bursiyer).
[4] "Mono ve Di Stiril-Karbazol-BODIPY diadların hazırlanması, Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", GTU- BAP, Araştırmacı, 2019- 2020.
[5]NDI-BODIPY-GO Temelli Nanosistemlerin Hazırlanması VE Fotofiziksel/FotokimyasaL Özelliklerinin İncelenmesi” GTU-BAP, Araştırmacı, 2022-2023.
[6] "NDI-BODIPY Temelli Nanosistemlerin Hazırlanması ve Fotofiziksel/Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi" GTU-BAP, Yürütücü, 2022-2023.

  • Doktora: Gebze Teknik Üniversitesi-Kimya Bölümü/2017-
  • Yüksek lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Kimya Bölümü/2012-2016
  • Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi-Kimya Bölümü/2007-2011
Size daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgi için çerez politikamıza göz atabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız. Kabul ediyorum